Galenus

Železo

Železo

Charakteristika

Železo se v těle vyskytuje pouze výhradně ve vazbě na bílkovinné přenašeče kyslíku, a to hemoglobin, myoglobin a cytochromy. Dále je součástí enzymů katalázy a peroxidázy, které mají za úkol v těle likvidovat vznikající peroxidy. Ostatní železo obsažené v těle je prakticky všechno vázáno na transportní bílkoviny. Zajímavý je poměr v obsahovém zastoupení. Zatímco v hemoglobinu jsou obsaženy přibližně 3 g a v myoglobinu asi 0,13 g, v cytochromech a enzymech přibližně 0,8 g.

Pouze necelých 0,8 g je obsaženo ve všech třech transportních bílkovinách (transferrin, ferritin a hemosiderin). Již tato skutečnost potvrzuje získané poznatky z nízké využitelnosti železa. Průměrná ztráta za den u dospělého muže činí asi 1 mg, u dospělé ženy je nutno přičíst i ztráty v průběhu menstruace. Průměrná ztráta krve během menstruace je asi 35 až 70 ml, což odpovídá asi 16 až 32 mg železa. Při intenzívním průběhu menstruace se ztráta železa úměrně zvyšuje. V době kojení mohou být ztráty z těla matky zvýšeny o další 1 mg za den, z důvodů přenášení železa do mateřského mléka. U rostoucích dětí a dorostu je nutné uvažovat se zvýšeným ukládáním v období intenzivního růstu o dalších 0,8 až 1 mg za den.

Špenát

Děti se rodí se zásobou asi 36 mg železa. Vzhledem k poměrně rychlému růstu se však tato zásoba velmi brzy spotřebuje a protože většinou ani mateřské mléko příliš mnoho železa neobsahuje, mohou se po roce objevit klasické příznaky anémie. Tělo dospělého člověka obsahuje přibližně 4,6 až 4,8 g železa.

V potravě se železo vyskytuje téměř výhradně v trojmocném stavu. V této formě je prakticky nevyužitelné, a proto jej tělo převádí nejprve na dvojmocnou formu. K tomu potřebuje sloučeniny obsahující - SH skupiny, například cystein, nebo z vitamínů kyselinu askorbovou. Železo se vstřebává především v žaludku a tenkém střevě. Poruchy vstřebávání se proto projevují především u těch, kterým byla vyoperována větší část žaludku nebo jim byla chirurgicky odstraněna větší část střeva. Na vstřebávání železa přes střevní stěnu má významný vliv současná přítomnost ITF faktoru (Iron tolerance faktor).

Přirozené zdroje

Průměrný obsah železa v potravinách (mg/kg)
hovězí maso25
vepřové maso20
hovězí játra71
vejce21
sýr ementál9
mouka pšeničná hrubá21
mouka žitná48
rýže loupaná28
kukuřice, zrno24
ovesné vločky36
brambory17
fazole60
hrách50
zelí bílé5
kapusta10
mrkev7
rajčata5
špenát70
hřiby10
jablka3,5
broskve13
pomeranče5
jahody9
maliny10
borůvky7
hrozny5
ořechy21
mléko plnotučnédo 2,5

Denní potřeba

Denní potřeba se uvádí u dětí přibližně 10 mg, pro děti nad 8 let 15 mg, pro ženy 18 mg a to i těhotných a kojících, ve věku nad 50 let asi 10 mg, pro muže pak 15 mg, ve věku nad 55 let asi 10 mg.

Doporučená denní dávka železa je v ČR stanovena vyhláškou na 14 mg a nejvyšší přípustné množství v denní dávce je stanoveno na 20 mg.

Projevy předávkování

Nadbytek železa se může projevit u lidí s nadměrnou schopností vstřebávat železo přes střevní stěnu. Tato anomálie může být dědičná, vyskytuje se však zřídka. U těchto lidí se může nahromadit v těle až 50 g železa. Tento jev, označovaný jako hemosideróza, může doprovázet bronzové zbarvení kůže a zřejmě vlivem toxického působení nevázaného železa ve tkáních se mohou objevit příznaky poškození jater s příznaky cirhózy, diabetu a fibrózy slinivky.

Projevy nedostatku

Dlouhotrvající nedostatek způsobuje anémii, snížený obsah červených krvinek. Projevuje se zejména malátností, celkovou ochablostí, bledostí a mohou se objevovat i pocity mdlob. Velice zajímavým se ukazují některé souvislosti dlouhodobě nízkého obsahu železa u žen a jejich výrazně snížené sexuální aktivity. V dnešní uspěchané, na psychiku velmi náročné době jistě zajímavý postřeh, hodný dalšího podrobného sledování.

Biochemická aktivita

Biochemická aktivita spočívá především v jeho zapojení se do transportních mechanismů přenosu kyslíku. Je aktivní složkou hemoglobinu, což je červené krevní barvivo, obsažené v červených krvinkách, které je schopné vázat v plicích kyslík a naopak v tkáních jej zase uvolňovat pro potřeby buněk. Při přenosu kyslíku, zejména ve svalech, plní podobnou funkci myoglobin, který kyslík od hemoglobinu přebírá a plní funkci jakési krátkodobé zásobárny kyslíku pro svalové buňky. Jak již bylo zmíněno, železo se velice špatně vstřebává, a to i při jeho velkém nedostatku v těle. Je známo, že tělo nejlépe vstřebává železo přibližně 2 hodiny po procitnutí a postupně během dne schopnost příjmu železa klesá až na nulu.

Využitelnost železa

Při podávání ve formě síranu železnatého (ferrum sulfuricum) ve formě tablet 3x denně, dosahuje polední příjem přibližně 12-18%-ní účinnost ve srovnání s ranním příjmem a odpolední nebo večerní příjem je již prakticky neúčinný. Navíc mnoho lidí zná nepříjemné pocity nevolnosti žaludku, vyvolané právě přítomnými sírany. Síran železnatý, používaný v doplňcích výživy, likviduje z chemického hlediska biologickou účinnost vitamínu E. Řízení resorpce je vysvětlováno teorií slizničního bloku a předpokládá se, že vstřebávání je řízeno samotným střevem. Má se za to, že po nasycení transportní bílkoviny ferritinu, umístěné ve stěně střeva železem, tato aktivně působí proti dalšímu příjmu dalšího železa. Ze zásob ferritinu je postupně předáváno na transportní bílkovinu transferrin, ze které je za normálních okolností rychle vychytáváno kostní dření, kde se tvoří červené krvinky. A právě předání železa transferrinu je považováno za limitující reakci při zabudování železa do červených krvinek. Na tomto přenosu se aktivně podílí další bílkovina ceruloplasmin, jejíž enzymatická aktivita je podmíněna přítomností mědi. Výzkum v oblasti transportu a metabolické využitelnosti železa ukázal, že pokud je železo přijato ve formě laktátu (za určitých podmínek i fumarátu), nebo je současně s vhodnou železnatou sloučeninou dodán nadbytek laktátového aniontu, výrazně se zvyšuje transportní rychlost železa do kostní dřeně. Zřejmě se nějakým způsobem zrychluje přenos železa na transferrin.

Související články

Co je Ferrumin a jak působí?

Minerální látky

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.

Zajímavé stránky

www.drzdravicko.cz

www.ferrumin.cz

www.multiplus.cz

www.kerbet.cz