Galenus

Osteo, osteoporóza, řídnutí kostí, zpevnění kostí

Pagetova choroba kostí

Charakteristika

Jedná se o pomalé, progresívní onemocnění kostí, charakterizované střídavými a neorganizovanými procesy destrukce a stavby kostí. Výsledkem je postupná náhrada zdravé a normální kosti abnormální kostní hmotou chudou na vápník a s atypickou strukturou. Výrazně se snižuje pevnost kosti. Pagetova choroba se nejčastěji projevuje na kostech pánve, páteře, stehen, lebky, kyčlích a nadloktí. Nejvyšší výskyt je zaznamenán u mužů nad 40 let, postihuje však i ženy a zcela vyjímečně i dospívající mládež.

Příznaky onemocnění

V počátečních stádiích se nemoc prakticky neprojevuje žádnými příznaky, mohou se občas projevit mírné bolesti v postižené kosti. Tyto bolesti se zvýrazňují zejména po fyzické námaze. Jak se onemocnění rozvíjí, bolesti se stávají častější a úpornější, hlavně pak v noci. Mohou se objevit bolesti zad a krku a také může dojít k zatuhnutí kloubů. V některých případech lze zaznamenat i zvýšenou teplotu kůže nad postiženým místem. Pagetova nemoc se později projevuje nelogickými zlomeninami, bolestmi hlavy, závratěmi, poruchou hybnosti, zvoněním v uších až postupnou ztrátou sluchu. Objevují se střídavé záchvaty, které se postupně zhoršují a následnými útlumy.

Někdy dochází i k postižení přiléhajících kloubů a pak dochází i k rozvoji osteoartrózy. Po určité době mohou vzniknout deformace, jako je propadlý hrudník, vybočené nohy, ohnutá páteř a případně rozšířené čelo, pokud se nemoc projeví na lebce. Pokud se nemoc neléčí, nastávají v pozdějším období další komplikace, které jsou důsledkem snížené pohyblivosti případně nehybnosti. Jde především o selhávání ledvin z důvodů podpoření tvorby ledvinových kamenů (způsobené nehybností), srdeční selhávání, vysoký krevní tlak a dna. Vlivem tlaku lebečních kostí na mozek může onemocnění vyústit až ve slepotu a hluchotu. V přibližně v 5% případů prodělává postižená kost maligní změny vedoucí k osteosarkomu (rakovina kosti).

Onemocnění nevyvolává charakteristické projevy a proto je mnohdy přehlédnuto nebo zaměněno za jiné poruchy, jako je fibrózní dysplazie, hypertyroidismus, myelom nebo případně rakovina kosti. Příčina nemoci není známa, někteří odborníci se přiklání k názoru, že se jedná o specifickou virovou infekci. Není potvrzena genetická dědičnost.

Léčba

Léčba je komplikovaná a je založena na regulaci kostní remodelace. Je zcela individuální, musí vycházet z kvalitních rozborů krve, moči, snímků kostí a při podezření na tuto chorobu i potvrzením diagnózy kostní biopsií. V každém případě je však třeba zajistit dostatečný přívod vápníku. Z výrobků připadají v úvahu ZDRAVÍČKO Vápník + Hořčík + Mangan nebo Osteo.

Související články

Co je Osteo a jak působí?

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.

Zajímavé stránky

x