Galenus

Mastocytóza

Mastocytóza

Popis onemocnění

Mastocytóza kůže vzniká v důsledku nahromadění velkého počtu žírných buněk ve škáře kůže. Buňky pak při sebemenším podráždění produkují zvýšené množství histaminu případně dalších látek. Tyto látky pak spouští kaskádu biochemických reakcí, jejichž výsledkem je lokální alergický projev. Onemocnění obvykle vzniká v dětství a může postihnout i další orgány (kosti, kostní dřeň a celé trávicí ústrojí).

Vyrážka

Jak se onemocnění projevuje

Na kůži se objevuje hnědě zbarvená kopřivka. I při malém kontaktu s kůží dochází k podráždění buněk, uvolnění histaminu a objeví se příznaky podobné lokální kožní alergii. Reakce může být vyvolána i rychlou změnou teploty (častěji z chladu do velkého tepla) a při podávání některých léků.

Diagnóza onemocnění

Diagnóza se potvrzuje třením kůže v místě, kde se kopřivka objevuje. Následuje potvrzení diagnózy biopsií, která prokáže neobvykle vysoké množství mastocytů v odebraném vzorku kůže.

Možné způsoby léčby

Účinná léčba v současné době neexistuje, podávají se antihistaminika pro potlačení uvolňování histaminu. Poměrně dobrou účinnost vykazují i některé rostlinné extrakty, musí však být podávány preventivně a pravidelně (rozumný efekt se projeví nejméně při několikaměsíčním podávání). Pacient by se měl vyhýbat jakýmkoliv situacím, kdy dochází k nárazovému zatěžování kůže včetně rychlého střídání teplot.

Související články

Mastocyt - rejstřík

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.

Zajímavé stránky

x