Galenus

Fotodermatózy

Fotodermatózy

Popis onemocnění

Sluneční záření obsahuje záření o různých vlnových délkách. Nejčastější příčinou vzniku fotodermatózy je záření o vysoké energii, tedy záření s krátkou vlnovou délkou (ultrafialové záření). V podstatě každý člověk je na sluneční záření citlivý a prakticky u každého se při nadměrné expozici slunečním zářením objeví více či méně intenzivní projevy. Přesto existuje skupina lidí, u kterých jsou projevy mnohem intenzívnější, tito jedinci vykazují zvýšenou citlivost jejich kůže na sluneční záření a u nich se objevují typické projevy fotodermatózy.

Jak se onemocnění projevuje

Zatímco u normálních lidí se nadměrná expozice slunečním zářením projevuje zarudnutím kůže, tvorbou puchýřků případně popálenin a při opakované i významně zrychleným procesem stárnutí kůže, u jedinců se zvýšenou citlivostí na sluneční záření se objevuje sluneční kopřivka. V některých případech může být v časném mládí vyvolaná hyperpigmentace, která později (ve starším věku) může být příčinou tvorby kožních nádorů. Často se objevuje zvýšená citlivost na sluneční záření po podání některých léků.

Spálení kůže

Při silnějších projevech se objevuje výsev pupínků, mohou vznikat i puchýře a krusty.

Diagnóza onemocnění

Diagnóza je daná sledováním kožních projevů a vyhodnocením reakce kůže bezprostředně po jejím vystavení účinku slunečního záření (metoda příčina - následek).

Možné způsoby léčby

Nejúčinnější a nejlepší metodou léčby je prevence. Člověk by měl být chráněn před účinky slunečního záření zejména v poledních hodinách, kdy je záření nejsilnější. Dále pak v jarních měsících, kdy je kůže odvyklá od slunce a je na expozici slunečním zářením výrazně citlivější (obsahuje málo ochranných barviv). Je nutno používat ochranné krémy s vysokou hodnotou UV filtru, používat sluneční brýle pro ochranu zraku a také vhodné krémy na ochranu rtů. Pokud dojde k zarudnutí kůže nebo dokonce k popálení, je nutno kůži ošetřit stejným způsobem, jako v případě popálenin.

Související články

Fotodermatóza - rejstřík

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.

Zajímavé stránky

x