Galenus

Osteoporóza, muži

Osteoporóza u mužů

Charakteristika

Osteoporóze u mužů je věnována mnohem menší pozornost, než by si tento problém zasluhoval. Tímto onemocněním je v ČR ohrožen každý šestý muž ve věku nad 50 let. Nově prováděné studie však poukazují na významný nárůst tohoto onemocnění u mužů v relativně mladém věku (pod 50 let) a reálný předpoklad je, že v následujících 15 letech se počet diagnostikovaných případů ještě zvýší nejméně na dvojnásobek. Zatímco postmenopauzální nebo senilní osteoporóza je častější u žen, u mužů převládá především idiopatická osteoporóza. Nižší výskyt osteoporózy u mužů ve srovnání se ženami je dán větší velikostí a průměrem kostí, rychlost odbourávání nepřevyšuje rychlost obnovy tak výrazně, jako u žen.

Kouření

Od 40. roku života muže dochází za normálních podmínek k pomalému úbytku kostní tkáně, a to rychlostí asi 0,6% ročně v případě trámčité kosti a 0,3% ročně u kortikální kosti. Tato rychlost se však s přibývajícím věkem zvyšuje téměř na dvojnásobek. Přibližně v 70 letech se rychlost úbytku opět zpomaluje. Muži ztrácí věkem 25 - 40% trámčité a 10 - 25% kortikální kosti ve srovnání se stavem ve věku 30 let. Častou příčinou osteoporózy u dospělých mužů je dlouhodobé snížení hladiny testosteronu (týká se to přibližně 30% mužů s diagnostikovanou osteoporózou). Snížená koncentrace testosteronu může být často spojena s výskytem nádorů, malnutricií (nízký přívod potřebných živin v potravě), nadměrnou konzumací kofeinu, alkoholu nebo kortikoidů.

Příčiny onemocnění

Zřejmě nejvýznamnějšími faktory pro rozvoj osteoporózy u mužů je však nevyhovující skladba potravy a konzumace potravin odčerpávajících vápník z těla. Zvýšená konzumace kávy, černého čaje a nápojů s přídavkem kyselin okyselují moč, což následně vyvolává zvýšené vylučování vápníku z kostí (vápník reaguje s kyselinami a snižuje tak kyselost moči). Nízká pohybová aktivita, kouření a dlouhodobě nízký přívod vápníku a vitamínu D v potravě jsou dalšími významnými faktory snižujícími novotvorbu kostní tkáně.

Prevence a léčba

osteoporózy u mužů zahrnuje adekvátní příjem vápníku po celý další život nemocného doplněný o potřebné množství fosforu a vitamínu D. Důležitou roli hrají i další stopové prvky a některé vitamíny. Denní příjem vápníku by měl být u mladých mužů kolem 1.000 mg, u starších nad 65 roků pak 1.200 až 1.500 mg. Vitamínu D pak asi 400 IU (tj. 10 mg) a fosforu asi 500 – 800 mg. Velice důležité je každodenní cvičení nebo úměrná fyzická zátěž. Je třeba laboratorními testy prokázat případný snížený obsah testosteronu a pokud to okolnosti dovolí, zajistit jeho dodatečný přísun. Je však nutno zdůraznit, že podávání hormonů u mužů nad 50 let již představuje riziko z hlediska onemocnění prostaty.

Zařazením výrobku Osteo jako doplňku stravy se zajistí přísun všech potřebných látek nutných pro efektivní remodelaci kostní tkáně. Jakákoliv konzumace mléčných výrobků pak jeho účinek na kosti zesiluje. Navíc nemusí mít nemocný obavu z negativní vápníkové bilance v důsledku nevyhovující skladby potravy (chudá na vápník, fosfor, vitamín D apod.).

Související články

Osteoporóza

Co je Osteo a jak působí?

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.

Zajímavé stránky

www.drzdravicko.cz

www.osteo-osteoporoza.cz