Galenus

Nádor, nádorové onemocnění, rakovina

Nádor

Popis onemocnění

Pokud buňka unikne kontrole buněčného cyklu a začne se nekontrolovaně množit, vznikne nádor. Tuto zhoubnou přeměnu buňky vyvolávají onkogeny, což jsou geny řídící právě buněčný cyklus. Příčinou je chyba při čtení genetického kódu, většinou vyvolaná v důsledku záměny některého nukleotidu při přepisu genetické informace.

Nádorová buňka

Vznik, vývoj a původ nádoru není zcela jasný, ale experimentální a klinické údaje ukazují na spojitost se způsobem života, rizikovým zaměstnáním a také s působením některých rizikových látek v životním prostředí. Příkladem může být rakovina tlustého střeva nebo rakovina plic jako důsledek kouření.

Jak se onemocnění projevuje

Nádorové buňky se odlišují od těch normálních především přehnaným růstem. Prakticky nefunguje mechanismus omezení růstu při vzájemném dotyku buněk, dochází k poruše ve struktuře membrány, rozpadá se cytoskelet, významně se mění poměr mezi objemem jádra a cytoplasmy, dochází ke genetickým mutacím. Poměrně zajímavou skutečností je schopnost rakovinných buněk vytvářet krevní cévy, což má zřejmě zajistit přísun živin pro rychle rostoucí buňky. Nádorové buňky mají schopnost napadat i vzdálené útvary a tento jev se označuje jako metastázování.

Obecně se nádor projevuje jako hmota, která postupně nahrazuje normální strukturu tkáně nebo orgánu. Následně je zaznamenáván úbytek hmotnosti, ztráta chuti k jídlu, celková slabost a celá řada dalších projevů. Metastázy se šíří krví nebo mízou.

U mužů se jedná především o rakovinu prostaty, plic, konečníku a tlustého střeva. V případě žen jde o rakovinu prsu, plic, konečníku, tlustého střeva a děložního krčku.

Diagnóza onemocnění

Pokud je podezření na nádorové onemocnění, provádí se biopsie. Odebraný vzorek tkáně je mikroskopicky vyhodnocen. V některých případech lze využít i specifické biochemické testy.

Nádory se rozlišují podle toho, z jaké buňky vznikají. Karcinomy mají původ ve výstelce a ve žlázách, sarkomy vyrůstají z pojivové tkáně, lymfomy vznikají z mízních uzlin, leukemie má původ v kostní dřeni, melanomy vznikají z melanocytů kůže, gliomy mají původ v klihu centrální nervové soustavy apod.

Možné způsoby léčby

Léčba je silně závislá na typu nádoru, s tím je spojena i odezva na léčbu a prognóza dalšího vývoje onemocnění. Čím dříve je nádor objeven, tím jsou šance na úspěšné zvládnutí onemocnění větší. Pro objektivnost informace je však třeba konstatovat, že silně záleží i na orgánu, který je napaden, zda nádorové buňky metastázují a jak jsou původní buňky citlivé na léčbu.

Současné léčebné postupy zahrnují operaci, chemoterapii, ozařování, využívání specifických hormonů a v poslední době i formu biologické léčby. Uvedené léčebné postupy lze aplikovat samostatně nebo ve vzájemné kombinaci.

Související články

Nádor - rejstřík

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.

Zajímavé stránky

x