Galenus

Osteoporóza, řídnutí kostí, odvápnění kostí, remodelace kostí, kompresivní zlomeniny

Osteoporóza

Vznik onemocnění

U dospělých jedinců probíhá v kostech neustálá přestavba tzv. remodelace. Je výsledkem dvou současně probíhajících procesů, odbourávání kostní tkáně a její novotvorby. Maximum kostní hmoty se dosahuje okolo 30. roku života, přičemž asi 45% hmoty naroste přibližně před pubertou, 40% v období puberty (u dívek mezi 11. až 15. rokem, u chlapců mezi 12. až 17. rokem života), asi 7% se vytvoří do 20 let a zbývajících asi 8% pak do 30. roku. Z uvedených údajů vyplývá, že rozhodujícím momentem je poměrně krátké období 4 až 5 let v období puberty, kdy se rozhoduje o kvalitě kostry na celý zbytek života.

Zdravá kost

Přibližně do 35 let je rychlost odbourávání a novotvorby téměř stejná, takže se obsah kostní hmoty nemění. Od tohoto věku začíná u obou pohlaví úbytek trámčitých kostí, úbytek kortikálních kostí začíná kolem 40. roku života. Muži ztrácí věkem 25 - 40% trámčité a 10 - 25% kortikální kosti, zatímco ženy, u nichž je prokázané zrychlení úbytku v období menopauzy, ztratí 35 - 60% trámčité a 35 - 40% kortikální kosti.

Zřídnutá kost

Až 60% maxima kostní hmoty je podmíněno geneticky. Z ostatních rizikových faktorů jsou to hormonální faktory a faktory životního stylu (výživa, pohybová aktivita, zvýšená konzumace alkoholu, kávy, černého čaje a ovocných šťáv, kouření apod.). V mladém věku převažují genetické faktory, s věkem narůstá význam faktorů životního stylu a v případě žen i snížení tvorby estrogenů v období menopauzy.

Průběh onemocnění

Všeobecně je osteoporóza plíživé progresivně probíhající onemocnění bez větších příznaků, které se klinicky projeví až vznikem zlomeniny. Spontánně a bez násilí dochází k deformaci obratlů. Prvním příznakem bývá často náhlá prudká bolest v oblasti hrudní a bederní páteře, často s vystřelováním podél nervů do končetin a břicha, zapříčiněná kompresivní zlomeninou obratle. Bolest se zintenzívňuje vsedě nebo ve stoje, zhoršuje se při kašli, kýchání, tlaku na stolici. Částečně se zmírňuje ve fyzickém klidu a vleže. Kompresivní zlomeniny v dolní hrudní a horní bederní páteři může doprovázet nechutenství, nadmutí břicha nebo dokonce až zneprůchodnění střev (ileus). Postupně se bolestivost stává spíše difúzní a nepřesně lokalizovatelná. Často se zvyšuje pohybem a zatížením. Tak, jak proces pokračuje, dochází k jednostrannému sesedání obratlů a hrudní páteř se obloukovitě prohýbá. Snižuje se výška postavy, na zádech se tvoří příčné kožní řasy a břišní stěna ochabuje.

Postavy

Často se osteoporóza projeví až zlomeninou po nepatrném úrazu. Obávané jsou především zlomeniny kyčelního krčku, předloktí a zápěstí. Klinické obtíže se mohou projevovat i jako bolest páteře při delším stání, horší chůzí do schodů, potíže s oblékáním, zavazováním tkaniček u bot a bolestmi při změně polohy z lehu do sedu nebo při obracení se na posteli.

Léčba

Základem úspěšné léčby je zamezení dalších ztrát kostní hmoty. Platí zásada, že jakmile je diagnostikován úbytek kostní hmoty, je bezpodmínečně nutné zahájit léčbu. Směřuje k vytvoření podmínek pro obnovu zejména kostního minerálu (zajištění příjmu vápníku, fosforu, vitamínu D a dalších potřebných látek) a k úpravě denního režimu (odpovídající pohybová aktivita).

Podpůrné prostředky

Z výrobků, které připadají v úvahu je to Osteo. Tento výrobek byl vyvinutý speciálně pro případy zvýšeného úbytku kostní hmoty. Je vhodný i pro případy rozvinuté osteopenie u žen v období těsně před očekávanou menopauzou.

Související články

Klasifikace osteoporózy

Osteoporóza u mužů

Osteoporóza u žen

Co je Osteo a jak působí?

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.

Zajímavé stránky

www.drzdravicko.cz

www.osteo-osteoporoza.cz