Galenus

Vlasy, nehty, capimin

Co je Capimin a jak působí?

Capimin je doplněk stravy s aktivními látkami, které se zapojují do mechanismů tvorby struktury vlasů a nehtů. O pevnosti, pružnosti, odolnosti a lesku vlasů a nehtů rozhoduje dostatek potřebných stavebních látek přivedených do vlasového váčku nebo nehtového lůžka. Složení Capiminu je uzpůsobeno tak, aby byl přísun těchto látek zajištěn v potřebném množství a byla podpořena tvorba základní stavební složky vlasů a nehtů, bílkoviny keratinu.

Je dodáván v balení po 100 tabletách, doporučené dávkování je 1 až 2 tablety za den. Konzumace se doporučuje po hlavním jídle, polknuté tablety je třeba zapít vodou nebo minerálkou. Konzumace nalačno může vyvolat pocit tlaku v žaludku po dobu několika minut (než se tableta rozpadne).

03-0124 capimin

Patří Capimin mezi léčiva?

Capimin je přípravek z kategorie doplňků stravy. Patří mezi volně prodejné přípravky, které nejsou vázány na lékařský předpis. Je určen pro osoby, u nichž se objevují bílé skvrny na nehtech, nehty se lámou a nejsou dostatečně pevné a lesklé. V případě vlasů se objevuje lámavost, zvýšené vypadávání, třepení a snížená odolnost proti mechanickému namáhání.

Proč je Capimin tak výhodný pro vlasy a nehty?

Pevnost a odolnost vlasů a nehtů je dána disulfidickými můstky v keratinové struktuře. Čím více těchto můstků vznikne, tím jsou vlasy odolnější, pevnější, zdravější a tím více dokážou vzdorovat mechanickému zatěžování při česání, kartáčování, kulmování, fénování nebo i barvení. Podobně je tomu i u nehtů. Capimin vytváří podmínky, aby sirných můstků vzniklo co nejvíce a aby keratinová struktura byla co nejpevnější.

Co rozhoduje o kvalitě vlasů a nehtů?

O kvalitě vlasů a nehtů rozhoduje množství potřebných látek dodaných do míst vlasového váčku a nehtového lůžka, kde se buňky intenzívně množí a následně vytvářejí keratinovou strukturu. Pokud se keratinová struktura nevytvoří v požadované kvalitě již ve vlasovém váčku nebo nehtovém lůžku, již nikdy později se nemůže kvalita vlasu nebo nehtu zlepšit nebo napravit. Vlasy a nehty pak nemají odpovídající odolnost a velice snadno se mechanicky nebo působením kosmetických chemikálií narušují. Jejich kvalita se opět zlepší až od míst, která začnou růst při odpovídající dodávce těchto potřebných látek.

Jak se vlas a nehty tvoří?

Na dně vlasového váčku jsou buňky, které se intenzívně množí a tvoří novou hmotu rostoucího vlasu. Dříve vytvořená část vlasu se tak posouvá směrem ven z kůže. Živiny nutné pro dělení a růst těchto buněk jsou přiváděny krevními kapilárami na dno vlasového váčku. Současně si buňky vytváří určitou zásobu stavebních látek. Čím více vlas odrůstá, tím více se buňky vzdalují od místa, kam jsou živiny a kyslík přiváděny. Po určité době jsou vytlačeny do takové vzdálenosti, kdy se začne projevovat deficit v dodávce potřebných látek. Nastává okamžik, kdy buňka zatím ne ze zcela vysvětlených důvodů začne z vlastních zásob zpevňovat keratinovou strukturu. Nakonec buňky odumírají a splasknou. V okamžiku, kdy vlas opouští vlasový váček je tvořen mrtvou tkání bez jakékoliv metabolické aktivity. Další růst vlasů je již jen dílem vytlačování mrtvého vlasu dělícími se buňkami na dně vlasového váčku. Podobný mechanismus nastává i v případě nehtů.

Vlas nad pokožkou

Pokud mají dělící se buňky dostatek živin, vytvoří kvalitní keratinovou strukturu a vlas nebo nehet jsou schopny dorůst poměrně značné délky. Není-li výživa dostatečná, keratinová struktura je ošizená a vlasy se brzy lámou, třepí se a jsou málo mechanicky a chemicky odolné. Stejně tak se to týká i nehtů.

Jak může Capimin kvalitu vlasů a nehtů ovlivnit?

Aby mohly dělící se buňky vytvořit kvalitní vlas a nehet, musí mít z čeho stavět a také procesy výstavby musí probíhat dostatečně rychle. Buňka musí v poměrně krátkém čase stihnout vytvořit odolnou a pevnou keratinovou strukturu. Tato struktura rozhoduje o tom, jakou kvalitu vlas a nehet bude mít. K tomu, aby byla vytvořena odolná a pevná keratinová struktura vlasů a nehtů, musí být dodány určité látky. Capimin tyto látky obsahuje.

Související články

Chlupy a vlasy

Struktura vlasu

Capimin - pro krásné vlasy a nehty

Porovnání výhodnosti nákupu vybraných přípravků pro zlepšení kvality vlasů

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.

Zajímavé stránky

www.capimin.cz

www.drzdravicko.cz

www.kerbet.cz