Galenus

Šťavelan, oxalát, klouby

Ukládání oxalátu v kloubech

Popis onemocnění

Nadměrný příjem kyseliny askorbové (vitamínu C) vede k jeho přeměně na kyselinu šťavelovou. Obě tyto kyseliny jsou silnými kyselinami, proto se jich tělo snaží co nejrychleji zbavit. Vylučování probíhá ledvinami. Kyselina šťavelová vytváří s vápníkem velice stabilní sloučeninu (šťavelan vápenatý nebo také oxalát vápenatý), která je velice špatně rozpustná a snadno ve vodných roztocích krystaluje. Vznikající krystalky vytváří jedny z nejstabilnějších a nejhůře odstranitelných ledvinových kamenů.

Tableta

Oxalát vápenatý se snadno ukládá i v ostatních částech těla, především v chrupavce kloubů. K tomuto jevu dochází při snížené filtrační schopnosti ledvin nebo při nadměrném příjmu vitamínu C (tento jev může vyvolat již dávka 300 mg vitamínu C, zejména pokud se vitamín C konzumuje v tomto množství nárazově například v jedné tabletě a současně po delší dobu - 10 a více dnů. Platí to především u starších lidí se sníženou pohybovou aktivitou).

Jak se onemocnění projevuje

Nejčastěji se toto onemocnění projevuje bolestivostí kloubů ramene, kloubů ruky a kolena. Je vyvoláno akutním zánětem kloubu nebo okolní tkáně.

Diagnóza onemocnění

Diagnóza vychází z rozboru kloubní tekutiny a zjišťuje se přítomnost oxalátu. Analytické stanovení oxalátu je poměrně přesné a tak má tato metoda poměrně vysokou vypovídací hodnotu.

Možné způsoby léčby

Onemocnění je častější u pacientů s poruchou ledvin, kteří by měli omezit příjem vitamínu C na nezbytně nutné množství a pokud možno jeho příjem rozložit na co nejvíce malých dávek v průběhu dne. Velice důležité je dodržení pitného režimu. Čím nižší teplota kloubu, tím snadněji oxalát krystaluje. Proto je nutné udržovat postižené místo v teple. Dobrou prevencí je udržování kloubu v aktivitě (samozřejmě se to týká období bez příznaků onemocnění). Pokud je chrupavka vystavena úměrné fyzické zátěži, dochází k jejímu lepšímu „promývání“ kloubní tekutinou a to má za následek mimo jiné i lepší odvod metabolických zplodin (tedy i vznikajícího oxalátu).

Akutní stav se léčí podáváním nesteroidních protizánětlivých léků. Mohou se také aplikovat kortikosteroidy přímo do kloubu.

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.

Zajímavé stránky

x