Galenus

Dieta při kornatění tepen, enterální výživa

Dieta při jiných zdravotních potížích

Současný způsob stravování výrazně napomohl zvýšenému výskytu onemocnění kornatění tepen. O příčinách jejího vzniku bylo již pojednáno v předcházejících kapitolách. Vzhledem k tomu, že většina těchto pacientů je obézních, je dieta postavena tak, že je snížena energetická hodnota stravy. Základem je výrazné snížení příjmu živočišných tuků a také omezení v příjmu potravin s významnějším obsahem cholesterolu. Pokud se tuk používá, je doporučován zejména sójový olej, obsahující zvýšené množství vícenenasycených mastných kyselin. Tento olej se používá především při přípravě studených pokrmů a je snaha vyvarovat se tepelné přípravy jídel na rostlinných olejích. Důležitá je pohybová aktivita na čerstvém vzduchu a do jídelníčku se zařazuje hodně čerstvého ovoce a zeleniny. Mimořádně vhodná je konzumace hroznů červeného vína. Osobně doporučuji doplnit stravu o sklenku červeného vína denně a vhodným způsobem zajistit příjem trojmocného chrómu a lecithinu.

Olej

Na tomto místě se zmíním ještě o problematice umělé výživy za všech stavů, kdy normální výživou není možné zajistit přísun všech živin. V současné době je již k dispozici celá řada farmaceutických přípravků, které jsou svojí skladbou sestaveny specielně pro určité výživové režimy a s přihlédnutím k omezením vyplývajících z takového onemocnění. Jsou k dispozici plnohodnotné přípravky zabezpečující přísun všech potřebných živin v přijatelné formě, vitamínů i minerálních prvků. Především však tyto přípravky mohou obsahovat vyšší množství žádaných složek, příkladem může být zvýšený obsah aminokyselin glutaminu a argininu, které se uplatňují při imunitních reakcích a udržují dostatečnou střevní bariéru pro přestup baktérií přes střevní stěnu. Tyto přípravky také mohou obsahovat vícenenasycené mastné kyseliny, které se významně uplatňují při potlačování vzniku látek se zánětlivým účinkem. Většinou obsahují zvýšené množství vlákniny, jejímž bakteriálním štěpením vznikají mastné kyseliny s krátkým řetězcem. tyto mastné kyseliny podporují obnovu střevní sliznice. Některé speciální přípravky obsahují krátké bílkovinné řetězce, tak zvané oligopeptidy, které jsou podstatně lépe přeměňovány na bílkoviny tělu vlastní, než samotné aminokyseliny.

Tyto přípravky označované jako enterální výživa, musí splnit několik požadavků. Pacientovi musí poskytnout potřebné množství bílkovin, cukrů a tuků. Výživa musí být dobře rozmíchatelná ve vodě a v takovém objemu, který je pacientem ještě přijatelný. Musí pokrýt potřebu všech vitamínů a minerálních prvků, včetně stopových. Prakticky všechny přípravky tohoto určení tyto požadavky splňují. Tím se léčba onemocnění dostává na kvalitativně novou úroveň a nelze si nic jiného přát, aby se stala standardní součástí léčebných postupů při hospitalizaci nemocného. Tím ovšem neklesá význam stravovacích návyků v průběhu rekonvalescence. Vždy hrály a ještě dlouhou dobu budou jedním z rozhodujících faktorů při zvládání stavů po prodělaných onemocněních, případně chirurgických zákrocích.

Související články

Význam diety

Složení potravy

Zásady správné výživy

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.

Zajímavé stránky

www.drzdravicko.cz

www.kerbet.cz