Galenus

fosfor

Fosfor (P)

Charakteristika

Fosfor se v přírodě vyskytuje v anorganické formě, především jako fosforečnany, je však součástí velkého počtu organických sloučenin ve všech živých buňkách. Byl objeven v roce 1662 Henningem Brandtem, údajně ho vyizoloval z vlastní moči. 

03-0011 tvrdý sýr

Tělo dospělého člověka obsahuje přibližně 700 g fosforu. Příjem vápníku a fosforu by měl být v poměru 1,4 až 2 : 1, přičemž s přibývajícím věkem by se měl poměr Ca : P snižovat a blížit se hodnotě 1,4 : 1. U žen v období menopauzy (zhruba po dobu 5 let od počátku zaznamenání průvodních stavů) by však měl být poměr vyšší, až 2,5 : 1 ve prospěch vápníku. Vyšší obsah vápníku v potravě totiž působí proti nadměrnému uvolňování vápníku z kostí, což je jeden z negativních důsledků nastupujících hormonálních změn.

Atomové číslo je 15. V přírodě se vyskytuje pouze ve sloučeninách, hlavně jako fosforečnany. Atomová hmotnost je 30,9738. Teplota tání je 44,1°C, teplota varu 277°C a hustota 1,82 g/cm3.

Přirozené zdroje

V následujícím přehledu jsou uvedeny vybrané potraviny, které se nejčastěji objevují v jídelníčku běžného konzumenta. Hodnoty jsou převzaty z dánské databáze potravin a jsou zaokrouhleny.

 

03-0356 obsah fosforu v potravinách

Semena rostlin mají obecně vyšší obsah fosforu ve srovnání s ostatními částmi rostlinného těla. Výborným zdrojem fosforu v žádoucí formě jsou všechny druhy masa.

Denní potřeba

Děti 180 - 250 mg; děti nad 8 let 550 - 850 mg; mladiství do 19 let 800 - 1250 mg; ženy 500 - 700 mg; muži a těhotné ženy 600 - 800 mg; kojící ženy 800 mg.

Doporučená denní dávka fosforu je v ČR stanovena vyhláškou na 700 mg (přibližně 22,5 mmol, 1 mmol = 30,97 mg).

Projevy předávkování

Dlouhodobý nadbytek (hyperfosfatémie) způsobuje snižování hladiny vápníku v séru. Vysoký příjem fosforečnanů v potravě také snižuje využitelnost celé řady dalších prvků, zejména železa. Nerovnováha mezi fosforem a vápníkem způsobuje odvápňování kostí, bez ohledu na věk a pohlaví. Dlouhodobý nadbytek fosfátů v potravě stimuluje příštitná tělíska k vyšší produkci parathormonu, který stimuluje uvolňování vápníku z kostí. Pravidelná konzumace nápojů s obsahem kyseliny fosforečné (nebo kyselých fosforečnanů) bez současného zvýšeného příjmu vápníku vede spolehlivě k osteopenii, která se může dále rozvíjet a přejít až v osteoporózu. Hyperfosfatémie vzniká často při chronické insuficienci (nedostatečnosti, selhávání) ledvin.

Projevy nedostatku

Nedostatek fosforu (hypofosfatémie) je těžko dosažitelný, neboť je hojně zastoupen v potravě a jeho denní příjem dosahuje až dvojnásobku potřebného množství. Aktuální nedostatek v séru může vzniknout při vysokém příjmu cukrů a některých tuků v potravě. Brzy je však vyrovnán z kosterních zásob.

Hypofosfatémie se může vyvinout při chronickém alkoholismu, při malasorpci nebo při karenční (nedostatkové) výživě a také u některých typů nádorů. Specifickým případem je hypofosfatémie vyvolaná při výhradně parenterální výživě. U diabetiků  při diabetické ketoacidóze je snížena hladina organicky vázaného fosforu v séru, naopak je zvýšena hladina anorganického fosforu. Pokud dojde k náhlému snížení koncentrace fosfátů v krvi, vyvolají se poruchy funkce červených a bílých krvinek, periferní neuropatie a případně i poruchy centrálního nervového systému. Závažné důsledky náhle vyvolané hypofosfatémie se mohou objevit při výrazně karenční výživě, zejména v okamžiku, kdy je pak dodán v potravě zvýšený přívod živin. Při nízkém přísunu energie totiž tělo přechází do úsporného režimu a začne odbourávat vlastní bílkoviny. Pokud v takovém stavu najednou organismus obdrží energetickou nálož, výrazně stoupne vstřebávání fosfátů, elektrolytů a glukózy dovnitř buněk a tím se vyvolá rychlý pokles koncentrace fosfátů v tělních tekutinách.

Metabolismus fosforu a především jeho vstřebávání negativně ovlivňuje hliník, který je často složkou takzvaných anacidních žaludečních léků. Stejný efekt se projeví, pokud tyto léky obsahují i hořčík, ale jen pokud je obsažen jako hydroxid hořečnatý. Organicky vázaný hořčík, například ve formě laktátu, tento efekt nevykazuje (je téměř zanedbatelný).

Biochemická aktivita

Spočívá ve spoluúčasti na metabolismu vápníku. Mimo to je vázán ve zvláštních sloučeninách, které tělo používá k uchovávání energie, získané z rozkladu především cukrů a tuků. Jenom pro zajímavost, 1 mol fosfoenolpyruvátu v sobě fixuje energii 61,86 kJ, což odpovídá energetické potřebě celého těla dospělého muže, vykonávajícího úřednickou činnost po dobu více než 7 minut. Jiná sloučenina vyskytující se v těle v poměrně velkém množství, adenosintrifosfát, v 1 molu fixuje energii 30,51 kJ stanoveno za standardních podmínek. Mol je speciální hmotnostní jednotka používaná v biochemii a vztahuje se k molekulové hmotnosti dané sloučeniny.

Metabolismus fosforu je úzce spjat s činností růstového hormonu. Na tento fakt ukazuje i skutečnost, že rostoucí děti mají obyčejně zvýšenou hladinu fosforu v krvi a vyžadují tudíž i zvýšený příjem vápníku.

Využitelnost fosforu je silně závislá na obsahu vápníku v krvi. Je-li jeden z těchto prvků podán ve zvýšeném množství, vede to obvykle ke zvýšení vstřebatelnosti druhého. Toto pravidlo neplatí v případě, kdy je vápník podán jako uhličitan vápenatý a fosfor ve formě fosforečnanu. V tomto případě dochází v trávicím ústrojí ke vzniku fosforečnanu vápenatého, který je pro organismus velice těžko dostupný.

Pro výrobu doplňků výživy se nejčastěji používá právě forma fosforečnanová. Tyto výrobky by neměly obsahovat současně železo (akceptovatelný by mohl být pouze laktát železa, protože se v přítomnosti fosforečnanů chová jinak, než jiné sloučeniny železa).

Fosfor se vylučuje především močí. Ledviny mají vysokou schopnost fosfor zpět resorbovat a uvádí se, že 80 až 90% je ho vráceno zpět do krve. Zvýšené vylučování podporuje parathormon, neboť jeho úkolem je zvyšovat obsah vápníku v krvi, pokud před tím došlo z nějakého důvodu k jeho snížení. Má-li v séru dojít ke zvýšení volného vápníku, musí současně dojít ke snížení obsahu fosforu.

Doporučené doplňky stravy

Zajímavým doplňkem stravy obsahující fosfor je Osteo.

Související články

Minerální látky

Vápník

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.

Zajímavé stránky

Dr. Zdravíčko Vám radí

Kerbet

Osteo