Galenus

Bazaliom, carcinoma basocellulare

Bazaliom

Popis onemocnění

Jedná se o nejčastější maligní nádorové onemocnění kůže. Hlavním spouštěcím faktorem je dlouhodobá expozice sluncem, zejména po období, kdy pokožka nebyla slunci vystavena a není tedy na sluneční ozáření adaptována (má sníženou schopnost tvořit ochranné pigmenty kůže). S přibývajícím věkem se pravděpodobnost vzniku bazaliomu jako následek nadměrného slunění zvyšuje.

Spálení kůže

Nejrizikovější je období časně na jaře zejména v jižních dovolenkových destinacích, kdy je pokožka hodně citlivá na intenzivní sluneční záření a snadno se spálí. Nádor vzniká v základní vrstvě pokožky.

Jak se onemocnění projevuje

Nádor se objevuje v podobě bělavého a lesknoucího se puchýřku, který poměrně rychle roste. Postupně může zvředovatět. Náchylnost k tvorbě tohoto nádoru roste se zvyšujícím se věkem a týká se především starších lidí. Objevuje se na krku, obličeji, horních končetinách a na trupu. Riziko metastáz je obvykle nízké, v posledních letech však z doposud nezjištěných příčin počet případů metastáz mírně roste.

Diagnóza onemocnění

Průkaznou metodou je biopsie s následným histologickým vyšetřením.

Možné způsoby léčby

V závislosti na velikosti a charakteru nádoru se používá jednoduché chirurgické odstranění, následně se aplikuje kryoterapie (léčba zmražením) a radioterapie (léčba ozařováním). Výsledky léčby bývají obvykle dobré. Nejčastější léčbou je však kyretáž (seškrábnutí vnitřního povrchu dutého orgánu) a elektrokoagulace (metoda využívající elektrický proud ke srážení krve a tkání).

Související články

Bazaliom - rejstřík

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.

Zajímavé stránky

x