Galenus

Srdce, infarkt, stres, únava

Co je koenzym Q10 a jak působí?

Koenzym Q10 patří do skupiny tzv. ubichinonů (ubi v názvu pochází ze slova ubikvitární-všudypřítomný, chinon popisuje chemickou strukturu). Ubichinony se rozdělují podle délky postranního řetězce - nejvýznamnější je ubichinon 10 (koenzym Q10) s 10 isoprenylovými podjednotkami v postranním řetězci.

Patří koenzym Q10 mezi vitamíny?

Koenzym Q10 není vitamínem, ale z hlediska biochemického a fyziologického způsobu působení se vitamínům velice podobá. Vitamínem není proto, že si jej naše tělo dokáže samo vyrábět a není tedy závislé pouze na jeho příjmu potravou. S přibývajícím věkem však jeho produkce klesá a za určitých okolností se pak může v těle projevit jeho nedostatek. Chemickou strukturou se podobá vitamínu K a vitamínu E. V těle je zcela nepostradatelný a ve svém účinku nemůže být žádnou jinou sloučeninou zastoupen.

Vzorce

Jak koenzym Q10 v našem těle působí?

Lidské tělo lze s určitým zjednodušením přirovnat k automobilu. Aby se auto mohlo začít pohybovat, potřebuje benzín jako dodavatele energie. Spalováním benzínu v motoru se uvolňuje velké množství oxidu uhličitého, vodní páry a hodně tepla. Energie vzniklých plynů je pak pomocí důmyslných zařízení přeměněna na pohybovou energii umožňující autu jízdu.

Podobně se chová i naše tělo. Nositelem energie je přijímaná potrava. Složitým mechanismem je potrava rozkládána až do stádia, kdy podobně jako v motoru auta i v buňkách vzniká oxid uhličitý a voda. V obou případech se energie uvolňuje z důvodů spalování vodíku a uhlíku, to znamená, vodík reaguje s kyslíkem za vzniku vody a při reakci s uhlíkem vzniká oxid uhličitý.

V automobilu se benzín spaluje v motoru a aby ke spalování mohlo dojít, musí na svíčce přeskočit jiskra. V těle jsou takovým motorem mitochondrie a tím, co umožní nakonec reakci vodíku s kyslíkem je právě koenzym Q10.

Vedle potravy je tedy důležité i množství kyslíku přivedeného do buněk

V tom je právě kouzlo našeho metabolismu. Přijímaná potrava je sice zdrojem energetických zásob, ale pro pohyb a další děje probíhající v organismu musí být tyto energetické zdroje spáleny. Takže průběh spalování (rychlost a intenzita) je druhou limitující podmínkou. V buňce však mohou nastat dvě situace. V prvním případě je dodáváno málo kyslíku, takže limitujícím pro zisk energie bude právě množství přiváděného kyslíku. Ale může nastat ještě druhá situace. V tomto druhém případě může být kyslíku přivedeno dostatečné množství, ale koenzymu Q10 je málo. V obou případech je průběh spalování pomalejší. Energie se bude uvolňovat pomaleji, než kolik tělo v dané chvíli potřebuje a výkon je tedy zákonitě nižší.

Takže vlastně tři podmínky?

Přesně tak. Dostatek uvolněných živin z potravy, dostatek přivedeného kyslíku a dostatek koenzymu Q10. Živin z potravy máme většinou více, než je potřeba. O množství kyslíku rozhoduje obsah červených krvinek v krvi a hlavně množství červeného krevního barviva hemoglobinu (proto se při snížení počtu červených krvinek dříve unavíme a celkově jsme méně výkonní). O koenzymu Q10 rozhoduje stav a výkonnost našich buněk. S přibývajícím věkem jejich výkonnost v produkci koenzymu Q10 klesá a stále více se stává náš organismus závislý na příjmu v potravě.

Zdá se to být velice jednoduché. Jakou roli potom hrají tak často zdůrazňované vitamíny a minerály?

Zatímco dodávka kyslíku do buněk je poměrně jednoduchý proces (kyslík se v plicích naváže na hemoglobin a u buněk se zase z této vazby uvolní), je proces uvolňování živin z přijaté potravy mimořádně složitý. To proto, aby se živiny uvolňovaly postupně a organismus byl vůbec toto velké množství energie schopen využít. A právě na tyto procesy spojené s uvolňováním živin a jejich vzájemnou přeměnu jsou potřeba vitamíny a minerální prvky.

Jaký je rozdíl u koenzymů Q10 získaných z různých zdrojů?

Žádný. Z chemického hlediska se jedná o ubichinon (v biochemii se označuje Q), který je schopen přijímat vodík a tím se mění na hydrochinon (označuje se HQ nebo H2Q). Toto je také princip jeho účinku. Ubichinon je pouze jeden a proto je také úplně jedno, z jakého zdroje je získán. Ubichinon, který váže ve své molekule 10 izoprenových jednotek (tento se vyskytuje právě u vyšších živočichů včetně člověka) se pak označuje Q10.

Redukce ubichinonu

Jiná věc je, pokud uvažujeme o získávání koenzymu Q10 z potravy a vezmeme v úvahu i působení doprovodných látek, které jsou v přijímané potravě ještě obsaženy. Jsou látky, které umožní získat z potravy více koenzymu Q10 a naopak jiné jeho vstřebávání zhoršují. Také mohou být přítomny látky, které jeho účinek zesilují (umožňují například snazší průběh jeho redukce) nebo naopak jeho oxidačně-redukční schopnosti budou potlačovat. V každém případě to nemá nic společného s vlastní molekulou koenzymu Q10.

Tvrzení některých výrobců, že mají ve svém produktu lepší nebo účinnější koenzym Q10 je holým nesmyslem. Vyčištěný koenzym Q10 získaný z jakéhokoliv zdroje (zbavený jakýchkoliv příměsí) má za stejných podmínek vždy stejný účinek. Pokud někdo tvrdí opak, je zřejmě jeho cílem vyvolat ve spotřebiteli dojem o vyjímečnosti svého produktu a nehraje se spotřebitelem čistou hru. Je pak na zváženou, nakolik lze věřit i dalším jeho tvrzením.

Při syntetické výrobě může obsahovat výsledný produkt i cis-izomery a ubichinony s 9 a 11 izoprenovými jednotkami (koenzym Q9 případně Q11). Cis-izomery se v živých organismech nevyskytují a o účincích ubichinonů Q9 případně Q11 na lidský organismus se toho ví velmi málo. Pokud je však tento produkt vyčistěn a je použit ve farmakologické čistotě, není žádný rozdíl mezi koenzymem Q10 získaným z potravy, z fermentačního procesu nebo synteticky připraveného.

Kdy je vhodné koenzym Q10 dodávat?

Koenzym Q10 je nezastupitelnou složkou při získávání energie. Proto při každé činnosti vyžadující vyšší dodávku energie je požadavek na koenzym Q10 vyšší. Jsou to především stavy zvýšené zátěže, jako je aktivní sport, psychická zátěž, stres, zkouškové období u studentů, nemoci, kouření a podobně. Zejména různá onemocnění, především infekční, kladou na organismus mimořádně vysoké nároky na dodávku energie. Proto je doporučován při onemocněních dásní, poruchách prokrvení srdečního svalu, při stavech chronické únavy, slabosti, úbytku sil a doplňování má své opodstatnění i v případech pooperačních stavů a rekonvalescence.

Jak je to s doporučovaným dlouhodobým podáváním?

U koenzymu Q10 hodně záleží na tom, jaký problém potřebujeme řešit. Pokud se jedná o starší spoluobčany nebo o stavy po prodělaném závažnějším onemocnění nebo operaci, je dlouhodobější doplňování na místě. Potom není na závadu pravidelné denní užívání třeba po dobu 2 až 3 měsíců.

Jinak je tomu u zdravého člověka. Pokud potřebujeme překonat únavu nebo se připravujeme na nějakou nárazovou vysokou fyzickou zátěž (například sportovní), pak je pravidelné dlouhodobější doplňování nežádoucí. To z toho důvodu, že náš organismus si zvykne na příjem potravou (třeba ve formě doplňku stravy) a významně snižuje vlastní produkci. Ve chvíli, kdy pak příjem potravou snížíme (vynecháme třeba doplněk stravy), naše tělo není schopno na tuto situaci rychle zareagovat. Na základě provedených pokusů a sledování lze konstatovat, že ke snižování vlastní produkce přistupuje lidský organismus přibližně po 5 dnech od zahájení podávání doplňku stravy obsahujícího koenzym Q10 v dávce přibližně 30 mg. Pokud pak je doplněk stravy vyřazen, obnovení vlastní produkce v původním rozsahu nastává přibližně po 2 až 4 dnech podle toho, jak je organismus trénovaný na zátěž.

Z doplňků stravy dostupných na trhu jsou kvalitními produkty Prokardin nebo Multi plus. Zatímco Prokardin je určen spíše pro lidi se zvýšenou zátěží (zvýšené nároky na krevní oběh a činnost srdce), v případě Multi plus se jedná o produkt určený k celkovému zvýšení výkonu organismu nebo pro jeho účinnou regeneraci (například po dlouhodobé duševní zátěži, vhodný je při kojení, ale i po operacích nebo prodělaných onemocněních).

Nikdy nedoporučujeme konzumovat doplněk stravy obsahující koenzym Q10 v množství 30 a více mg v tabletě nebo kapsli později, jak 6 až 8 hodin před případným spánkem. Pozdější konzumace může vést k nespavosti.

V jaké formě je nejlépe koenzym Q10 užívat?

Doplněk stravy s koenzymem Q10 lze připravit v různých formách. Není pravdou, že účinný je pouze v měkkých želatinových kapslích a rozpuštěný v oleji. Stejně účinné dokáží být i tvrdé kapsle nebo dokonce i forma tabletová. Jedinou podmínkou v případě tvrdých kapslí nebo tablet je, že by měl být takový přípravek konzumován během jídla nebo po jídle (v případě koenzymu Q10 je to dokonce výhodnější než nalačno). Důvodem je skutečnost, že koenzym Q10 je rozpustný v tucích a je tedy pro jeho vstřebávání nutná přítomnost tuků. A každá přijatá potrava obsahuje rozhodně mnohem více tuku, než kolik ho může být obsaženo v měkké kapsli. Naopak měkké kapsle mají menší nevýhodu v tom, že koenzym Q10 se v přítomném oleji pohybuje a pokud je taková kapsle vystavena světlu, dochází ve vrstvě u povrchu kapsle k určitým ztrátám na koenzymu Q10. V každém případě je třeba, aby kapsle nebo tablety byly umístěny v hnědé dóze nebo lahvičce, případně v jiném, světlem nepropustném obalu.

Multi plus Z vhodných přípravků na trhu je třeba zmínit Multi plus. Jedná se o komplexní přípravek pro dosažení plné výkonnosti a odolnosti organismu. Je určen pro dlouhodobé pravidelné užívání, zejména u seniorů. Dalším vhodným přípravkem je Prokardin určený pro případy posílení srdeční činnosti.

Související články

Infarkt a jeho příčiny

Infarkt jako důsledek stresu

Energie pro srdce

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.

Zajímavé stránky

www.drzdravicko.cz

www.prokardin.cz

www.multiplus.cz

www.kerbet.cz