Galenus

Osteomalacie

Osteomalacie

Vznik onemocnění

Prvotní příčinou vzniku tohoto onemocnění je nedostatek vitamínu D. U dospělého člověka k tomu může dojít při nedostatečně dlouhé době ozáření pokožky slunečním zářením, nedostatečnou výživou (nízký příjem vitamínu D v potravě) nebo v důsledku snížené vstřebatelnosti vitamínu D ve střevě. K nedostatku vitamínu D dochází zejména při selhávání jater, poruchách ledvin nebo při užívání některých léčiv (např. antiepileptika).

Práce na zahradě

Snížená pevnost kostí vede ke vzniku deformit v místech zvýšeného mechanického namáhání. V těchto místech dochází ke zvýšení přestavby kostí, přičemž se však objevují ve zvýšené míře plíživé zlomeniny (pseudofraktury).

Průběh onemocnění

Osteomalacie je onemocnění vyššího věku, vyznačuje se vleklým průběhem, který je ovlivněn množstvím a kvalitou původní kostní hmoty. Výrazný vliv na průběh tohoto onemocnění má závažnost poruchy metabolismu vitamínu D. Pacient si obvykle stěžuje na nespecifické potíže jako je svalová slabost nebo difúzní bolesti v kloubech a kostech. Často se toto onemocnění objevuje u dlouhodobě dialyzovaných pacientů. Hlavní příčinou je používání léčiv obsahujících hliník, který se u pacientů se selháním ledvin aplikuje pro kontrolu obsahu fosforu v těle.

Léčba

U nemocných s nedostatkem vitamínu D v potravě (vegetariáni, dieta bez tuků) postačuje podání vitamínu D formou vhodných doplňků stravy. V případech, kdy je příčinou porucha vstřebávání, se musí vitamín D aplikovat injekčně. Vzhledem k potencionální nebezpečnosti při předávkování je bezpodmínečně nutná dobrá spolupráce s ošetřujícím lékařem (nelze na základě vlastního rozhodnutí zařadit další doplněk stravy obsahující vitamín D).

Související články

Osteoporóza

Vitamín D

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.

Zajímavé stránky

www.drzdravicko.cz

www.vitaminyplus.cz

www.osteo-osteoporoza.cz