Galenus

Osteoporóza, primární osteoporóza, sekundární osteoporóza

Klasifikace osteoporózy

Rozlišujeme osteoporózu primární a sekundární.

Primární osteoporóza

Pod pojem primární osteoporóza se klasicky řadí idiopatická osteoporóza a osteoporóza involuční. Idiopatická osteoporóza se týká především mužů (asi 10x častěji než u žen) při níž dochází zejména ke kompresivním zlomeninám obratlů.

Zdravá kost

Osteoporóza involuční se dělí na 2 typy. Typ I se označuje také jako postmenopauzální osteoporóza, vyskytuje se zejména u žen (6x častěji než u mužů) a trvá 10 - 15 let po menopauze. Příčinou je nedostatek estrogenu. Ztráta kostí je rychlá, úbytek nastává především v místě nejvyššího výskytu trámčité kosti (obratle, zápěstí a kyčelní krček). Úbytek může být tak významný, že dochází k přerušení trámců a následné zlomenině. Průvodním jevem může být zvýšená kazivost a ztráta zubů.

Poškozená kost

Typ II se označuje jako senilní osteoporóza a objevuje se u žen i mužů (u žen 2x častěji) většinou po 70. roce života. Příčinou je dlouhodobý nedostatek vápníku. Ztráta kostí je pomalá, ale přitom dlouhodobá. K úbytku dochází jak v trámčité, tak i v kortikální kosti. Jedná se o věkem podmíněné zpomalení novotvorby kostí a tedy o převládnutí procesů odbourávání (resorpce).

Sekundární osteoporóza

Sekundární osteoporóza je vyvolána základní chorobou (hormonální poruchy, dědičná onemocnění, dlouhodobé znehybnění, chronické onemocnění jater nebo ledvin, cukrovka, nádorová onemocnění apod.)

Související články

Osteoporóza

Osteoporóza u mužů

Osteoporóza u žen

Co je Osteo a jak působí?

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.

Zajímavé stránky

www.drzdravicko.cz

www.osteo-osteoporoza.cz