Galenus

Galenus - Seznam použité literatury

Seznam použité literatury

A01 Alberts, Bray, Johnson, Lewis, Raff, Roberts, Walter - Základy buněčné biologie
A02 Adam Z., Ševčík P., Vorlíček J., Mistrík M. a kol. - Kostní nádorová choroba
A03 Adam Z. a kol. - Hematologie, přehled maligních hematologických nemocí
B01 Bejdáková Jitka - Cvičení a sport v těhotenství
B02 Brodanová M., Anděl M. - Infůzní terapie, parenterální a enterální výživa
B03 Broulík P. - Osteoporóza
B04 Broulík P. - Poruchy kalciofosfátového metabolismu
B05 Bureš J., Rejcht S. a kol. - Vyšetření tenkého střeva a enteroskopický atlas
B06 van Bergh H. a kol. - Lidé, kteří změnili svět
B07 Bartoníček J., Heřt J. - Základy klinické anatomie pohybového aparátu
B08 Bouček J., Pidrman V. - Psychofarmaka v medicíně
B09 Brdička R., Dvořák J. - Základy fyzikální chemie
C01 Časopis - Zdravý život
C51 Chalabala M. a kol. - Technologie léků
C52 Christmas J. J., Connell E. a kol. - Encyklopedie zdravé výživy
C53 Cetkovská P., Pizinger K., Štork J. - Kožní změny u interních onemocnění
D01 Duinová N., Dr. Sutcliffová J. - Historie medicíny
D02 Dungl Pavel a kolektiv - Ortopedie
D03 Davídek J., Janíček G., Pokorný J. - Chemie potravin
D04 Dugas D. - 500 nejlepších receptů lidové medicíny
D05 Dostálek M. a kol. - Farmakokinetika
D06 Dadák V. - Bioenergetika
E01 Edelsberger T. - Diabetes v tabulkách
E02 Ehrmann J., Hůlek P. a kol. - Hepatologie
E03 Ehrmann J., Schneiderka P. a kol. - Alkohol a játra
F01 Feneis H. - Anatomický obrazový slovník
F02 Fölsch U. R., Kochsiek K., Schmidt R. F. - Patologická fyziologie
F03 Földi M., Földi E. - Lymfologie
G01 Gamlin L. - Alergie od A do Z
G02 Gebauer K. - Dr. Zdravíčko Vám radí
G03 Greenwood N. N., Earnshaw A. - Chemie prvků
G04 Grim M., Druga R. a kol. - Základy anatomie
G05 Gebauer K. - soukromý archiv
G06 Ganong W. - Přehled lékařské fyziologie
H01 Haluzík M. - Poruchy výživy a leptin
H02 Heřt J. a kol. - Alternativní medicína, možnosti a rizika
H03 Hynie S. - Speciální farmakologie, Hormony a vitamíny
H04 Hejzlar M. a kol. - Antibiotika a jejich použití v potravinářství a zemědělství
H05 Hrdina V., Hrdina R. a kol. - Přírodní toxiny a jedy
H06 Herink J., Rychlík I. a kol. - Toxické poškození ledvin houbami
H07 Hampton J. R. - EKG stručně, jasně, přehledně
H08 Hainer V. a kol. - Základy klinické obezitologie
H09 Holeček M. - Regulace metabolismu cukrů, tuků, bílkovin a aminokyselin
H10 Harper H., A. - Základy fyziologické chemie
J01 Jandová D. - Balneologie
J02 Jabor A. a kol. - Vnitřní prostředí
J03 Janda V. a kol. - Svalové funkční testy
K01 Kittnar O. - Fyziologická regulace ve schématech
K02 Kraft W. a kol. - Klinická laboratórna diagnostika vo veterinárnej medicíne
K03 Kamen B. - Chrom je pro vás důležitý
K04 Krumphanzl V. a kol. - Mikrobiální technologie
K05 Kittnar O., Mlček M. - Atlas fyziologických regulací
K06 Klaban V. - Ilustrovaný mikrobiologický slovník
K07 Kalousová M. a kol. - Patobiochemie ve schématech
K08 Koolman J., Röhm K. H. - Barevný atlas biochemie
K09 Karlson P. - Základy biochemie
K10 Kittnar O. a kol. - Lékařská fyziologie
K11 Kasper H. - Výživa v medicíně a dietetika
K12 Klener P., Klener P. jr. - Principy systémové protinádorové léčby
K13 Kvasničková A. - Minerální látky a stopové prvky
L01 Lukáš K. a kol. - Funkční poruchy trávicího traktu
L02 Lüllmann H., Mohr. K., Ziegler A. - Atlas farmakologie
L03 Lüllmann H., Mohr. K., Ziegler A. - Farmakologie a toxikologie
L04 Long M. - Rodinná encyklopedie medicíny a zdraví
L05 Lukáš K. a kol. - Chorobné znaky a příznaky
L06 Lukáš K., Žák A. a kol. - Gastroenterologie a hepatologie
L07 Lata J., Vaňásek T. a kol. - Kritické stavy v hepatologii
L08 Lüllmann H. a kol. - Barevný atlas farmakologie
L09 Lukl J. a kol. - Fibrilace síní
L10 Lüllmann-Rauch R. - Histologie
L11 Langmeier M. a kol. - Základy lékařské fyziologie
M01 Marek J. a kol. - Farmakoterapie vnitřních nemocí
M02 Mařatka Z. - Gastroenterologie
M03 Musil J. - Molekulární základy klinické biochemie
M04 Murray R. K., Granner D. K., Mayes P. A., Rodwell V. W. - Harperova biochemie
M05 Matouš B. a kol. - Základy lékařské chemie a biochemie
M06 Miovský M. a kol. - Konopí a konopné drogy
M07 Metzler D. E. - Biochemistry
M08 McMurry J. - Organická chemie
M09 Michalík I. - Biochémia (skripta)
M10 Macholán L. - Sekundární metabolity (skripta)
M11 Mladosievičová B. - Kardioonkologie
N01 Novotný F. a kol. - Ekzémová onemocnění v praxi
O01 Orte E. M., Rizo M. a kol. - Atlas lidského těla v obrazech
O02 Opletal L. - Přírodní látky a jejich biologická aktivita
P01 Pavelka K., Rovenský J. - Klinická revmatologie
P02 Poledne R. - Vražedný cholesterol
P03 Poršová-Dutoit I. - Endokrinologie v praxi
P04 Papežová H. a kol. - Spektrum poruch příjmu potravy
P05 Penka M., Buliková A. a kol. - Neonkologická hematologie
P06 Pavelka K. a kol. - Farmakoterapie revmatických onemocnění
P07 Prokeš J. a kol. - Základy toxikologie
P08 Pavelka K. a  kol. - Biologická léčba zánětlivých autoimunitních onemocnění
R01 Rybka J. - Diabetes mellitus - komplikace a přidružená onemocnění
R02 Racek J. a kol. - Klinická biochemie
R03 Růžičková K., Kotlík B. - Chemie v kostce
S01 Silbernagl S., Despopoulos A. - Atlas fyziologie člověka
S02 Silbernagl S., Lang F. - Atlas patofyziologie člověka
S03 Soška V. - Poruchy metabolismu lipidů, diagnostika a léčba
S04 Stone T., Darlingtonová G. - Léky, drogy, jedy
S05 Stoppardová Miriam - Početí, těhotenství a porod
S06 Svačina Š. a kol. - Klinická dietologie
S07 Štípek S. a kol. - Antioxidanty a volné radikály ve zdraví a v nemoci
S08 Svačina Š., Bretšnajdrová A. - Jak na obezitu a její komplikace
S09 Špičák V., Panzner P. a kol. - Alergologie
S10 Svačina Š. a kol. - Metabolický syndrom
S11 Schwarz S. P. - Parkinsonova nemoc
S12 Schwarz S. P. - Roztroušená skleróza
S13 Souček M. a kol. - Vnitřní lékařství
S14 Stryer L. - Biochemistry
S15 Skolnik H., Chernus A. - Výživa pro maximální sportovní výkon
T01 Teplan V. a kol. - Metabolismus a ledviny
T02 Trojan S. a kol. - Lékařská fyziologie
T03 Tesař V., Schück O. a kol. - Klinická nefrologie
T04 Tichý F. a kol. - Cytologie a obecná histologie
V01 Vícha T. - Diabetes, minulost, přítomnost, budoucnost
V02 Višna R., Hart R. a kol. - Chrupavka kolena
V03 Vokurka M., Hugo J. a kol. - Velký lékařský slovník
V04 Vigné J., Orte E. M. - Atlas lidského těla
V05 Velíšek J., Hajšlová J. - Chemie potravin
V06 Vítek L. - Bilirubin a interní choroby
V07 Vacík J. a kol. - Přehled středoškolské chemie
V08 Vela M. F. a kol. - Refluxní choroba jícnu - GERD
W01 Walker Richard - Velká rodinná encyklopedie - Lidské tělo
W02 Whitfield Philip - Lidské tělo - Hranice poznání
W03 Wiseman A. a kol. - Příručka enzymové technologie
Z01 Zima T. a kol. - Laboratorní diagnostika
Z02 Ždichynec B., Kissmeyllbecher J., Pekárek J. - Rodinná encyklopedie zdraví
Z03 Žaloudík J. - Vyhněte se rakovině