Galenus

Přípravky, doplňky stravy, cena

Víte, kolik zaplatíte za účinnou denní dávku?

Co si koupit?

Mnoho lidí stojí občas před důležitým rozhodnutím, jaký přípravek si koupit, aby byl ale skutečně účinný a pomohl jim řešit vzniklý problém. Protože se jedná o poměrně složitou problematiku, mnohdy se posuzování potenciálních přípravků zredukuje na porovnání ceny a také na to, jak je výrobek propagován a jakou má reklamu.

Velká reklama neznamená nejlepší kvalitu

Reklama něco stojí a tuto částku musí v konečném důsledku zaplatit v ceně výrobku spotřebitel. Reklama se ale dělat musí, bez reklamy se spotřebitel o výrobku nedozví a tedy ho ani nekoupí. Výrobce tedy reklamu musí provádět. Čím více výrobku se prodá, tím je cena za reklamu v přepočtu na kus nižší.

Doktor

Někdy se ale někteří výrobci snaží na reklamu vynaložit více peněz a proto jsou nuceni někde ušetřit. Bohužel to často bývá na úkor kvality výrobku. Při použití levnějších surovin nejsou většinou dodrženy kvalitativní parametry, i když je nutno pro objektivnost informace dodat, že tím výrobce neporušuje žádný zákon. Prostě se rozhodne použít levnější surovinu i s vědomím, že její účinnost není tak dobrá.

Co je tedy základním hodnotícím kritériem?

Kritérií je několik, ale tím nejzákladnějším je vždycky obsah účinné látky v denní dávce, a pokud se účinná látka může vyskytovat v různých sloučeninách, pak i účinnost konkrétních sloučenin. Jedná se tedy o obsah v denní dávce, ne v tabletě nebo kapsli apod. Proto je dalším hodnotícím kritériem doporučené denní dávkování. Pokud je pro daný zdravotní problém nutno zajistit příjem více účinných látek, je třeba vždy hodnotit všechny tyto látky. Dalšími hodnotícími kritérii jsou obsah balení a jeho cena.

Na základě uvedených údajů lze stanovit cenu účinné denní dávky a tento údaj lze již použít pro srovnávání jednotlivých přípravků.

Nejobtížnější je určit účinnou látku

Každý přípravek ze skupiny doplňků stravy má určené své použití. Tím je spotřebitel nasměrován na oblast, kde má hledat potřebnou informaci o účinné látce.

Názorným příkladem, na kterém lze ukázat celý postup srovnávání přípravků mohou být preparáty proti bolestem kloubů a na regeneraci chrupavky. Bolesti kloubů má na svědomí artróza a jedná se tedy o poškození chrupavky. Chrupavka se skládá ze tří základních složek, kyseliny hyaluronové, chondroitinsulfátu a osových proteinů. Kyselina hyaluronová se v těle tvoří z glukosaminu, proto se někdy za základní složku považuje glukosamin. Vede k tomu i další poměrně závažný biochemický poznatek, a tím je skutečnost, že perorální podávání kyseliny hyaluronové sebou nese určité riziko.

Které informace potřebujeme znát pro objektivní srovnání?

Pro srovnání budeme uvažovat 2 přípravky, oba určené pro regeneraci chrupavky. Přípravek A obsahuje 2 složky, glukosamin (400 mg v tabletě) a chondroitinsulfát (200 mg v tabletě). Balení obsahuje 100 tablet a cena balení je 410,- Kč. Výrobcem je doporučené denní dávkování 2 x 2 tablety denně.

Přípravek B obsahuje rovněž obě složky, glukosamin (800 mg v tabletě) a chondrotinsulfát (100 mg v tabletě). Balení obsahuje 90 tablet a cena balení je 300,- Kč. Výrobcem doporučené denní dávkování jsou 2 tablety denně.

Tyto informace lze získat přímo v lékárně jednak z etikety výrobku, cenu pak od lékárníka. Nejdůležitější informaci však musíme získat vyhledáním nebo odborným dotazem. Jedná se totiž o údaj, kolik glukosaminu a chondroitinsulfátu musí denní dávka obsahovat, aby se projevil očekávaný výsledek.

Doktor

Jak většinou spotřebitelé reagují v prvním okamžiku?

V prvním okamžiku si většinou spotřebitel spočítá, na jak dlouhou dobu mu balení vystačí a tedy si vypočítá i pomyslnou finanční výhodnost. Pokud bychom vyšli z uvedeného příkladu, pak jsou počty následující. Přípravek A vystačí na 25 dnů a tedy cena denní dávky vyjde na 16,40 Kč. Přípravek B vystačí na 45 dnů a cena denní dávky vyjde na 6,70 Kč. Při tomto způsobu srovnání je výsledek jednoznačný, spotřebitel se zákonitě rozhodne pro přípravek B. Skutečnost je ale jiná.

V čem je tedy problém?

Zásadní problém je v tom, že spotřebitel přijme bez výhrad doporučení výrobce, aniž by si uvědomil terapeutickou potřebnou denní dávku. Je to logické, tyto informace jsou pro odborníky a laik s nimi jen zřídka přichází do styku a navíc mnohdy není schopen pochopit všechny potřebné souvislosti.

Pro uvedený příklad je touto zásadní informací skutečnost, že k dosažení účinné regenerace je zapotřebí zajistit denní příjem minimálně 1.600 mg glukosaminu a 800 mg chondroitinsulfátu. Druhou důležitou informací je, že rozhodující složkou, která umožňuje správnou funkci chrupavky, je chondroitinsulfát. Příjem odpovídajícího množství glukosaminu je podmínkou nutnou, ale ne dostačující.

Je nutné určit prioritu hodnotících kritérií

Z uvedeného vyplývá, že hodnocení musí vycházet z obsahu chondroitinsulfátu. V případě přípravku A skutečně 4 tablety denně zajistí příjem 800 mg chondroitinsulfátu a tedy doporučení výrobce týkající se denní dávky, je správné. Tyto 4 tablety zajistí současně i odpovídající potřebné množství glukosaminu, složení výrobku je tedy velice dobré a vyvážené.

V případě přípravku B však 2 tablety denně nepokryjí denní potřebu chondroitinsulfátu a proto je nutné denní dávku navýšit na 8 tablet. Těchto 8 tablet však znamená příjem 6.400 mg glukosaminu, což je dávka tak vysoká, že může vyvolat u citlivějších jedinců průjem a mírné bolesti hlavy. Přípravek je tedy složením nevyvážený. Výrobce povýšil význam glukosaminu pro funkci chrupavky a z pohledu glukosaminu skutečně 2 tablety splňují podmínku pokrytí potřebné denní dávky. Přisuzovat však glukosaminu funkci rozhodující složky pro účinnou regeneraci chrupavky však neodpovídá biochemickým poznatkům.

Dokonalý komerční trik

Z pohledu prodejnosti skutečně dokonalý trik, který velice snadno uvede v omyl i odborníky. Skutečnost je však taková, že zatímco v případě přípravku A stojí denní terapeuticky účinná dávka již zmíněných 16,40 Kč, v případě přípravku B se jedná o částku 26,70 Kč. Takže pravý opak.

Jednoduchý postup pro porovnání

Porovnání různých přípravků z pohledu cenové výhodnosti nákupu při zajištění shodného terapeutického efektu poskytuje následující postup:

1. Nejprve se vypočítá cena jedné tablety (kapsle apod.):

Vzorec

2. Vypočítá se počet tablet, který pokryje denní terapeutickou potřebu účinné látky:

Vzorec

3. Stanoví se ekonomická výhodnost nákupu:

Vzorec

Názorný výpočet podle výše uvedeného příkladu pro přípravek A, hodnotící účinnou látkou je chondroitinsulfát:

X = 410 / 100 = 4,10 Kč/tabletu
Y = 800 / 200 = 4 tablety

Cena denní dávky = 4,10 x 4 = 16,40 Kč

Poznámka. Pokud při výpočtu Y nevyjde celé číslo, je dohodnutým pravidlem vždy zaokrouhlovat na celé číslo nahoru (například hodnota 3,3 se nezaokrouhluje na 3, ale na 4).

Související články

Porovnání výhodnosti nákupu vybraných přípravků pro zlepšení kvality vlasů

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.

Zajímavé stránky

www.drzdravicko.cz

www.kerbet.cz