Galenus

Lupus, SLE

Lupus SLE

Popis onemocnění

Systémový lupus erythematodes je závažné systémové onemocnění postihující především ženy. Jeho příčina není doposud uspokojivě vysvětlena. Předpokládá se souvislost s imunitním systémem a rozhodující jsou zřejmě dědičné dispozice. Prokázanými spouštěcími faktory jsou sluneční záření, některé hormony, některé léky a také některé virové infekce. U těhotných žen není vyloučen přenos na plod. Je to dáno přenosem určitých protilátek přes placentu a následně může být vyvolán novorozenecký lupus.

Jak se onemocnění projevuje

Onemocnění se projevuje horečkou v kombinaci s projevy dalších onemocnění, jejichž podstata spočívá v poškození funkce různých vnitřních orgánů. Jedná se především o klouby, kůži, ledviny, srdce, plíce, CNS, krev aj. Typickým projevem jsou kožní vyrážky v oblasti nosu a přilehlé tváře ve formě červeného nebo červenohnědého povlaku a při podrobném ohledání mají tvar motýlích křídel. Vyskytují se také výsevy puchýřků na ramenou, rukách, nohách a hrudníku, které mají tendenci splývat.

Lupus SLE

Při těžších projevech se objevují větší ložiska na tváři a ve vlasech s tendencí výrazného zhrubnutí kůže, jejím odlupováním a nakonec s tvorbou jizev. Onemocnění je často doprovázeno poruchami funkce ledvin, zánětem osrdečníku, zánětem pohrudnice, anémií a bolestivostí svalů a kloubů způsobenou zánětem. Onemocnění je chronické, střídají se delší období klidu s opětovným objevením příznaků.

Diagnóza onemocnění

Diagnózu podporují kožní nálezy v kombinaci s některým z nálezů týkajícím se srdce, plic, ledvin a citlivostí na sluneční záření. Biochemické rozbory krve většinou potvrdí anémii, přítomnost protilátek proti vlastním tkáním a také zrychlenou sedimentaci jako důsledek zánětu.

Toto onemocnění může způsobit falešnou pozitivitu při prokazování syfilis (týká se to pouze některých testů) a prodloužení doby koagulace (souvisí to s přítomností antifosfolipidových protilátek).

Možné způsoby léčby

Léčba je založena na prevenci ve vyloučení pobytu na slunci a vynechání spouštěcích léků. Dále se podávají protizánětlivé léky (nesteroidní antirevmatika, antimalarika, kortikoidy). V těžších případech se využívá imunosuprese (stav snížené imunity, zvyšuje se však riziko vzniku některých infekcí a nádorů).

Související články

Lupus - rejstřík

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.

Zajímavé stránky

x