Galenus

Artróza, klouby, chrupavka

Osteoartróza

Charakteristika

Kost je opěrnou strukturou těla. Jedná se o pevnou a zároveň tvrdou hmotu. Aby se předešlo destrukci kosti v důsledku velkého tření a nárazů, jsou kloubní hlavy a kloubní jamky vystlané speciální hmotou - chrupavkou. Bolestivost kloubu se objeví v okamžiku, kdy se z jakýchkoliv důvodů zhorší tlumící a kluzné vlastnosti chrupavky.

 

02-0057 kloub

Příčiny onemocnění

Mezi hlavní patří ztenčování chrupavkové vrstvy v důsledku vysychání nebo nedostatečně rychlé obnovy. V důsledku metabolických poruch může dojít také k usazování krystalů některých látek v mezikloubním prostoru, které pak chrupavkovou vrstvu doslova obrušují. Neméně závažnou příčinou může být i dlouhodobě působící nadměrná fyzická zátěž - aktivní sport a nadváha.

Nedostatečný přísun stavebních látek pro regeneraci chrupavky a také její vysychání vedou k postupnému obrušování a ztenčování chrupavčité vrstvy. Narušení chrupavky však může nastat i při velké fyzické zatěži a v důsledku zánětlivých nemocnění.

Nejčastější příčinou bolestivosti kloubů je artróza (přesněji osteoartróza). Při tomto onemocnění dochází k destrukci kostní tkáně, v první fázi chrupavky, později se objevuje i poškození vlastní kosti.

Průběh onemocnění

Postižený člověk nejprve reaguje na chlad, případně na změnu počasí. Velice brzy se bolesti objevují při pohybu a později jsou zasažená místa bolestivá i v klidu.

 

02-0058 poškození chrupavky

Při dlouhodobé nadměrné zátěži, jako je nadváha, aktivní sportování a těžká fyzická práce, může dojít až k takovému poškození chrupavky, které vede k obnažení kloubu. V důsledku toho se výrazně zvýší tření a dochází k destrukci povrchu kosti. Projevuje se to stupňujícími bolestmi při pohybu, později i v klidu.

Léčba

Povrch kosti kloubů je chráněn chrupavkou, která umožňuje tlumit nárazy při zatížení a umožňuje klouzavý pohyb v kloubní jamce. Ojedinělé vlastnosti této struktury umožňují velmi účinný způsob promazávání kloubu i přesto, že sekrece kloubního mazu probíhá pouze na určitých místech.

I když úplné obnovení poškozeného povrchu kosti je prakticky nemožné, lze přece jen dosáhnout určitého zlepšení. Konzumací dostatečného množství potřebných látek, jako je například glukosamin, chondroitinsulfát a látky tvořící osové proteiny v optimálním poměru, umožní tělu zregenerovat chrupavkovou strukturu i přes povrch poškozené kosti. Je-li však stupeň poškození povrchu kosti již výrazný, lze nápravu řešit pouze chirurgickým zákrokem.

Konzervativní léčba artrózy

spočívá v pravidelném cvičení, redukci hmotnosti, v maximalní možné míře nezatěžování poškozeného kloubu, používání různých pomůcek umožňující odlehčení, magnetoterapii, elektroléčbě a ve využití možností tetmálních lázní, jako jsou obklady, masáže a léčba metodou střídání chladu a tepla.

Medikamentózní léčba

spočívá v použití léčiv s rychlým, ale krátkodobým účinkem - analgetika a antirevmatika. Moderním způsobem léčby je použití chondroprotektivních přípravků, v poslední době označovaných jako SYSADOA - symptomaticky pomalu působící léky při osteoartróze.

 

02-0059 regenerace chrupavky

Pro volbu správného postupu léčby chondroprotektivními přípravky je nutné pochopit způsob tvorby a fungování chrupavky. Podrobně je tato problematika rozpracována v článku struktura chrupavky.

Chirurgický zákrok

U rozsáhlých poškození připadá v úvahu již pouze chirurgický zákrok spočívající v transplantaci chrupavkových štěpů, případně náhrada poškozeného kloubu za umělý - endoprotéza kloubu.

Související články

Artróza - rejstříkový článek

Struktura chrupavky - odborný článek

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.

Zajímavé stránky

wikipedie