Galenus

Alergie, alergeny, reakce, histamin

Alergická odezva

Alergii vyvolávají alergeny

Alergie způsobují tak zvané alergeny, což jsou malé částice, které tělo vnímá jako cizí a v jejich přítomnosti spouští celý systém obranných reakcí, včetně tvorby protilátek. Čím složitější povrch částice má, tím je pravděpodobnost imunitní reakce větší. Proto jsou za nejsilnější alergeny považovány pylová zrna, peří a chlupy zvířat. Dále se k nim řadí spóry plísní a roztoči. Ve všech případech se jedná vlastně o velice složité organické struktury a je známo, že právě proteiny a zejména glykoproteiny mají mimořádně složitý povrch částic, které vytvářejí.

Roztoč

Alergie na poživatiny

Proteiny jsou základní složkou potravy a tak nepřekvapuje, že se mohou objevovat případy alergických reakcí na některé poživatiny. To proto, že na povrchu sliznic trávicího ústrojí, stejně tak i v plících, probíhají intenzívní obranné reakce a je zde i silná produkce protilátek. Někdy může alergen vzniknout z atypické poživatiny až ve střevě vlivem činnosti střevních baktérií. Je však nutné rozlišovat mezi alergií a nesnášenlivostí.

Histamin hraje důležitou roli

Histamin

Pokud se alergen dostane do těla a obranný systém jej rozezná, dochází mimo jiné i ke zvýšené produkci histaminu. Jeho účinek spočívá v rozšiřování cévek, tím se dociluje vyššího průtoku krve a je zajištěno dodání potřebného množství protilátek k likvidaci alergenu. Histamin je odpovědný i za projevy svědění, pálení a slzení očí, kýchání, vyrážku a průjem.

Svědění je důležitou reakcí těla

Projevy svědění jsou důležitou podvědomou reakcí těla. Nutí totiž ke škrábání a tím i výraznému prokrvování té části kůže, kde došlo k napadení těla a kde také probíhají tyto obranné reakce. Vyšší prokrvení znamená lepší přísun protilátek ale také intenzívnější odvod škodlivé látky do dalších tkání těla, což může vyvolat další nepříjemné reakce.

Další obranné reakce

Slzení, kýchání a průjem patří mezi ty obranné reakce, kterými se tělo snaží nežádoucí látky zbavit ještě před tím, než se dostane do těla. Vyrážka je důkazem probíhající imunitní reakce a současně také toho, že tělo látku lokalizovalo do uzavřeného prostoru. Rozškrábání pupínků jednak výrazně zhoršuje hojení, zanechává jizvy a navíc je vysoká pravděpodobnost, že tato látka vyvolá odezvu i na okolní tkáni.

Potravinové alergeny

Z potravinových alergenů jsou nejčastěji uváděny mléko a lepek. Mléko a mléčné výrobky se projevují u těchto citlivých jedinců zácpou nebo naopak průjmem a v případě sýrů se může objevit migréna. Migrénu může vyvolat i lepek, který také způsobuje průjmy s úbytkem na váze, onemocnění nazývané celiakie (celiakální sprue). Jedná se o střevní poruchu, kdy lepek obsažený v obilovinách doslova likviduje klky v tenkém střevě a tak vážně narušuje vstřebávání živin. Při trávení lepku totiž vznikají peptidy, z nichž některé zůstávají spojeny s enzymem transglutaminázou. Takto vzniklý komplex pak vyvolá autoimunitní reakci ve sliznici střeva, která končí zánětem a poškozením střevních klků.

Dalším, poměrně silným alergenem může být bílek z vejce. Způsobuje vyrážky a žaludeční potíže. Bílek může být příčinou některých forem ekzémů.

Pšenice-lepek

Sója a produkty ze sóji, jako je sójová mouka, sójové mléko a olej mohou způsobovat bolesti hlavy a poruchy trávení (v případě oleje jen vyjímečně). Někteří lidé reagují alergicky i na burské oříšky a dokonce i na vlašské ořechy. Objevují se nejčastěji vyrážky, dušnost a ekzém.

Posledními význačnějšími potravinovými alergeny jsou některé umělé přísady do potravin, jako jsou například některá potravinářská barviva a konzervační přísady.

V případech migrény jsou považovány za možné alergeny vedle sýrů a obilných produktů i čokoláda, citrusy a káva.

Prokazování alergie

Prokázat alergii na určitou potravinu není příliš obtížné. Vyžaduje to určitou kázeň a dobrou spolupráci s lékařem. Většinou musí být sledovaná potravina z jídelníčku vyřazena na několik týdnů a musí se dbát na to, aby látka způsobující alergické projevy nebyla do těla přivedena z jiné potraviny. Je velice vhodné při tomto sledování zapisovat přesné časy jídel a všechna jídla, která se konzumují. Pokud se objeví alergické příznaky, je dobré ihned navštívit svého ošetřujícího lékaře. Pokud je tento postup dodržen, velice rychle se dá potvrdit, zda se jedná o alergii na některou potravinu, nebo je příčina jiná.

Mohou pomoci nějaké přípravky?

Principielně nelze alergii vyléčit, lze odhalit alergen vyvolávající typické reakce a snažit se minimalizovat kontakt s tímto alergenem. Přesto existují látky, které mohou utlumit odezvu žírných buněk a uvolňování histaminu do krve. Pokud přípravek takové látky obsahuje, existuje poměrně slušná pravděpodobnost, že alergik bude na nižší koncentraci alergenu méně citlivý a tím se u něj typické alergické reakce neprojeví nebo s významně sníženou intenzitou.

Alergin U těchto přípravků je však důležité, aby byly užívány s předstihem, aby se účinek aktivních látek mohl projevit v maximální možné míře. Účinek těchto látek je výrazně nižší ve chvíli, kdy se již spustí imunitní reakce jako důsledek reakce na alergen. Velmi dobrým přípravkem se jeví Alergin, který látky s popsaným účinkem obsahuje ve velice dobrém poměru.

Související články

Alergie na potraviny

Co je Alergin a jak působí?

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.

Zajímavé stránky

www.alergin.cz

www.drzdravicko.cz