Galenus

Vlasy, chlupy, vlasové váčky, keratin, péče o vlasy, vlasová kosmetika

Chlupy a vlasy

Chlupy jsou součástí krycí soustavy

Krycí soustavu těla tvoří kůže, chlupy, vlasy a nehty. Téměř každá část povrchu těla (kromě dlaní, chodidel, rtů a bradavek) je pokryta chlupy. Chlupy jsou tvořeny mrtvými buňkami seskupenými do dlouhých vláken a vyrůstají z váčků lokalizovaných ve spodní vrstvě kůže a prorůstající její horní vrstvou.

Chlupy a vlasy rostou z váčků

Chlupy rostou z váčků ze škáry (spodní vrstva kůže) a vyčnívají nad pokožku (epidermis). Krátké a jemné chloupky (vellus) pokrývají tělo, silnější a také delší chlupy (pesíky) se nacházejí na hlavě, v obočí, řasách a v nose. V období puberty rostou chlupy v podpaždí a v oblasti genitálií, u mužů navíc i na tváři (vousy). U mužů později také zesílí a zmohutní chloupky v uších, u žen vyjímečně a pouze v pokročilém věku. Chlupy na hlavě jsou nejsilnější a označují se jako vlasy. U některých mužů mohou být vousy silnější než vlasy. Zajímavostí je, že lidoopi mají téměř stejnou hustotu ochlupení, jako člověk. Rozdíl je v tom, že lidoopi mají po celém těle hlavně pesíky, zatímco u lidí jsou to jemné chloupky. Lidé mají pesíky jen na vyjmenovaných částech těla.

02-0246 průřez kůží

Buňky na dně váčku se stále dělí, vytváří stvol vlasu a tento je vytlačován směrem k horní vrstvě kůže. Současně se buňky formují do dlouhých vláknitých svazků. Zatímco na dně vlasového váčku jsou buňky, které tvoří vlákna směřující kolmo vzhůru, v horní části vlasového váčku jsou buňky, které kolem svazku vláken vytvářejí šupinky, charakteristickým způsobem pokrývající svazky vláknitých buněk. Šupinky se skládají stejným způsobem, jako střešní tašky, od kořínku směrem ke špičce vlasu. Díky těmto šupinkám se vlasy neslepují a udržují ve vláknité struktuře olejovitý maz zajišťující pružnost vlasu.

02-0026 šupiny vlasu

Čím více se buňky vzdalují ode dna váčku, tím více se omezuje jejich výživa a vyplňují se keratinem. Nakonec odumírají a v okamžiku průchodu horní vrstvou kůže (epidermis) je vlas již tvořen pouze mrtvými buňkami.

O zakroucení vlasů rozhodují buňky ze dna vlasového váčku

O tom, zda vlas bude rovný nebo se bude vlnit, rozhodují buňky na dně vlasového váčku. Ty tvoří vláknité svazky podle předem naprogramovaného scénáře. V místě, kde vlas vystupuje nad povrch pokožky, jsou průřezy vlasu různé. V případě rovných vlasů je průřez kulatý, vlnité vlasy mají průřez oválný a kudrnaté vlasy mají průřez plochý. Jde tedy o genetické dispozice a výživou to ovlivnit nelze.

Co však výživa ovlivňuje nejméně z 90% je třepení a lámání vlasů, jejich pružnost, pevnost a lesk. Pokud je živin dostatek (především určitých aminokyselin), vytvoří se pevná a odolná struktura, která úspěšně zvládá působení povětrnostních vlivů, působení chemických látek obsažených ve vlasové kosmetice, odolává mechanickému zatěžování vlasů například při nadměrném česání a také poměrně dobře odolává vysušování olejovitého mazu. Vlas pak dokáže růst do větší délky, aniž by docházelo k poškozování jeho špičky.

02-0027 roztřepené vlasy

Jakmile je však rozhodujících stavebních látek méně, nebo nejsou zastoupeny v optimálním poměru, vytváří se již v zárodku narušená struktura, zejména je hůře vyvinuta ochranná šupinková vrstva. Při jejím narušení se obnaží svazky vláken, které se při nadměrném zatížení začnou třepit. Třepení vlasu vlastně znamená rozplétání vláken a drolení jejich konečků.

Peroxid ničí vlasy nejvíce

Nejvíce jsou namáhány konečky vlasů, zejména při mytí, česání, kulmování a především působením kadeřnických chemikálií na barvení, odbarvování nebo na trvalou. Nejdestruktivněji na vlasy působí peroxid používaný na odbarvování. Protože jsou vlákna tvořena bílkovinou keratinem, stává se tato bílkovina terčem útoku baktérií, které obnaženou bílkovinu dále rozkládají. Poškozený vlas ztrácí svoji mechanickou odolnost a velice brzy se začne rozpadat a většinou se láme.

O barvě vlasu rozhodují melaniny

Některé buňky vlasového váčku dokážou produkovat barviva ze skupiny melaninů. Ve vlasech se ukládají 3 druhy melaninu, žlutý, červený a černohnědý. Podle toho, jak jsou početně zastoupeny jednotlivé buňky tvořící melaniny, vzniká směs těchto melaninů s různým poměrovým zastoupením. Výsledná barva vlasů je pak dána různým zastoupením jednotlivých melaninů ve vláknité struktuře a také v šupinkách. Se stářím aktivita buněk produkujících melaniny (melanocyty) klesá a výsledná barva vlasu je šedivá až bílá.

02-0248 vlasy

Na hlavě máme průměrně sto tisíc vlasů

Aby byla hlava a mozek dobře chráněny proti ztrátám tepla a před účinkem UV záření, je pokryta vlasy, které jsou schopny tuto funkci poměrně dobře plnit. Moderní doba však přináší i komplikace, neboť úpravou účesů tuto funkci mnohdy neuváženě narušujeme. Průměrně je na hlavě asi 100.000 vlasů, výjimkou však nejsou ani případy trojnásobného počtu. Každý vlas má několikaleté období růstu, po kterém vypadne a je nahrazen vlasem novým. Denně takto vypadává průměrně asi 100 vlasů.

U některých mužů může dojít k situaci, kdy jejich tělo produkuje vyšší množství mužského hormonu testosteronu. Vlasové a chlupové váčky jsou na testosteron citlivé a pod jeho účinkem se zrychluje růst chlupů a vlasů. Na těle rostou chlupy velice pomalu a většinou se jedná o jemné chloupky. Pod vlivem testosteronu se růst těchto chlupů zesílí, chlupy se prodlouží a zhrubnou. Ochlupení těla se stává výraznějším.

Na hlavě je růst vlasů ve srovnání s chlupy na těle mnohem intenzívnější a rychlejší. Vlasové váčky jsou na testosteron citlivější a tento zkracuje období růstu z několika let na několik měsíců, takže vlasy nestačí ani vyrašit a již jsou vytlačovány nově vznikajícím vlasem. Výrazně se pak zvyšuje padání vlasů, které vede k vypadání vlasů nejprve na spáncích a na temeni hlavy a postupně přechází až v plešatost.

Mrtvá tkáň nedokáže vstřebávat žádné látky

Vlas nebo chlup vyčnívající nad pokožku je mrtvá tkáň, bez jakékoliv metabolické aktivity. Svůj tvar a pevnost si vlasy udržují jen díky struktuře, kterou vytvoří ještě uvnitř kůže, konkrétně ve vlasovém váčku. Velkým nesmyslem je tvrzení, že vlas je schopen přijímat nějaké živiny obsažené v šampónech, sprejích nebo vlasových vodách. Vlasové buňky, které s takovými látkami přichází do styku, jsou mrtvé a nejsou schopny nic vstřebávat, natož ještě něco transportovat ke kořínku vlasu.

02-0004 průřez vlasem

Dokonce není ani možné, aby takové látky mohly proniknout pokožkou ke dnu vlasového váčku, kde dělení vlasových buněk probíhá a vlas roste. Brání tomu totiž mazová žláza, která vyrůstající vlas obklopuje a vytváří olejovitý maz, který udržuje kůži, vlasy a chlupy měkké a pružné. Tento olejovitý maz nedovolí průniku žádným sloučeninám, které by mohly dělící se vlasové buňky vyživovat.

Naopak existují láky, které jsou schopny se adsorbovat na odumřelou bílkovinou strukturu a vlastně vlas ztluštit. Některé látky jsou schopny vyvolat efekt, kdy se jakoby vláknitá struktura smrští. V obou případech se vyvolává pocit zesílení vlasů a zvýšení jejich pevnosti. Tyto látky tento efekt vyvolávají jen po dobu, kdy vlas obalují. Po jejich odstranění (například umytím) si tento zásah vybere svoji daň. Většinou se zrychlí destrukce vlasu.

Schopnosti keratinu a dalších vlasových bílkovin na sebe vázat různé látky se využívá s úspěchem při barvení vlasů. Podle typu barvy pak odstín více nebo méně odolává smytí vodou. Čím lépe barva adheruje na vlasovou strukturu, tím déle barva na vlasech drží.

Struktura vlasu je předurčena vázat na sebe olejovité látky a tyto dokonce po povrchu vláken vlasu vzlínají. Proto se tak dobře vlasy mastí a snadno na sebe vážou tukové složky různých šampónů. Promaštění keratinové struktury dává vlasu lesklý vzhled a je podstatou celé řady komerčních úspěchů výrobců vlasové kosmetiky. Finta spočívá v tom, že takové šampóny obsahují látky lipofilní (tukové) povahy a současně dobře odrážející světlo. Tyto látky se doslova přilepí na povrch vlasu a nepustí se ani při oplachování. Po usušení je zářivý efekt na světě.

Živiny přivádí krev

Veškeré živiny, které vlasové buňky potřebují pro svůj růst a dělení, však získávají z krve přivedené ke dnu vlasového váčku krevními kapilárami. Jedná se tedy o živiny přijaté potravou nebo z těchto přijatých živin následně vyrobené podle potřeb vlasových buněk. Za zásadní živiny, bez nichž se vlas nemůže tvořit, jsou považovány aminokyseliny, přičemž mimořádnou úlohu mají sirné aminokyseliny. Ty totiž rozhodují o výsledné pevnosti a odolnosti vlasů. Potřebné vitamíny a minerální látky plní úlohu doplňkovou, ovlivňují totiž procesy výstavby vlasu.

 

02-0025 sirné aminokyseliny

 

Pro názornost si lze tvorbu vlasu přirovnat ke stavbě zdi. Pro takovou stavbu potřebujeme cihly, maltu a pokud chceme stavět kvalitně a dostatečně rychle, pak i míchačku. Aminokyseliny jsou těmi cihlami, sirné aminokyseliny plní navíc i úlohu malty a vitamíny se stopovými prvky procesy urychlují, fungují tedy podobně jako míchačka.

Z uvedeného příkladu je patrné, že sebevětší přísun vitamínů a prvků nic nepomůže, pokud nebude z čeho tvořit. Pokud však bude aminokyselin dostatek, pak dostatečný přísun vitamínů a stopových prvků vytvoří optimální podmínky pro dobrý růst a výbornou kvalitu. Bez aminokyselin to ale nejde.

Mohou pomoci přípravky na vlasy?

Různých přípravků pro výživu vlasů je na trhu nepřeberné množství. Co se týče přípravků aplikovaných na vlasy, tam jsou tvrzení o pronikání účinných látek ke kořínkům vlasů a jejich následnému vyživování velice sporné a diskutabilní a doposud neexistují přesvědčivé důkazy, že tento proces skutečně nastává. Získané poznatky naopak naznačují, že tato tvrzení jsou spíše v kategorii zbožných přání. Pokud nějaký takový efekt byl přece jenom zaznamenán, jednalo se o zcela specifické podmínky jen obtížně realizovatelné v běžném denním životě.

02-0030 capimin

Co se týče doplňků stravy, zde je situace příznivější, pokud má výrobek odpovídající složení. Velice zajímavým se jeví Capimin, jehož složení je skutečně velmi dobré a získané praktické poznatky jeho deklarovaný účinek skutečně potvrzují.

Související články

Struktura vlasu

Vlasy a nehty - nejčastější otázky

Analýza struktury vlasů

Co je Capimin a jak působí?

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.

Zajímavé stránky

www.capimin.cz

www.drzdravicko.cz