Galenus

Těhotenství, kojení, Kamacit

Co je Kamacit a jak působí?

Kamacit je doplněk stravy na přírodní bázi, který pomáhá účinně neutralizovat přebytečnou žaludeční kyselinu, a tím zmírňuje související obtíže jako pálení žáhy, pocit plnosti žaludku, nevolnost a nadýmání. Kamacit je vhodný i při žaludečních obtížích vyvolaných překyselením žaludku v průběhu těhotenství a kojení. Kamacit obsahuje ojedinělý čistě přírodní multiminerální komplex Aquamin pocházející z mineralizovaných mořských řas rodu Lithothamnion sp.

Je dodáván v balení po 100 tabletách, doporučené dávkování je 1 až 4 tablety za den podle stupně obtíží. Při pálení žáhy polkněte 1 tabletu, případnou další nejdříve po cca 5 až 10 minutách. Polknuté tablety je třeba zapít vodou. Čím více tablet zkonzumujete, tím více tekutin je potřeba v daném dni vypít (z důvodů zajištění dobré filtrace ledvin).

03-0130 kamacit

Patří Kamacit mezi léčiva?

Kamacit je přípravek z kategorie doplňků stravy. Patří mezi volně prodejné přípravky, které nejsou vázány na lékařský předpis. Je určen pro potlačení projevů spojených s překyselením žaludku.

Co způsobuje překyselení žaludku?

Překyselení vyvolává nadměrná produkce žaludeční kyseliny. Může být vyvolána přítomností určitých látek v potravě, mechanickým drážděním žaludeční stěny a také zvýšenou psychickou zátěží. Na všechny tyto podněty reagují specifické buňky žaludeční sliznice zvýšenou produkcí kyseliny chlorovodíkové.

Co Kamacit obsahuje?

Kamacit obsahuje ojedinělý čistě přírodní multiminerální komplex Aquamin pocházející z mineralizovaných mořských řas rodu Lithothamnion sp. Tyto vysoce kvalitní zvápenatělé červené řasy bohaté na minerály (analyticky stanoveno více jak 75 minerálních prvků) jsou sklízeny jako odumřelý materiál ze dna moře v čistých, neznečištěných vodách Atlantického oceánu u západního pobřeží Irska. Zejména přítomné komplexy vápníku a hořčíku mají schopnost reagovat se žaludeční kyselinou a vázat volné protony, jejichž nadbytek kyselost žaludku vyvolává.

Jakým způsobem odstraňuje Kamacit žaludeční kyselinu?

Zvláštní struktura komplexů podobající se včelím plástům způsobuje, že Kamacit má velký sorbční povrch, je tedy schopen účinné pufrace. Kyselina jednak reaguje s minerálními komplexy za vzniku sloučenin, u nichž se kyselost již neprojevuje a druhý efekt spočívá ve vazbě protonů na polysacharidy tvořící složku organické části komplexu. Tyto sacharidy mají schopnost vázat velké množství protonů a jsou tedy schopny plnit svoji pufrační funkci dlouhodoběji.

Jaká je využitelnost prvků obsažených v Kamacitu?

Pokud by se Kamacit konzumoval v okamžiku, kdy je v žaludku nízký obsah žaludeční kyseliny, je využitelnost vápníku a hořčíku poměrně nízká. Ostatní prvky se chovají obdobně. Úplně jiná situace ale nastane v okamžiku, kdy je v žaludku kyseliny dostatek, nebo dokonce nadbytek. Kyselina reaguje s těmito prvky za vzniku výborně rozpustných chloridů, které mají mimořádně dobrou vstřebatelnost a co je důležité, nevznikají interakce mezi prvky, které se jinak v potravě vyskytují v různých formách. Tyto interakce ve většině případů znamenají výrazně sníženou vstřebatelnost prvků. Kamacit je tedy při překyselení i velice vhodným přípravkem pro doplnění minerálů.

Kamacit je tedy vhodný pro těhotné ženy?

Pro těhotné ženy byl také vyvíjen. V těhotenství dochází k neustálému mechanickému dráždění žaludeční stěny v důsledku posunu dělohy směrem k žaludku. To vyvolává permanentní zvýšenou produkci kyseliny a těhotné ženy silně trpí na pálení žáhy. Kamacit byl tedy sestaven tak, aby účinek kyseliny co nejvíce eliminoval a zároveň byly do těla ženy přivedeny minerální prvky, jejichž potřeba je v těhotenství významně zvýšena. Jednoduše řečeno, jedním preparátem vyřešit dva důležité těhotenské problémy. Současně byla snaha vyhnout se použití antacidních látek na bázi hliníku, protože tento prvek není v těhotenství zrovna tím žádaným.

Proč je u těhotných hliník nežádoucí?

Hliník přijatý v potravě ve zvýšeném množství negativně působí na vývoj centrální nervové soustavy, zejména mozku. I když jsou tyto dávky dost vysoké, přece jenom u citlivějších žen nebo při souběhu několika faktorů je riziko negativního účinku zvýšeno. Antacidní přípravky na bázi hliníku je tedy potřeba užívat obezřetně a vždy podle doporučení lékaře. Pokud je to možné, je lepší volit méně rizikový způsob.

Jaké je srovnání s působením sody bicarbony?

Podobně jako soda i komplex vápníku a hořčíku obsažený v Kamacitu reaguje se žaludeční kyselinou. Mechanismus je tedy velice podobný. Přípravky na bázi sody ale nemají pufrační vlastnosti a nejsou schopny vychytávat nově se uvolňující protony. Pravdou je, že účinek sody je mírně rychlejší, avšak krátkodobější. Dokonce může být výhodou v první fázi při silném překyselení doplnit Kamacit i o tabletu se sodou. Soda se v takovém případě aplikuje asi po 2 až 5 minutách po Kamacitu. Soda však zvyšuje obsah sodíku v krvi a v důsledku toho mírně vzrůstá krevní tlak. Naopak zvýšený příjem vápníku z Kamacitu krevní tlak mírně snižuje. To je i další plus pro Kamacit u těhotných žen.

Je Kamacit vhodný i pro lidi se sníženou kostní hustotou?

Používání Kamacitu při pálení žáhy současně dodává do těla i dostatek vápníku a může být tedy i dobrým řešením pro zpevňování kostí. Je však nutné zdůraznit, že musí být v potravě zajištěn dostatečný příjem vitamínu D, jinak se efekt zpevňování kostí projeví jen částečně. Určitě je to však dobré řešení u lidí, kteří pálením žáhy trpí opakovaně a současně potřebují kosti zpevnit. Opět se jedná o klasický případ, jak lze jedním přípravkem řešit dva závažné zdravotní problémy.

Související články

Zdravotní problémy v těhotenství

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.

Zajímavé stránky

www.kamacit.cz

www.drzdravicko.cz

www.kerbet.cz