Galenus

Apoptóza, buněčná nekróza

Apoptóza a buněčná nekróza

Popis onemocnění

V důsledku enzymového trávení a denaturace bílkovin dochází k prasknutí buněčné membrány a vylití cytoplasmy. Následkem dochází k aktivaci obranných reakcí a výsledkem je fagocytóza buněčných fragmentů s cílem likvidace všeho, co ze zaniklé buňky zbylo. Nekróza tedy nastává jako neplánovaný zánik buňky.

Mikroskop

Naproti tomu je apoptóza plánovaný zánik buňky. Jde tedy o geneticky naprogramovaný děj, v němž si buňka sama způsobí svůj zánik. Zánik je aktivován určitými podněty, které mohou vzniknout přímo v buňce samé nebo ve spolupráci s okolními buňkami. Příkladem je zmenšení dělohy po porodu.

Jak se onemocnění projevuje

Pokud je nekróza vyvolaná denaturací bílkovin, jde o koagulativní nekrózu. Je typická pro srdce, slezinu a ledviny. V těchto orgánech lze často nalézt mumifikované buňky, u kterých došlo k částečným stavebním změnám ve struktuře.

V případě zkapalňující nekrózy dochází ke změnám v nervové tkáni (CNS). Hlavní příčinou je porušení lysozomové membrány a následnému enzymovému působení na bílkoviny cytoplasmy. Zkapalňující nekróza je typická i pro tuberkulózu, v tomto případě však dochází k ukládání složitých tuků a makroskopicky se projevuje zesýrovatěním tkáně.

Nekróza vyvolaná působením slinivkových enzymů se označuje jako tuková nekróza a způsobuje zmýdelnění tkáňového tuku (pankreatitida).

Apoptóza je děj, při kterém se vytváří malé váčky, které se tvoří z buněčné membrány sousedních živých buněk a obsahující zbytky zaniklé buňky. Při tomto ději nedochází k žádné aktivaci zánětlivé reakce. Tím se apoptóza odlišuje od nekrózy.

Diagnóza onemocnění

Diagnóza tohoto stavu je vždy založena na biopsii a následném mikroskopickém posuzování.

Možné způsoby léčby

Léčba apoptózy neexistuje. Zastavit přirozený zánik buňky nelze (pak by existoval věčný život). Lze však léčit celou řadu onemocnění, jejichž vyústěním je nekróza. Léčba takových onemocnění je právě zaměřena na zpomalení procesů vedoucích k zániku buněk.

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.

Zajímavé stránky

x