Galenus

kushiho dieta

Kushiho dieta

Charakteristika diety

Tato dieta je fyziologičtější variantou makrobiotické diety. Autorem je Michio Kushi. Výklad diety je založen na pojetí energie potravin, není ale dostatečně zřejmé, o jakou energii se má jednat. Již podle způsobu výkladu a používaných doporučení je zřejmé, že se nejedná o klasicky pojatý energetický obsah vyjadřovaný v kJ. Spíše je prezentována jako nějaká vitální energie, pro kterou ale v moderním pojetí vědy neexistuje exaktní vysvětlení. V pojetí této diety je rozhodující obnovit rovnováhu popisovaných energií v těle tak, aby proudily ve všech meridiánech (vlastně po akupunkturních drahách). O jaké energie se z fyzikálního hlediska jedná, na tuto otázku nelze najít jednoznačnou odpověď. Je kladen důraz na způsob přípravy jídla. Čerstvě připravené jídlo má údajně vyšší energii, než jídlo opakovaně ohřívané. Preferuje se příprava jídel na ohni, jídla připravovaná pomocí elektřiny jsou méně kvalitní. Pro tato tvrzení chybí racionální vysvětlení. Pozitivní stránkou diety je požadavek, aby jídla byla konzumována v klidu a řádně rozžvýkána.

Nutriční hodnoty

Přijímaná potrava má obsahovat 50 - 60% obilnin, 25 - 30% čerstvé zeleniny, 10% luštěnin, sójového masa a sójového sýra a 5 % mořských řas. 1 - 2x týdně se doporučuje ryba s bílým masem. Zcela je zakázána konzumace masa všech jatečních zvířat včetně drůbeže a divočiny, vejce, máslo, mléko a mléčné produkty včetně sýrů, konzervy jakéhokoliv druhu, zmrazené potraviny, průmyslově zpracované potraviny a všechny doplňky stravy obsahující vitamíny a minerály. Je zcela zjevné, že taková strava nemůže zajistit potřebný přísun vápníku a podlimitním také může být příjem esenciálních aminokyselin.

03-0364 sójové boby

Zdravotní zhodnocení

Dieta má složení velice podobné klasické makrobiotické dietě, připouští rozmanitější ochucovadla a ostatní potraviny a také mírně vyšší konzumaci tuků. Princip Jin a Jang ovšem zachovává. Při striktním dodržování není Kushiho dieta plnohodnotná a není vhodná pro děti a mladistvé. Ovšem volnější režim proti klasické striktní makrobiotické stravě více oddálí nástup případných komplikací vyvolaných nevyváženou stravou. Negativní příznaky se pak mohou projevit až po poměrně dlouhé době, může to být i po několika letech. Zejména u mladých lidí se obvykle vůbec neprojeví, důsledky této diety se u nich většinou objeví až ve středním věku. U žen je zvýšené riziko vzniku osteoporózy. Vyšší spotřeba sóji a luštěnin může být spouštěcím impulsem pro vyvolání alergických projevů v pozdějším věku. Při volnějším pojetí a doplnění zdrojem živočišných bílkovin je dieta akceptovatelná.

Související články

Zásady správné výživy

Alternativní a marginální diety

Makrobiotická dieta

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.

Zajímavé stránky

Kerbet

Dr. Zdravíčko Vám radí