Galenus

Popáleniny

Popáleniny

Popis onemocnění

Obvykle vznikají jako důsledek působení horké látky na kůži. Popáleninu však mohou vyvolat určité chemické látky nebo elektrický proud. Rozlišují se popáleniny prvního, druhého a třetího stupně podle toho, jako intenzívně a jak dlouho působí faktor vyvolávající popáleninu na kůži a tedy do jaké hloubky kůže dochází k jejímu poškození.

Jak se onemocnění projevuje

Popáleniny se objeví ihned po působení faktoru vyvolávajícího popáleninu. Jestliže dojde pouze k zarudnutí kůže a popálí se pouze povrchová vrstva, pak se jedná o popáleninu prvního stupně. Při popáleninách druhého stupně je poškozená škára a jsou vidět malé a větší cévky. Popáleniny třetího stupně jsou spojeny s úplným odumřením kůže a nekrózou. Všechny popáleniny jsou velice bolestivé. Při vyšších stupních dochází k velkým ztrátám tekutin s vysokým obsahem bílkovin.

Diagnóza onemocnění

Stupeň popálení se určuje podle obrazu popáleniny. Zarudnutí signalizuje popáleninu prvního stupně, puchýře druhého stupně a odumírání a nekróza třetí stupeň. Rozsah popálenin se určuje podle míst zasažení. Hlava a krk odpovídají 9% povrchu těla, každá horní končetina po 9%, 18% každá dolní končetina, 18% přední část trupu, 18% zadní část trupu a 1% na vnější pohlavní orgány.

Při postižení 15 až 30% povrchu těla se jedná o těžké popáleniny, v případě 30 až 50% o velmi těžké popáleniny a nad 50% povrchu těla se jedná o velmi vážný stav.

Možné způsoby léčby

Mírné popáleniny prvního stupně se léčí studenou vodou nebo tlakovým přikládáním studeného předmětu (musí být čistý a neinfekční). Popáleniny druhého stupně vyžadují umytí, aplikaci lokálních antiseptik a speciálních mastí. Vzniklé puchýře se zásadně nepropichují, postižená oblast se šetrně obváže.

Popáleniny

Při popáleninách třetího stupně je léčba obdobná jako u druhého stupně, je však nutná hospitalizace. Léčba je v tomto případě dlouhodobá.

Související články

Popálení - rejstřík

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.

Zajímavé stránky

x