Galenus

doberskeho dieta

Doberského dieta

Charakteristika diety

Tato dieta je pojmenována podle docenta Přemysla Doberského působícího v době vzniku diety na postu hlavního dietologa v IKEMu. Sám ji označoval jako kontrastní dietu a začal ji předepisovat již na přelomu 50tých a 60tých let minulého století lidem s výraznou obezitou. Jedná se tedy o redukční dietu, která prochází zajímavým vývojem. Vždy se objeví období, kdy je zatracována, aby byla opět oprášena a zažila znovuobjevení. Jedná se z výživového hlediska o velice rozporuplnou dietu. Její podstatou je něco jako dělená strava, střídají se dny monotónních jídelníčků založených na preferenci určité základní živiny, ostatní živiny jsou téměř z jídelníčku daného dne vyloučeny. Podle autora diety by právě monotónnost přijímané stravy během dne měla zabraňovat v tvorbě a ukládání tuků. Kontrast ve složení jídelníčků by měl doslova metabolismus rozhodit, vyvolat metabolický šok a tím spustit určité obranné reakce, v jejichž důsledku se začne spotřebovávat zásobní tuk. Udává se zhubnutí až 2 kg za týden. Nevýhodou diety je zvýšená organizační náročnost. U některých pacientů může být problémem donutit se celý den konzumovat monotónní jídelníček, zejména dny založené na tvarohu a tuku.

Střídají se dny založené pouze na tvarohu s přídavkem šlehačky, další den je ovocný, následuje den se smíšenou stravou, pak den masový, další den je tukový, následuje opět masový den a na konec týdne je opět zařazen den se smíšenou stravou.

03-0369 jablko

Tvarohový den je postaven na konzumaci cca 0,5 kg tvarohu, 25 g másla a 150 g šlehačky. Zdrojem bílkovin je 1 vejce. Ovocný den je založen na konzumaci 1,3 kg jablek v různé úpravě (kompot, plněná, strouhaná nebo pečená jablka). Masový den je postaven na konzumaci 0,6 kg masa, 300 g zeleniny a 100 ml mléka. Tukový den znamená pití kávy se šlehačkou, za den by se mělo zkonzumovat asi 0,25 l šlehačky, může být naředěná 100 ml mléka. Při dodržování této diety se pije čistá voda.

Nutriční hodnoty

Dietní režim je postavený na denním příjmu energie cca 4400 kJ a současně se vyžaduje striktní dodržení monotónních denních jídelníčků a rozložení příjmu potravy na 5 denních dávek. I když se jeví dieta jako značně nevyvážená, praktické zkušenosti s jejím používáním nepotvrdily úbytek na svalové hmotě. Podmínkou je ale dodržení uvedeného režimu střídání jednotlivých denních jídelníčků.  

Zdravotní zhodnocení

Dieta v původní podobě se nyní již nepoužívá, zato se stále objevují její různé modifikace. Princip diety ale zůstává zachovaný. Dieta se v současné době spíše doporučuje silně obézním lidem jako jakási startovací dieta, která by se měla dodržet asi 2 týdny. Většinou nelze delší časový úsek dodržet, přesto citelný úbytek na váze (až 4 kg za první 2 týdny) většinou pacienty motivuje k opakování. Dieta se na čas přerušuje, nasazuje se méně drastická redukční dieta (hlavně ke stabilizaci rozhozeného metabolismu). Pokud to pacient psychicky zvládá, lze Doberského dietu opět na 14 dnů nasadit.

U pacientů mohou nastat stavy značné rozladěnosti a během tukového dne se může projevit bolestivost hlavy z důvodů hypoglykémického stavu. Podobně jako u Charvátovy diety to lze překlenout mírným napitím slazeného nápoje (do 3 g přijatého cukru).

Příjem živin je nevyrovaný, na tomto principu je však dieta založená. Je značně riziková ve vztahu k následnému jo-jo efektu. Pacienti doslova trpí hladem a tendence k vyplenění ledničky je značná. Zejména po ovocném dni. V každém případě by měla být dieta aplikována jen s vědomím svého ošetřujícího lékaře. Důrazně je třeba upozornit na fakt, že jakékoliv neuvážené úpravy v koncepci jídelníčků mohou vyvolat zcela opačný efekt. V minulých letech byla dieta silně kritizována z důvodů preferování mléčného tuku, což v očích některých výživových poradců byla věc potírající zásady správné výživy. Mléčný tuk je živočišný tuk a ten si nesl dlouhou dobu nálepku nezdravého tuku. Zdůrazňoval se zejména negativní vliv spojený údajně se zvýšeným obsahem cholesterolu v krvi. Paradoxem je, že se v případě této diety zvýšený celkový cholesterol neprokazuje (pokud se nejedná o pacienta s poruchou metabolismu cholesterolu). Je to opět jeden z příkladů, který potvrzuje, že je nutné přehodnotit paušalizavaná tvrzení o škodlivosti mléčného tuku. Jeho vyšší příjem nemusí mít automaticky negativní dopad na metabolický obrat cholesterolu v těle, jak se někteří výživoví poradci snaží dokázat.

Související články

Zásady správné výživy

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.

Zajímavé stránky

Kerbet

Dr. Zdravíčko Vám radí