Galenus

Kašel, bronchitida, zahlenění průdušek

Chronická bronchitida

Charakteristika

Pokud kašel spojený se zvýšeným zahleněním průdušek přetrvává déle, než 3 měsíce a v posledních 2 letech se tento projev opakuje, pak se mluví o chronické bronchitidě. V některých případech dochází v důsledku produkce hustého hlenu ke zúžení průdušek. Následně dochází ke ztluštění stěn a křečím hladkého svalstva s následným roztažením plícních sklípků.

Příčiny onemocnění

Za hlavní příčinu je považováno působení cizích látek, které se do plic dostávají při vdechování. Mohou to být prachová zrna, látky obsažené v kouři, různá rozpouštědla a ředidla. Čím déle tyto látky na buňky plicní tkáně působí, tím je poškození silnější. Podle dostupné statistiky jsou lidé s vysokou zástavbou (města) postižení chronickou bronchitidou přibližně 2x častěji, než lidé z vesnic.

Průdušky

Stálé dráždění chemickými látkami, kouřem nebo prachem může vyvolat poškození sliznice. Způsobují také to, že se buňky sliznice vysilují, jejich obranné reakce se zeslabují a dochází ke snadnějšímu vzniku bakteriální nebo virové infekce. Dochází ke vzniku zánětu. Infekce jsou stále častější a jejich průběh se postupně zhoršuje. U chronické bronchitidy je vyvolávacím faktorem spíše podráždění plic (např. kouřem), infekce bývá většinou následným a doprovodným procesem. Příčinou tohoto onemocnění může být i alergie. Protože je při chronickém zánětu průdušek omezena výměna plynů v plících, srdce má tendenci pracovat intenzivněji ve snaze vykompenzovat tento nedostatek. Ve vážných případech to může vyústit v plicní hypertenzi, k postupnému zbytňování srdce a jeho případnému selhání při náhlé vysoké zátěži.

Léčba

Nejúčinnější léčbou je čerstvý a čistý vzduch. Proto je také většina lázní situována do hor, k moři nebo aspoň do míst s minimální průmyslovou zátěží. Vedle různých inhalací a medikamentózní léčby má velkou důležitost pobyt na čerstvém vzduchu.

Onemocnění je doprovázeno nutkáním ke kašli a proto je velice důležité zvládnout správnou techniku odkašlávání. Je třeba zvládnout způsob vykašlání s následným hlubokým nádechem, aby došlo k co největšímu roztažení dýchacích cest. Protože při této chorobě vzniká hustý hlen, je třeba zvýšit příjem tekutin, aby tělo mohlo vyprodukovat hlen řidší. Tím se sníží nutkání ke kašli.

Důležité je správná aplikace léků, které lékař předepíše. Většinou se jedná o léky, které uvolňují svalstvo průdušek a tím dochází k rozšíření dýchacích cest. Další skupinou bývají obvykle kortikoidy působící proti zánětu. Mělo by dojít k omezení příjmu potravin způsobujících zahlenění. Průběh onemocnění zhoršuje prašné prostředí, chlad a pobyt v místech se zvýšenou pravděpodobností přenosu infekce dýchacích cest.

Kašel

Zvýšený příjem tekutin by měl být řešen spíše čaji, nebo je nutné střídat minerálky, aby nedošlo ke vzniku minerální nerovnováhy (přívodem jen určitých minerálů může dojít k vyvolání zdánlivého nedostatku jiného prvku). Zvýšený přívod vody do těla způsobí totiž zákonitě častější močení a tím i ochuzování těla o důležité minerální látky. Jako velice vhodný doplněk stravy se jeví Multi plus.

Dalším vhodným doplňkem je Koenzym Q10, který zlepšuje využitelnost přijatého kyslíku tkáněmi a tím snižuje nároky na jeho přísun do krve v plících. Vytváří tak předpoklady ke zlepšení projevů dušnosti.

Chronická bronchitida je onemocnění, které v převážné většině případů nelze úplně vyléčit. Vhodnými rehabilitačními pobyty, správnou životosprávou a vhodnými léky lze dosáhnout toho, aby se průběh onemocnění nezhoršoval.

Související články

Kouření způsobuje rakovinu

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.

Zajímavé stránky

www.drzdravicko.cz

www.multiplus.cz