Galenus

Osteoporóza, ženy

Osteoporóza u žen

Charakteristika

Osteoporóze u žen je věnována mnohem větší pozornost, než v případě mužů. U žen převládá především postmenopauzální osteoporóza, která v pozdějším věku pozvolna přechází v senilní osteoporózu. Na základě provedených studií lze odvodit, že osteoporózou je v ČR ohrožena každá třetí žena ve věku nad 50 let. S prodlužováním života stoupá i počet zlomenin v důsledku pádu. K nejzávažnějším z pohledu důsledků patří osteoporotické zlomeniny krčku stehenní kosti. Zahraniční statistiky uvádějí, že 18 - 30% žen ve vyšších věkových skupinách do jednoho roku po fraktuře krčku umírá a 40% se po vyléčení již nikdy nevrátí k dříve běžným denním aktivitám. Obdobná čísla platí i pro Českou republiku.

Graf BMD

Studie provedené v zahraničí u starších žen se zlomeninou krčku stehenní kosti poukázaly na některé závažné okolnosti spojené s následnou léčbou. Především dochází k úbytku svalové hmoty a k nárůstu tukové tkáně. Bylo prokázáno, že k úbytku svalové hmoty dochází bezprostředně po úraze a tento trend pokračuje i po propuštění z nemocnice. Nebyl potvrzen předpoklad, že po propuštění z nemocnice do domácího prostředí a po zhojení zlomeniny dojde k opačnému trendu a úbytek kostní hmoty a svalů se začne napravovat.

Příčiny onemocnění

Přibližně od 40. roku života ženy dochází za normálních podmínek k pomalému úbytku kostní tkáně, a to rychlostí asi 0,8% ročně v případě trámčité kosti a 0,4% ročně u kortikální kosti. Tato rychlost se však s přibývajícím věkem mírně zvyšuje, v období přechodu po přerušení produkce estrogenů prudce stoupá a dosahuje až trojnásobku. Přibližně v 65 letech se rychlost úbytku opět zpomaluje. Ženy ztrácí věkem 35 - 60% trámčité a 35 - 40% kortikální kosti ve srovnání se stavem ve věku 30 let.

Kouření

Hlavními rizikovými faktory jsou dědičné dispozice, nedostatečný přívod vápníku spolu s dalšími minerály v potravě během života, nedostatek pohybu, zvýšená konzumace kávy, černého čaje a nápojů okyselujících moč, nadměrná konzumace alkoholu, kouření, nedostatek vitamínu D, u žen nedostatek hormonů v období menopauzy a řada onemocnění ovlivňující vápníkový metabolismus. Zejména silnější kuřačky mívají sníženou produkci estrogenu a na modelových pokusech byl jednoznačně prokázán negativní vliv nikotinu na kostní metabolismus.

Prevence a léčba

Prevence a léčba osteoporózy u žen zahrnuje adekvátní příjem vápníku po celý další život nemocné doplněný o potřebné množství fosforu a vitamínu D. Důležitou roli hrají i další stopové prvky a některé vitamíny. Denní příjem vápníku by měl být u mladých žen kolem 800 mg, v období nad 40 let přibližně 1.000 mg a po menopauze pak přibližně 1.200 mg. Vitamínu D pak asi 400 IU (tj. 10 mg) a fosforu asi 500 - 800 mg. Velice důležité je každodenní cvičení nebo úměrná fyzická zátěž. Při diagnostikovaném úbytku kostní hmoty je vhodné zvýšit denní příjem vápníku až na 1.500 mg a v období menopauzy je na ošetřujícím lékaři posouzení vhodnosti zařazení substituční hormonální léčby. Velmi vhodným doplňkem stravy je výrobek Osteo.

Související články

Osteoporóza

Co je Osteo a jak působí?

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.

Zajímavé stránky

www.drzdravicko.cz

www.osteo-osteoporoza.cz