Galenus

Zdraví, výživa, strava, energie

Energetický výdej dle intenzity zátěže

Energetický výdej v kj za minutu v závislosti na intenzitě zátěže
muž 75 kg - lehká zátěžméně než 17,1
muž 75 kg - střední zátěž17,2 - 25,6
muž 75 kg - těžká zátěž25,7 - 39,9
muž 75 kg - velmi těžká zátěž40 - 56,5
muž 75 kg - vyčerpávající zátěžnad 56,6
žena 56 kg - lehká zátěžméně než 11,5
žena 56 kg - střední zátěž11,6 - 17,6
žena 56 kg - těžká zátěž17,7 - 27,4
žena 56 kg - velmi těžká zátěž27,5 - 38,8
žena 56 kg - vyčerpávající zátěžnad 38,9

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.

Zajímavé stránky

www.kerbet.cz