Galenus

Institut galenus

Jak pracovat se těmito stránkami

Struktura stránek

Stránky jsou koncipovány tak, aby umožnily základní orientaci v dané problematice jednak laikům, ale současně umožnily i podrobnější seznámení s daným tématem především studentům. Pro účely získání základních informací jsou určeny tlačítka zdraví a výživa. Protože se jedná o odbornější web, vznikaly zákonitě situace, kdy se i přes veškerou snahu nelze vyhnout použití odborného výrazu, kterému laik případně student nemusí vždy zcela porozumět. Proto bylo na stránky vloženo další tlačítko (rejstřík), které poskytuje výkladovou část odborných výrazů. Protože má web sloužit i jako studijní pomůcka, je nutné zachovat shodnou terminologii, jaká se používá při výuce a mezi odbornou veřejností. Proto vychází výkladová stránka především z V03 a samozřejmě z nejčastěji používaných učebnic.

Za každým článkem je seznam souvisejících článků. Pokud je za názvem článku uvedeno slovo rejstřík, směřuje odkaz na výkladový článek v rejstříku. Pokud je za názvem článku uvedeno slovo biochemie, jedná se o odkaz na článek určený pro studenty a jedná se především o článek zpracovaný pro studijní účely.

Jak se budou stránky dále vyvíjet

Při postupném zpracovávání nových článků se předpokládá průběžné zařazování nových pojmů do rejstříku, a co je nejdůležitější, vždy se k příslušnému pojmu budou do souvisejících článků postupně doplňovat nové prolinky. Tím začnou rejstříkové články plnit i funkci navigační (obdoba seznamu pojmů v učebnicích s označením stránky, kde se daný výraz nachází). Někdy se v seznamu pojmů (rejstřík) objeví odkaz na zdánlivě nesouvisející článek. V počátcích tvorby rejstříku se některé výrazy vysvětlovaly i v souvisejících pojmech. Dnes je snaha, aby každý pojem měl svůj vlastní výkladový článek. Všechny tyto artefakty z dřívější doby budou postupně napraveny.

Kdo stránky tvoří

Stránky jsou soukromou iniciativou a jejich tvorba je především koníčkem. Autorem stránek (texty a konečná grafika) je dr. Karel Gebauer, který se více než 30 let zabývá problematikou biochemie a fyziologie tkání. Fotografie (většinou ilustrativní obrázky) jsou nakupovány v internetové fotobance. Průřezy buňkou, buněčné organely a průřezy tkáněmi překresluje podle dodaných podkladů a dispozic pan Karel Kotek. Chemické vzorce, fyziologická schémata, grafy případně tabulky vytváří ve vektorové grafice autor stránek. Na všechny tyto kreslené obrázky se vztahují autorská práva. Po každém vložení nového článku na web je jeho obsah konzultován obvykle se spolupracovníky nebo s jinými „spřízněnými dušemi“. Může se tedy stát, že přibližně v době cca 14 dnů po vložení článku se následně ještě provedou určité úpravy. Tím se nevylučuje možnost „vloudění“ nechtěné chyby nebo opomenutí. Proto je vítána jakákoliv věcná připomínka, která může kvalitu webu zvýšit, případně včas napravit možnou chybu.