Galenus

Mangan

Mangan

Charakteristika

Tělo dospělého člověka obsahuje přibližně 100 mg manganu, může se však od této hodnoty výrazně odlišit v závislosti na kvalitě kostí. U lidí s onemocněním osteoporózu je obsah výrazně nižší.

Ovesné vločky

Přirozené zdroje

Průměrný obsah manganu v potravinách (mg/kg)
hovězí maso0,5
vepřové maso-  
hovězí játra2,5
vejce0,3
sýr ementál0,3
mouka pšeničná hrubá7
mouka žitná30
rýže loupaná10
kukuřice, zrno8
ovesné vločky40
brambory11
fazole20
hrách10
zelí bílé1
kapusta-  
mrkev3
rajčata1,4
špenát20
hřiby2
jablka0,8
broskve0,8
pomeranče0,3
jahody-  
maliny35
borůvky35
hrozny0,9
ořechy18
mléko plnotučné0,5

Denní potřeba

Denní potřeba se uvádí u dětí 400 μg; pro děti nad 8 let 800 μg; pro ženy 1,4 mg a pro muže a těhotné ženy 2 mg. U kojících žen činí denní potřeba až 4 mg. Mangan je prvek, ovlivňující značné množství reakcí. Přesto jsou informace o mechanismech jeho působení neúplné.

Doporučená denní dávka manganu je v ČR stanovena vyhláškou na 2 mg a nejvyšší přípustné množství v denní dávce je stanoveno na 5 mg.

Projevy předávkování

Dlouhotrvající nadbytek způsobuje poruchy v metabolismu vápníku a hořčíku. O jiných projevech z nadbytku se odborná literatura nezmiňuje.

Projevy nedostatku

Nedostatek manganu brání účinnému zabudování vápníku do kostí. Při výraznějším, déle trvajícím nedostatku, může být tento proces tak silně narušen, že ani zvýšený přívod vápníku v potravě nezajistí odpovídající zlepšení při léčbě osteoporózy.

Biochemická aktivita

Biochemická aktivita spočívá v jeho účasti na fixaci vápníku v kostech. Ovlivňuje aktivitu enzymů, potřebných pro tvorbu mastných kyselin a cholesterolu. Přisuzuje se mu významná role při tvorbě hemu a tím i hemoglobinu. Pokusy s radioaktivně značeným manganem ukázaly, že se koncentruje uvnitř buněk v organelách, nazývaných mitochondrie. Poněvadž v těchto organelách jsou soustředěny enzymatické systémy vnitřního dýchání, vše nasvědčuje tomu, že mangan působí jako faktor právě pro tyto enzymy. Mimo to je nezbytným prvkem pro rozmnožování a normální funkci nervového systému. U diabetiků byl prokázán výrazně snížený obsah manganu v cévách. Neméně významná je jeho role v mechanismu odbourávání a přeměny cukrů a tuků.

Využitelnost manganu

Využitelnost manganu je závislá na jeho obsahu v játrech. Přesto lze konstatovat, že formy anorganicky vázaného manganu, jako je síran, uhličitan nebo oxid, jsou poměrně špatně využitelné. U oxidu manganatého (MnO, manganese oxide) se využitelnost pohybuje kolem 8%. S tím, že záleží na složení současně přijaté potravy. Vyšší kyselost tráveniny zvyšuje i vstřebatelnost tohoto prvku.

Velice dobře využitelnou formou je laktát. Laktátový aniont zvyšuje účinnost transportního systému pro tento prvek, podobně jako u vápníku, hořčíku, železa, zinku, a dalších prvků. Převážná většina doplňků výživy obsahuje mangan ve formě oxidu. Někdy se používá síran nebo chlorid. Moderní biotechnologické postupy již dovolují výrobu i laktátové formy, což bylo donedávna doménou pouze živých organismů. Na trhu jsou již doplňky výživy, obsahující laktátovou formu k dostání.

Využití radioaktivně značeného manganu prokázalo, že je vylučování uskutečňováno především žlučí a následovně stolicí. V moči bylo nalezeno manganu málo.

Doporučené doplňky stravy

Vhodnými doplňky stravy obsahujcí mangan jsou Lactavit a Osteo.

Související články

Minerální látky

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.

Zajímavé stránky

www.drzdravicko.cz

www.multiplus.cz

www.lactavit.cz

www.osteo-osteoporoza.cz

www.kerbet.cz