Galenus

Rachitida

Rachitida

Rozlišují se 2 formy rachitidy (křivice).

Kalcipenická rachitida

vzniká při sníženém příjmu vitamínu D v potravě nebo jako důsledek snížené produkce endogenního vitamínu D. Obojí (i v kombinaci) má za následek snížené vstřebávání vápníku z tráveniny ve střevě. Velice zřídka vzniká v důsledku sníženého příjmu vápníku v potravě. Může se však vyvinout u dlouho kojených dětí nebo u dětí s jednostrannou vegetariánskou stravou. V dřívější době se rozvinutí této nemoci předcházelo obohacením stravy o rybí tuk.

Fosfopenická rachitida

vzniká z nedostatku fosfátů při jejich zvýšeném vylučování v ledvinách.

Průběh onemocnění

Základním patologickým dějem v těle je porucha mineralizace novotvořeného osteoidu. V důsledku této poruchy dochází ke vrůstání cév do růstové chrupavky a k jejímu ztluštění. Kost je měkká, může se ohýbat a v důsledku narůstající hmotnostní zátěže dochází ke vzniku úhlových deformit končetin, někdy i pánve a hrudního koše. Onemocnění se obvykle projeví ve věku 6 měsíců až 3 let. Děti jsou apatické, spavé, bez chuti k jídlu, bledé, neklidné, z chronické únavy podrážděné a bříško je zvětšené. Sezení i chůze je opožděná.

Léčba

Nejlepším řešením je prevence vzniku rachitidy. Ta spočívá ve správné výživě, tzn. dítěti podávat pestrou stravu bohatou na mléčnou bílkovinu a pokud možno zařadit do jídelníčku rybí produkty (rozhodující je příjem rybího tuku). Dále pak zajistit dítěti přirozený pohyb s mírnou zátěží na čerstvém vzduchu a s přirozeným slunečním svitem, přičemž úplně dostačující je rozptýlené sluneční záření. Pokud je sluncem ozařovaná plocha pokožky odpovídající asi desetině povrchu těla, stačí to pro tvorbu potřebného množství vitamínu D.

Dítě

Terapie je záležitostí pediatrů. Křivice se objevuje prakticky pouze u neobvyklých dietních režimů. Podává se buď čistý vitamín D nebo v kombinaci s jinými vitamíny. Velice vhodné je vystavit děti účinku slunečního záření, nebo se ozařují horským sluncem. Reakce na medikamentózní léčbu u kalcipenické rachitidy je příznivá, deformity se upraví, pokud je terapie zahájena včas.

U fosfopenické rachitidy se navíc aplikují zvýšené dávky fosforu. V tomto případě je původním jevem zvápenatění ledvin (nekrokalcinóza) a proto je v případě fosfopenické rachitidy medikamentózní léčba kontroverzní. Jako nadějný způsob se jeví léčba růstovým hormonem.

Podpůrné prostředky

Aplikace doplňků stravy je možná pouze se souhlasem dětského lékaře, protože zákonná norma nařizuje výrobcům, že takovéto doplňky stravy musí být opatřeny upozorněním, že výrobek není vhodný pro děti do tří let. To ovšem neznamená, že takový výrobek je pro děti škodlivý. Naopak, může být pro dítě v případě zdravotních problémů velice užitečný, jeho podávání však musí být konzultováno s ošetřujícím lékařem.

Z výrobků, které připadají v úvahu, je to kombinace výrobku Vitamíny plus (obsahuje mimo jiné i vitamín D) spolu s Lactavitem (zdroj vápníku a fosforu). Pokud je deficitní pouze vápník, doporučuje se místo Lactavitu použít Kamacit, protože má lepší spektrum stopových prvků (současně působí proti překyselování žaludku).

Související články

Vitamín D

Vápník

Fosfor

Co je Lactavit a jak působí?

Co je Kamacit a jak působí?

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.

Zajímavé stránky

www.drzdravicko.cz

www.lactavit.cz

www.kamacit.cz

www.vitaminyplus.cz