Galenus

Kandidóza, candidosis, candidiasis

Kandidóza

Popis onemocnění

Za určitých okolností může dojít k oslabení obranné reakce kůže nebo sliznice, na jejím povrchu se uchytí kvasinky rodu Candida (nejčastěji Candida albicans) a pomnoží se. Následuje klasická infekce s lokálním poškozením kůže nebo s charakteristickou obrannou reakcí sliznice.

Kvasinky

Jak se onemocnění projevuje

Na kůži se mohou tvořit praskliny a pupínky, může dojít k zánětu nehtového lůžka. Může dojít k infekci pohlavních orgánů, u žen dochází k infekci pochvy s následným svěděním a doprovázený bělavým a hustým výtokem. Podobně může být zasažena i močová trubice u mužů. V ústech se tvoří bělavé povlaky na jazyku a patru a v některých případech se mohou objevovat různě rozsáhlé léze na kůži ve vlasech a vousech (tyto případy jsou obvykle zaznamenávány u drogově závislých, není to ale pravidlem).

Diagnóza onemocnění

Projev je zcela charakteristický, provádí se stěr s následným mikroskopickým vyšetřením. Pro potvrzení diagnózy se využívá mikrobiologická technika pomnožení na kultivační půdě.

Možné způsoby léčby

Kůže musí být udržovaná suchá, neboť vlhká kůže vytváří optimální podmínky pro rozvoj kvasinky. Při lehčím postižení se aplikují antifungální (protiplísňové) nebo antifungicidní (zabíjející plísně) prostředky, obvykle ve formě prášku, masti nebo potíráním roztokem. Při těžším průběhu je nutná orální případně parenterální léčba.

Související články

Kandidóza - rejstřík

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.

Zajímavé stránky

x