Galenus

polysacharidy

Polysacharidy

Charakteristika

Polysacharidy jsou složité molekuly, které vznikají spojováním jednoduchých cukrů do dlouhých, různě větvených řetězců. Lze je považovat za nejrozšířenější organické látky na zemi. V živých buňkách plní různé funkce. Jedná se o největší molekuly, které se v živých buňkách vyskytují. Tvoří-li řetězce vzájemně pospojovaný jednoduchý cukr glukóza, mluvíme o homopolysacharidech. Vyskytují-li se v řetězci vedle glukózy i jiné látky, mluvíme o heteropolysacharidech.

Homopolysacharidy

Mezi homopolysacharidy patří škrob, což je z výživového hlediska nejvýznamnější rostlinný polysacharid. V rostlinách slouží jako zásobní látka. Nejčastěji bývá obsažen v semenech a hlízách. Dalším zásobním polysacharidem je glykogen. Jeho struktura je složitější a méně pravidelnější, než u škrobu. V lidském těle je uložen hlavně jako glykogen a svalový glykogen. V obou případech tvoří zásobárnu energie pro činnost buněk. U některých mikroorganismů je zásobním polysacharidem dextrin. Jedná se vlastně o škrob s výrazně kratší délkou řetězců. Roztok dextrinu s určitou délkou řetězce se používá v humánní medicíně jako náhrada krevní plasmy.

Mezi stavební homopolysacharidy u rostlin patří celulóza. I když je taktéž tvořena pouze jednoduchým cukrem glukózou, její struktura je však natolik složitá, že se tento polysacharid stává pro lidské tělo nevyužitelným.

U hub a hmyzu je základním stavebním polysacharidem chinin. Podobně jako u celulózy, i chinin je pro lidské tělo nevyužitelným polysacharidem.

Na tomto místě si dovolím malou zmínku o zvláštních mikrobiálních polysacharidech. Jedná se o tak zvané glukany, které se nacházejí na povrchu mikrobiálních buněk a dokonce je některé mikroorganismy vylučují do svého okolí. Moderní věda těmto látkám předpovídá velkou budoucnost, neboť bylo prokázáno, že jsou nositelem imunochemické specifity. Velice zjednodušeně lze říci, že mohou stimulovat imunitní systémy hostitele a některé výzkumy naznačují jejich možné uplatnění jako látek se silnými protinádorovými účinky.

Heteropolysacharidy

Mezi heteropolysacharidy patří velká skupina látek, mnohdy s velice zajímavými biologickými účinky.

V chrupavkách jsou obsaženy polysacharidy keratansulfát, chondroitin-4-sulfát a chondroitin-6-sulfát. Tyto látky se chovají jako cheláty a v přítomnosti vápníku vytváří velice pevné vazby, umožňující na jedné straně vysokou pevnost chrupavky, na druhé straně její potřebnou pružnost. Poslední dva jmenované polysacharidy se spolu s kyselinou hyaluronovou a dermatansulfátem nacházejí v pokožce, kde zabezpečují obdobnou funkci. Dermatansulfát plní podobnou úlohu v srdečních chlopních a ve stěnách cév. Mukoitinsulfát je zase důležitou složkou hlenů, chránících stěny některých orgánů.

Za zmínku stojí i heparin, což je polysacharid, bránící srážení krve. Je produkován speciálními buňkami, zejména v plicích a je vylučován do krevního oběhu. Na specifickou bílkovinu červených krvinek jsou vázány různé krátké řetězce, tvořené z jednoduchých cukrů a tyto glykoproteiny způsobují rozdílné antigenní vlastnosti. Díky těmto glykoproteinům rozlišujeme různé krevní skupiny.

Související články

Složení potravy

Škroby

Fruktooligosacharidy, inulin

Glykémický index

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.

Zajímavé stránky

Kerbet

Dr. Zdravíčko Vám radí