Galenus

Ekzém

Ekzém

Popis onemocnění

Jedná se většinou o chronické onemocnění kůže charakterizované svědivou eflorescencí, obvykle s odlupující se kůží ve formě šupinek. Příčin je celá řada a ne ve všech případech je podstata plně objasněna. Může to být jednak autoimunitní reakce, kdy je k vyvolání ekzému nutný kontakt kůže s určitou látkou. Jinou příčinou je neobvyklá reakce kůže na určitý alergen, který se do těla dostal potravou nebo vdechnutím. Jsou popsané případy vzniku ekzému jako důsledek zvýšené citlivosti na sluneční záření (fotosensitivita).

Ekzém

Ekzém také může vzniknout jako odezva na rýmu, hypothyreózu, žilní nedostatečnost, po podávání léků pro zlepšení činnosti ledvin (diuretika) a celé řady dalších faktorů. Jsou zaznamenány případy vzniku ekzému jako reakce na bižutérii, na některé kosmetické přípravky případně určité oděvy.

Jak se onemocnění projevuje

Hlavním projevem ekzému je svědění pokožky nutící až k usilovnému škrábání. Zpočátku se projevuje jako zarudnutí kůže různé intenzity, otokem a následnou tvorbou puchýřků. V zasaženém místě dochází ke zvýšení propustnosti stěn cévek, zvyšuje se pronikání tekutiny přes cévní stěnu a na kůži se objevuje výpotek. Postupně se objevují šupiny a strupy (nebo škraloupy). Pokud onemocnění přejde do chronické formy, kůže významně zhrubne a objevují se praskliny různé velikosti i hloubky. Nejčastěji se onemocnění projeví v záhybech kůže.

Diagnóza onemocnění

Diagnóza se obvykle stanovuje na základě stupně léze, lokalizace a celkové anamnézy. Pokud je vysloveno podezření na ekzém vznikající v důsledku působení alergenu, provádí se forma vyšetření hodnotící následnou reakci kůže na působení alergenu (příčina versus následek).

Možné způsoby léčby

Léčba je většinou velmi komplikovaná. Obvykle se zmírňuje svědění, vylučuje se kontakt s alergenem, je nutná určitá úroveň hygieny (ne vždy je však vyšší hygiena výhodou), kůže se zvlhčuje, někdy se doporučují olejové koupele a v určitých případech se doporučuje i pobyt u moře. V některých případech může pomoci nasazení antihistaminik a kortikosteroidů. Jsou popsány i pozitivní případy při podávání zinku, zejména pak v organicky vázané formě (laktát) v kombinaci s vitamínem C. V některých případech může jako účinný podpůrný prostředek zapůsobit obohacení stravy o astaxanthin a bioflavonoidy.

Související články

Eflorescence - rejstřík

Ekzém - rejstřík

Co je Feminestyl a jak působí

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.

Zajímavé stránky

wikipedie