Galenus

Pyrofosfát, klouby

Ukládání pyrofosfátu v kloubech

Popis onemocnění

Většinou je ukládání pyrofosfátu vápenatého v kloubní chrupavce doprovodným jevem jiného onemocnění (především metabolické poruchy). Pyrofosfát vápenatý se ukládá v šlachách, v synoviální membráně, v kolemkloubních vazech a hlavně v chrupavce.

Odsávání tekutiny

Někdy se toto onemocnění označuje také jako pseudodna. Toto označení spíše naznačuje podobnost příznaků s klasickou dnou, podstata onemocnění je ale zcela rozdílná.

Jak se onemocnění projevuje

Toto onemocnění probíhá většinou bez příznaků, a když se projeví, tak většinou jako akutní zánět. Častěji se objevuje u starších lidí, u mladých se jedná spíše o výjimečné případy. Nejčastějším místem postižení je koleno, může se objevit i v kotnících a zápěstí rukou. Zvláštností je, že pokud se onemocnění rozvine více, opakuje se častěji, intervaly vzniku zánětu se zkracují a snadno může přejít do chronické formy.

Diagnóza onemocnění

Diagnóza vychází z rozboru kloubní tekutiny a zjišťuje se přítomnost pyrofosfátu. Metoda stanovení pyrofosfátu má poměrně dobrou vypovídací hodnotu.

Možné způsoby léčby

Akutní stav se léčí podáváním nesteroidních protizánětlivých léků. Mohou se také aplikovat kortikosteroidy přímo do kloubu. Provádí se opakované odsátí kloubní tekutiny. Někdy se doporučuje snížit příjem vápníku (nutno zohlednit výsledky kostního obratu, provést denzitometrické vyšetření kostní hustoty a u žen zvážit souvislosti s menopauzou). Upřednostňuje se podávání vápníku v nižších dávkách ale s vyšší metabolickou využitelností (laktát anebo citrát vápenatý). V dietě se omezuje příjem fytinové kyseliny.

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.

Zajímavé stránky

x