Galenus

Alergie, alergin, alergické projevy, histamin, rostlinné extrakty

Co je Alergin a jak působí?

Alergin je doplněk stravy vhodný při alergických projevech. Základem Alerginu jsou rostlinné extrakty obsahující biochemicky aktivní látky, které příznivě působí při přehnané reakci organismu na alergen a tím pomáhají snižovat nepříjemné alergické projevy.

Je dodáván v balení po 100 kapslích, doporučené dávkování je 1 až 2 kapsle za den. Konzumace je možná před i po jídle, polknuté kapsle je třeba zapít vodou nebo minerálkou. Alergin se doporučuje konzumovat nejméně 1 měsíc před očekávaným nástupem alergenů.

03-0127 alergin

Patří Alergin mezi léčiva?

Alergin je přípravek z kategorie doplňků stravy. Patří mezi volně prodejné přípravky, které nejsou vázány na lékařský předpis. Je určen pro osoby, u nichž se objevují typické alergické příznaky jako je svědění pokožky a očí, záněty a otoky sliznic, plný nos, kýchání a podobně.

Proč je Alergin výhodný pro alergiky?

Alergin obsahuje látky snižující citlivost receptorů na alergen a také částečně omezující vazbu alergenu na povrch žírných buněk. Proto se doporučuje Alergin užívat pokud možno s předstihem a dlouhodobě. Výhodou také je, že účinné látky obsažené v Alerginu nemají nepříjemné vedlejší účinky jako je například ospalost nebo celková únava.

Proč vznikají typické alergické projevy?

Alergie je přehnaná reakce organismu na běžnou látku, kterou však tělo alergika vnímá jako látku škodlivou. Látky vyvolávající tyto reakce se označují jako alergeny. Když takto nadměrně vnímavý jedinec přijde do kontaktu s alergenem, jeho organismus spustí silnou obrannou reakci. Výsledkem je zvýšená produkce určité protilátky, která se ihned váže na povrch speciálních (žírných) buněk a následkem této vazby se uvolňuje histamin.

Histamin je spouštěčem

Uvolnění histaminu do krve je dáno citlivostí receptorů na povrchu žírných buněk pro konkrétní protilátku (alergen). Jsou-li receptory hodně citlivé, stačí malé množství protilátky a proces uvolňování histaminu se okamžitě spustí. Naopak u jiné osoby mohou být receptory méně citlivé a takový člověk je na malé zatížení protilátkou odolný a alergické projevy se spustí až při silnějším a dlouhodobějším působení alergenu.

Při vyplavení histaminu do krevního oběhu se projeví typické alergické příznaky jako je zánět, kýchání, plný nos, otok, svědění pokožky a očí.

Omezit uvolňování histaminu znamená úlevu

Je celkem logické, že pro odstranění nebo zmírnění alergických projevů se nabízí řešení spočívající buď v zabránění vazby protilátky na povrch žírných buněk, nebo znecitlivnění receptorů. V obou případech to vede k omezení uvolňování histaminu do krve. Léčiva obvykle působí razantně a zásah do procesů probíhajících v těle je tvrdší se všemi doprovodnými negativními důsledky, které takový krok vyvolají. Postupné snižování citlivosti receptorů je mnohem šetrnější postup a většinou také s dlouhodobějším účinkem (takové přípravky mají delší útlumovou fázi). Léčiva jsou vhodná pro dosažení rychlé úlevy, moderní medicína však ve většině případů upřednostňuje dlouhodobější aplikaci látek postupně snižující citlivost receptorů.

Alergie souvisí s imunitou

Alergie a její průběh úzce souvisí s funkcí imunitního systému. Alergické projevy jsou vlastně důsledkem obranné reakce imunitního systému, kdy obranný systém těla chybně vyhodnotí situaci a zaútočí na látku, které by si za normálních okolností vůbec neměl všímat a měl by její přítomnost ignorovat.

Jak může Alergin projevy alergie ovlivnit?

Existují přírodní látky, které ovlivňují mechanismy uvolňování histaminu. Pokud se zpomalí nebo omezí uvolňování histaminu do krve nebo se sníží jeho celkové množství, typické alergické projevy se buď vůbec neprojeví, nebo se jejich intenzita významně sníží. Alergin takové látky obsahuje. Jedná se o extrakty z určitých rostlin, které snižují citlivost receptorů na alergen, a proto se doporučuje Alergin užívat pokud možno s předstihem a dlouhodobě.

Související články

Alergická odezva

Alergie na potraviny

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.

Zajímavé stránky

www.alergin.cz

www.drzdravicko.cz

www.kerbet.cz