Galenus

Anémie, chudokrevnost, železo, Ferrumin

Co je Ferrumin a jak působí?

Ferrumin je doplněk stravy se speciální kombinací biochemicky aktivních látek pro podporu tvorby červených krvinek. Jejich nedostatek se objevuje zejména u žen a dospívajících dívek při silné menstruaci, u těhotných žen, dárců krve a vegetariánů. Pro tvorbu červených krvinek je důležitý dostatečný přísun železa, které se zapojuje do transportních mechanismů přenosu kyslíku a je aktivní složkou hemoglobinu. Pro účinné zabudování železa do krvinek je nezbytná také přítomnost dalších stopových prvků a vitamínů a zejména ITF faktoru. Složení Ferruminu je uzpůsobeno tak, aby se dosáhlo co nejefektivnějšího přenosu železa do krve bez nepříjemných vedlejších účinků.

Je dodáván v balení po 100 kapslích, doporučené dávkování je 1 až 2 kapsle za den, při rozhodnutí ošetřujícího lékaře mohou být použity až 3 kapsle za den (pak 2 + 1). Konzumace se doporučuje 20 až 30 minut po procitnutí, nejpozději 20 minut před prvním jídlem. Případná druhá kapsle se dávkuje cca 30 minut před obědem. Konzumace v odpoledních nebo večerních hodinách je neúčinná. Polknutou kapsli je nutno zapít vodou nebo minerálkou.

03-0129 ferrumin

Patří Ferrumin mezi léčiva?

Ferrumin je přípravek z kategorie doplňků stravy. Patří mezi volně prodejné přípravky, které nejsou vázány na lékařský předpis. Je určen pro podpoření léčby anémie (chudokrevnosti), jejíž příčinou je nedostatek metabolicky použitelného železa.

Co je anémie a čím může být vyvolána?

Pod pojmem anémie rozumíme pokles počtu červených krvinek pod hodnoty 46% u mužů nebo 41 % u žen (1 litr krve obsahuje u mužů 460 ml a u žen 410 ml červených krvinek). Tato hodnota se označuje jako hematokrit. Anémie může být vyvolána celou řadou vlivů, hormonálními poruchami, různými onemocněními, silným krvácením (včetně menstruačního), užíváním návykových látek, nesprávnou životosprávou a dalšími.

Jak se anémie projevuje?

V počátcích je to většinou ztráta chuti k jídlu, podrážděnost a často i bolesti hlavy. Postupně se přidává únava, celková slabost a mohou se objevit i deprese.

Co je metabolicky použitelné železo?

Je to ta část železa přijatého potravou, která je schopna vstřebat se z tráveniny přes střevní stěnu do krve a následně se v kostní dřeni zabudovat do červeného krevního barviva hemoglobinu. Vstřebávání železa je mimořádně složitý proces a podle nejnovějších poznatků v oblasti biochemie a fyziologie je zřejmě nejdůležitějším a rozhodujícím okamžikem pro dosažení zvýšené produkce červených krvinek. Transport železa z tráveniny do buněk střevní sliznice je ovlivňován celou řadou činitelů, z nichž důležitá je činnost ITF (iron tolerance factor) faktoru.

Co je to ITF faktor?

Jedná se o zvláštní komplex, který významně zrychluje transport kationtů železa přes buněčnou stěnu střevního epitelu a ovlivňuje vazbu na střevní transferin.. S největší pravděpodobností ovlivňuje i proces předávání železa mezi střevním a krevním transferinem.

V čem se odlišuje Ferrumin od ostatních preparátů?

Je to především jeho zcela unikátní složení. Obsahuje železo a další látky podporující krvetvorbu, zejména ITF faktor. Protože působení tohoto ITF faktoru je podmíněno splněním určitých podmínek, je složení výrobku uzpůsobeno tak, aby se dosáhlo co nejefektivnějšího přenosu železa do krve. Výrobek obsahuje vedle železa i další biologicky účinné látky a specielně upravené složení nosiče a plnidla. V konečném důsledku se dosahuje velmi dobrých výsledků i při výrazně nižším obsahu železa v denní dávce ve srovnání s běžnými, doposud používanými preparáty.

A co známá ranní nevolnost žaludku?

Využití železa má na rozdíl od jiných prvků jednu zvláštnost. Nejlépe je železo vstřebatelné ráno v době od 30 do 120 minut od procitnutí a navíc by mělo být dodáno do prázdného žaludku. Vyšší dávka železa je ale pro naše tělo toxická. Pokud tedy dodáme do prázdného žaludku poměrně velkou dávku železa (doposud používané preparáty díky své nízké účinnosti musí obsahovat poměrně vysokou dávku železa), receptory v žaludeční sliznici toto množství vyhodnocují jako nežádoucí a spouští obranné mechanismy. Ty se projevují nevolností v žaludku, která může u citlivějších jedinců vést až k nutkání ke zvracení.

Při aplikaci výrobku Ferrumin k těmto jevům nedochází nebo jen ve zcela výjimečných případech u zvláště citlivých jedinců. Je to dáno formou použitého železa a celkovým složením výrobku.

Jak Ferrumin používat?

Nejvhodnější dobou je asi 30 až 60 minut po procitnutí (nejméně však 10 až 15 minut před konzumací jídla) 1 kapsli. Druhou kapsli se doporučuje dávkovat 15 – 30 minut před obědem. Kapsle se zapíjí dostatečným množstvím nápoje (mléko se nedoporučuje, zakysané mléčné výrobky se připouští). Ve výjimečných případech, a to pouze se souhlasem svého ošetřujícího lékaře, je možné aplikovat v denní dávce 3 kapsle, potom se dávkování upraví tak, že ráno se aplikují 2 kapsle a před obědem 1 kapsle. Aplikace v pozdějších hodinách (odpoledne nebo večer) je prakticky neúčinná a proto se nedoporučuje.

Související články

Anémie jako důsledek nedostatku železa

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.

Zajímavé stránky

www.ferrumin.cz

www.drzdravicko.cz

www.kerbet.cz