Galenus

Hydroxyapatit, klouby

Ukládání hydroxyapatitu v kloubech

Popis onemocnění

Hlavní složkou minerální složky kostí a zubů je hydroxyapatit vápenatý. Tato sloučenina je základem kostního minerálu. Za určitých okolností se ukládá i v chrupavce kloubů, příčina tohoto jevu není zatím uspokojivě vysvětlena.

Vpich do kloubu

Nebylo zatím spolehlivě prokázáno, že by chondrocyty (buňky chrupavky) měly schopnost produkovat hydroxyapatit ve zvýšeném množství a tak je zatím záhadou, proč se hydroxyapatit v chrupavce ukládá. Je prokázána spojitost s onemocněním pojivové tkáně, při určitých neurologických onemocněních a především při metabolických poruchách.

Jak se onemocnění projevuje

Obvykle je průběh tohoto onemocnění bez zjevných příznaků, spíše se odhalí při rozboru kloubní tekutiny prováděné k potvrzení jiné diagnózy. Může doprovázet jiná, svým průběhem mnohem závažnější, kloubní onemocnění.

Diagnóza onemocnění

Diagnóza vychází z rozboru kloubní tekutiny a zjišťuje se přítomnost hydroxyapatitu. Protože za normálních okolností je koncentrace hydroxyapatitu v chrupavce velice nízká (téměř nulová), je jakékoliv zvýšené množství vždy signálem pro diagnostikování tohoto onemocnění.

Možné způsoby léčby

Akutní stav se léčí podáváním nesteroidních protizánětlivých léků. Mohou se také aplikovat kortikosteroidy přímo do kloubu. U zvláště závažných případů může být řešeno i chirurgickým zákrokem.

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.

Zajímavé stránky

x