Galenus

Biochemie, chemie, sacharidy, biomolekuly, biokatalýza, metabolismus, bioenergetika

Buňka a tkáně
Struktura buňky
Buněčné jádro
Endoplazmatické retikulum
Ribozómy
Golgiho aparát
Mitochondrie
Peroxizomy
Lysozomy
Plazmatická membrána
Cytoskelet
Struktura chrupavky
Chemie
Chemické složení buňky
Vývoj klasické atomové teorie
Struktura atomu
Chiralita
Disociace vody, hodnota pH
Disociace slabých kyselin a zásad
Chemická vazba
Bioenergetika
Termodynamické zákony
Termochemické zákony
Proteiny
Základní aminokyseliny
Sacharidy
Sacharidy
Monosacharidy
Glykolýza
Glukoneogeneze
Lipidy
Struktura a funkce lipidů
Vstřebávání a transport lipidů
Struktura a funkce lipoproteinů
Struktura a funkce mastných kyselin
Acylglyceroly
Fosfolipidy
Steroidy
Biosyntéza cholesterolu
Biomolekuly
Inzulin
Biokatalýza
Katalýza
Biokatalyzátory
Enzymová kinetika
Enzymová kinetika při inhibici
Regulace enzymové aktivity
Koenzymy
Adenosinfosfátové koenzymy
Nikotinamidové koenzymy
Flavinové koenzymy
Lipoová kyselina
Folátové koenzymy
Metabolismus
Citrátový cyklus
Regulace
Metabolismus vápníku
Fyziologie
Složení těla
Plícní objemy a jejich měření
Transport plynů při dýchání
Transport plynů krví