Galenus

Zdraví, výživa, strava, energie

Energetický výdej při domácích a zájmových činnostech

Průměrný energetický výdej 75 kg muže v kJ za minutu domácích a zájmových činností
spánek nebo odpočinek na lůžku5,3
sezení v klidu, jídlo vleže6,8
jídlo vsedě7,1
šití, pletení7,5
poslech hudby, karetní hra7,8
stání v klidu8,2
psaní9,4
kreslení11,2
vaření, mytí nádobí, utírání prachu12,4
hra na klavír13,1
hra kulečníku13,5
tapetování15,4
zametání podlahy15,8
hrabání listí16,7
luxování19,5
stlaní, nákup, mytí oken20,2
sekání motorovou sekačkou20,7
volné tance21,4
pletí záhonu21,9
leštění nábytku23,2
mytí auta26,6
klepání koberců27,0
myslivost27,3
drhnutí podlahy29,2
rybaření v chůzi29,4
sekání trávy ruční sekačkou32,6
házení písku lopatou 10 x 5 kg32,9
lidové tance (polka)34,9
kosení trávy35,4
rytí záhonu39,4
twist, lambada56,2

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.

Zajímavé stránky

www.kerbet.cz