Galenus

Těhotenství, kojení, Lactavit

Co je Lactavit a jak působí?

Lactavit je moderní doplněk stravy pro podporu kojení se zcela ojedinělým složením minerálních prvků ve vysoce vstřebatelné formě obsahující navíc živé buňky Lactobacillus acidophilus. Lactobacillus acidophilus je zřejmě nejdůležitější obrannou baktérií u novorozenců a výsledky výzkumů potvrzují podobnou úlohu i u dospělých. V kombinaci s laktáty jednotlivých prvků vytváří mimořádně účinný komplex vhodný jako doplněk stravy zejména u těhotných a kojících žen.

Je dodáván v balení po 100 tabletách, doporučené dávkování je 1 až 3 tablety za den. Konzumace se doporučuje po hlavním jídle, polknuté tablety je třeba zapít. Vhodné je mléko, voda nebo minerálka. Konzumace nalačno může vyvolat pocit tlaku v žaludku po dobu několika minut (než se tableta rozpadne).

03-0125 Lactavit

V čem je Lactavit vyjímečný?

Především se jedná o jeho složení. Obsahuje totiž minerální prvky vázané v laktátových komplexech, což je pro savčí organismus zcela fyziologická forma. Navíc obsahuje živé buňky bakterie Lactobacillus acidophilus.

Co jsou to laktáty a proč jsou tak zvláštní?

Žádný prvek nemůže být do těla přiveden sám o sobě, ale vždy to musí být ve formě nějaké sloučeniny. V přírodě se prvky vyskytují v podobě anorganických sloučenin uložených v různých typech hornin. Z těchto sloučenin jsou prvky získávány působením kořenových výměšků rostlin. Tím se prvek uvolňuje ze sloučenin ve vodě prakticky nerozpustných a je vázán do sloučenin, které již ve vodných roztocích rozpustné jsou. Tím je umožněn jejich transport rostlinnými pletivy. Postupně jsou tyto sloučeniny přeměňovány v rostlinných buňkách tak, aby nakonec byly jednotlivé prvky vázány do sloučenin, které vyhovují potřebám dané rostliny nejvíce.

Rostliny se stávají potravou živočichů a ty si zase prvky váží do svých sloučenin, které vyhovují více jim. Z pohledu savců (tedy včetně člověka) je laktátová forma prvku na nejvyšším stupínku, co se týče transportních vlastností.

Doplňky stravy mohou obsahovat různé sloučeniny pro každý prvek?

Pro doplňky stravy je povoleno využívat celou řadu sloučenin, od rozemletých hornin počínaje, přes sloučeniny obsažené v rostlinách až po sloučeniny vlastní živočichům. Zdánlivý paradox je výsledkem postupného poznávání biologických zákonitostí živé hmoty a postupného povolování sloučenin, které jsou kvalitnější. To ovšem neznamená, že musely být vyřazeny nebo zakázány dříve používané sloučeniny. Faktem je, že legislativa umožňuje použití různých sloučenin o různé metabolické využitelnosti.

03-0345 těhotenství

Každá forma má u člověka jinou využitelnost a také různě intenzívní doprovodné vedlejší účinky. Čím více se blíží určitá sloučenina ideálním vlastnostem z pohledu potřeb lidského těla, tím je většinou dražší a ne vždy tedy s ohledem na cenu vyhovuje některým výrobcům v jejich záměrech. Anorganické sloučeniny jsou nejlevnější, ale také většinou nejhůře využitelné a mají celou řadu nepříjemných doprovodných účinků. Laktátová forma je z pohledu biochemie nejkvalitnější, neboť tělo laktát bezezbytku využívá, jeho rozkladem získává velké množství energie a při rozkladu vzniká zcela nezávadná voda a oxid uhličitý.

Lactavit je tedy nezátěžový?

Lactavit obsahuje prvky vázané na laktátový aniont a tedy ve formě, která je tělu zcela vlastní a hlavně nezátěžová. Protože jsou na těhotné a kojící ženy kladeny z pohledu biochemie mimořádně vysoké nároky, byl tento výrobek sestaven tak, aby byly prvky co nejlépe přístupné a tělo nebylo zatěžováno žádným procesem nutným pro likvidaci nějakých metabolických zplodin.

Jaký vliv má přítomná bakterie?

Lactobacillus acidophilus je jednou z prvních a podle dosavadních vědeckých poznatků zřejmě i nejdůležitějších baktérií, které osídlují střevo novorozence. Tato bakterie produkuje celou řadu látek, které chrání novorozence před střevními infekcemi, pomáhá při přeměně látek, stimuluje obranyschopnost a v neposlední řadě brání i ataku a osídlení střeva nežádoucími bakteriemi. Její význam je tak velký, že bez její pomoci by byl asi novorozenec v dřívějších dobách jen těžko schopen přežití. Bohužel, tato bakterie je schopna ve střevě žít a rozmnožovat se pouze za podmínky, kdy je průběžně do těla přiváděno mléko (proto je tak důležité co nejdéle kojit nebo aspoň používat mléčné náhražky mateřského mléka). Jakmile začne později dítě přecházet na jinou stravu a sníží se příjem mléčných bílkovin a mléčného cukru, tato bakterie nemá zajištěn dostatečný příjem pro ni tak důležitých látek a pomalu a jistě vyklízí své pozice a uvolňuje místo jiným baktériím.

Jak se docílí, aby bakterie pro nás pracovala, když nekonzumujeme mléčný cukr?

Pokud je výrobek konzumován pravidelně, je neustále do střeva Lactobacillus acidophilus doplňován. Je pravdou, že pokud nepijeme mléko, nedokáže se prakticky rozmnožit. Přesto dodané buňky L. acidophilus při průchodu střevem dokáží získávat energii i z jiných látek obsažených v přijímaném jídle (především z cukru) a tím i produkovat potřebné látky. Pokud však současně pijeme i mléko (nejlépe je zapít Lactavit mlékem), výrazně jejich činnost podpoříme a umožníme jim i rozmnožování. Pomnožení L. acidophilus ve střevě znamená více buněk a tím i více vyprodukovaných žádoucích látek. Tyto látky se vstřebávají přes střevní stěnu do krve a odtud do ostatních tkání. U kojících žen pak i do mléčných žláz. Prostřednictvím mateřského mléka se tak tyto látky dostávají i do těla dítěte.

Uvádí se, že je vhodné Lactavit kombinovat s přípravkem Multi plus?

Výrobek Multi plus obsahuje některé další prvky a celou řadu vitamínů. Prvky jsou opět vázané jako laktátové komplexy, tedy jsou opět vysoce využitelné a nezátěžové. Kombinací těchto dvou přípravků se docílí výrazného efektu, který především kojící žena pozná tak, že ji kojení a produkce mléka méně vyčerpává. Prakticky všechny látky z výrobku Multi plus jsou schopny saturovat mateřské mléko, tedy jeho kvalita vzrůstá. Jednoznačně to směřuje k dobrému růstu dítěte a ke zvyšování jeho odolnosti proti vnějším vlivům (tepelná odolnost, obranyschopnost …).

03-0347 multi plus pro lactavit

Pro úplnost informace je však nutné dodat, že výrobek Multi plus byl vyvíjen především jako multivitamínový a multiminerální přípravek určený pro širokou veřejnost. Jeho kombinace s přípravkem Lactavit však v případě kojících žen dává tomuto spojení zcela novou dimenzi v jejich působení.

Na trhu snad existuje výrobek se stejným názvem?

Je pravdou, že se na trhu objevil výrobek s názvem Laktavit. Jeho složení je však jiné a právě s ohledem na své složení není s výrobkem Lactavit srovnatelný. Lactavit je vyráběn již od počátku roku 1991 a je za tuto poměrně dlouhou dobu velmi dobře prověřen, co se týče účinku. Bohužel, tato velká podobnost názvů mnoho spotřebitelů uváděla ve zmatek. Lactavit byl na trhu podstatně dříve a to, že se později začal nabízet výrobek s prakticky se shodným názvem, není třeba komentovat. Obchodní praktiky jsou různé. Dnes již uživatelé vědí, který z těchto dvou přípravků si vybrat.

Lactavit a některé zdravotní problémy

V průběhu doby se ukázalo, že Lactavit poměrně dobře působí na žaludek u lidí trpícími vředovými onemocněními. S největší pravděpodobností přítomné látky tlumí účinek žaludeční kyseliny na tkáň vředu. Díky vyššímu obsahu vápníku a fosforu se i dobře osvědčuje při mírném odvápnění kostí, tzv. osteopenii. Přítomnost bakterie Lactobacillus acidophilus jej zařazuje i mezi výrobky určené ke stabilizaci střevní mikroflóry, což má význam například po léčbě antibiotiky.

03-0346 nevolnost

Jakkoliv se může na první pohled zdát, že Lactavit je určen pouze těhotným a kojícím ženám, opak je pravdou. Díky svému složení je velice vhodný pro podporu léčby osteopenie nebo osteoporózy a hlavně pro všechny případy, kdy je žádoucí úprava složení nebo stabilizace střevní mikroflóry. Je tedy vhodný i pro další osoby.

Související články

Těhotenství a výživa

Kojení

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.

Zajímavé stránky

Lactavit

Multi plus

Dr. Zdravíčko Vám radí

Hubnutí s Kerbetem