Galenus

Kofein

Kofein

Charakteristika kofeinu

Kofein patří mezi alkaloidy odvozené od purinu (podle názvosloví se jedná o 1,3,7-trimethylxanthin) a nejčastěji se spojuje s kávou. Většina lidí se domnívá, že právě kofein je odpovědný za hořkou chuť kávy. Ve skutečnosti se kofein podílí u kávy na hořké chuti jen z 10 až 30% (podle typu), hlavní hořkou složkou jsou různé produkty dehydrogenace, dekarboxylace a dalších reakcí chlorogenových kyselin. Podnětový práh pro hořkost je obtížné stanovit, jedná se o subjektivně určenou hodnotu a proto se podle autorů i poměrně hodně liší. Nejčastěji se uvádí hodnota v rozmezí 0,02 až 2 mM.

Kofein

V menších dávkách (do 3 mg na 1 kg hmotnosti těla) působí kofein jako stimulant centrálního nervového systému (CNS) a také jako močopudná látka. Vysoké dávky však vyvolávají různé neuroendokrinní účinky. Podle některých autorů pak velmi vysoké dávky působí teratogenně.

Významným zjištěním je poznatek, že pitím kávy (zvýšený příjem kofeinu) dochází u člověka ke zvýšení volných mastných kyselin v plasmě.

Výskyt kofeinu

Kofein je obsažen především v kávě, v čaji, v kakau a je doprovázen dalšími alkaloidy, jako je theobromin, theofylin, paraxanthin, monomethylxanthin, heteroxanthin a methylmočové kyseliny. Významněji je obsažen ve více jak 60 druzích rostlin. S největší pravděpodobností je kumulace kofeinu v těchto rostlinách určitou formou obrany před škůdci.

Množství kofeinu v kávě je závislé na způsobu její přípravy (rozhodující je teplota vody a doba vyluhování). Průměrně je v jednom šálku kávy obsaženo asi 80 mg kofeinu, v bezkofeinové kávě asi 1 až 6 mg, v instantní kávě 29 až 91 mg, v překapávané kávě 37 až 132 mg a ve filtrované kávě 93 až 127 mg kofeinu (vztaženo na 100 ml nápoje). Pro výrobu bezkofeinové kávy se kofein odstraňuje extrakcí organickými rozpouštědly a takto získaný kofein se většinou využívá k obohacování kolových nápojů (na etiketách výrobků se označuje jako přírodní kofein) a také ve farmacii.

V nealkoholických nápojích (např. Coca Cola) je kofein zastoupen jednak z ořechů některých druhů koly (zejména Cola acuminata případně Cola nitida), obvykle je potřebný obsah doplněn kofeinem získaným při výrobě bezkofeinové kávy. Většinou se obsah kofeinu u těchto nealkoholických nápojů pohybuje v rozmezí 50 až 250 mg v 1 litru.

Kofein je také součástí směsi alkaloidů, které se v dřívější době označovaly jako guaranin. Pražením semen liány Paulinia cupana (označují se jako guaranové oříšky, odtud i název směsi alkaloidů) se získává zvláštní hmota připomínající čokoládu s poměrně vysokým obsahem kofeinu (2,5 až 7,5 %). Extrakt z guaranových oříšků se používá také k přípravě nápojů. Nutno podotknout, že zastoupením hlavních alkaloidů se guaraniny hodně podobají směsi alkaloidů obsažených v kávě, čaji nebo v kakau. Zdůrazňování informace o zařazení extraktu z guarany v některých výrobcích má pouze marketingový efekt a má navodit dojem, že se jedná o něco výjimečného. Z hlediska povzbuzujících účinků na organismus není prakticky rozdíl mezi extraktem z guarany a extraktem z kávy nebo čaje. Účinek těchto extraktů se totiž odvozuje prakticky od stejných alkaloidů.

Související články

Kofein - rejstřík

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.

Zajímavé stránky

x