Galenus

Kloubní vaz

Poškození kloubního vazu

Popis onemocnění

Poškození kloubního vazu má spojitost s přerušením vazivových vláken. Podle toho, kolik vláken praskne, se rozlišují tři stupně poškození. Prvním stupněm je prasknutí méně, než 10% přítomných vláken. Při druhém stupni se jedná přibližně o polovinu vláken a při třetí stupni dochází téměř k úplnému přerušení všech vláken s úplnou ztrátou funkce.

Oteklé koleno

Jak se onemocnění projevuje

Většinou se objevuje mírný otok. Omezení hybnosti a kloubní nestabilita (kloub se dostává do nepřirozených poloh) jsou výrazné. Bolest však nemusí být trvalá, může se projevovat nepravidelně a může být spojena jen s určitým pohybem.

Diagnóza onemocnění

Základem diagnózy je fyzikální vyšetření, podezření na poškození kloubního vazu se potvrzuje rentgenovým snímkem.

Možné způsoby léčby

Léčba se odvozuje podle stupně poškození vaziva a způsob léčby je závislý na typu poškozeného kloubu. Základem léčby je vždy klid, bandážování a chlazení. Někdy je vhodná účinnější fixace v kombinaci se zvednutím končetiny. Při vyšším stupni poškození (obvykle doprovázené jiným poraněním, jako například zlomenina, natržení svalu apod.) se provádí i chirurgický zákrok.

Související články

Vazivo - rejstřík

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.

Zajímavé stránky

x