Galenus

multi plus, multiminerály

Co je Multi plus a jak působí?

Multi plus je doplněk stravy obsahující 10 vitamínů (D, E, B1, B2, B6, B12, niacin, kyselina pantothenová, kyselina listová, β-karoten) v optimálním poměru, které zabezpečí příjem 100 % doporučené denní dávky vitamínů v jedné tabletě. Navíc Multi plus obsahuje 9 minerálních látek a koenzym Q10 pro podpoření vitality.

Multi plus je dodáván v balení po 100 tabletách, doporučené dávkování je 1 až 2 tablety za den. Konzumace se doporučuje po hlavním jídle, polknuté tablety je třeba zapít vodou nebo minerálkou. Konzumace nalačno může vyvolat pocit tlaku v žaludku po dobu několika minut (než se tableta v žaludku rozpadne).

03-0341 multi plus

Minerály a vitamíny jsou látky nezbytné pro zdravé fungování organismu. Minerály musí přijmout potravou, vitamíny si za obvyklých podmínek nedokáže vyrobit, jejich syntéza v organismu je možná jen u některých a to ještě jen za určitých podmínek.

Patří Multi plus mezi léčiva?

Multi plus je přípravek z kategorie doplňků stravy poskytující potřebné vitamíny a minerály v dávce, která pokryje denní potřebu organismu. Patří mezi volně prodejné přípravky, které nejsou vázány na lékařský předpis.

Proč je Multi plus tak výhodné?

Minerální látky a vitamíny představují pouze velmi malou část z naší celkové hmotnosti, a to méně než 4 %. Přesto jsou pro fungování těla nesmírně důležité. Vitamíny a minerály se nachází ve všech druzích potravin, v ovoci, zelenině, mase, vejcích a obilných výrobcích. Právě pestrá a vyvážená strava by měla být dostačující pro pokrytí minerálních a vitamínových nároků. Vzhledem k našim stravovacím návykům se však může stát, že nám bude některá z těchto látek chybět.

Kromě nevhodné stravy přispívá k nedostatku vitamínů a minerálů i kouření, zvýšená konzumace alkoholu a také dlouhodobě působící stres. Dalšími příčinami nedostatku vitamínů a minerálů v organismu může být jejich špatné vstřebávání z trávicího traktu (vstřebávání živin u starších osob klesá) nebo stav vyžadující zvýšený příjem některých z těchto látek (těhotenství, kojení). Multi plus je pak vhodným řešením k pokrytí denní potřeby vitamínů a minerálů. Je to rychlý, účinný a pohodlný způsob, jak předcházet závažnějšímu nedostatku vitamínů a minerálů.

Jaká je funkce minerálních látek?

V roce 1874 Forster zjistil, že minerální látky obsažené v popelu po zpopelnění tkání jsou potřebné pro život zvířat. Toto zjištění vedlo k zavedení dietetické esenciality minerálních prvků, neboť uvedené prvky je nezbytné dodávat vedle uhlíku, vodíku, kyslíku a síry, které se získávají prostřednictvím přijaté vody, sacharidů, tuků a bílkovin. Zatímco od 50.tých let nebyly objeveny již žádné nové vitamíny, počet esenciálních prvků se zvyšuje. Esenciální je takový prvek, který je potřeba pro adekvátní růst, reprodukci a zdraví během života, když všechny ostatní nutriční faktory jsou v těle k dispozici v optimálním množství. Esenciální minerální prvky lze rozdělit do dvou skupin - na makroelementy a mikroelementy.

Dalším kritériem rozdělení je dělení na kategorii esenciálních minerálních prvků, u kterých se potvrdilo, že se podílejí na esenciálních biochemických procesech. Sem patří prvky s katalytickou nebo regulační funkcí v rozhodujících biochemických procesech. Do této kategorie se zařazují vápník, hořčík, fosfor, sodík, draslík, chlór, železo, jód, měď, mangan, kobalt, molybden, selen a zinek.

Druhou kategorií jsou prvky, u nichž se předpokládá esencialita pouze na základě toho, že při jejich nedostatku dochází k narušení fyziologické funkce. Do této kategorie patří fluor, chróm, vanad, křemík, nikl, arzen, lithium, olovo a bór.

Jaký je optimální příjem esenciálních minerálních prvků?

Fyziologické účinky každého esenciálního prvku závisí na množství, které se přijme. Existuje určitý rozsah, tzv. bezpečný a adekvátní rozsah zajišťující optimální funkci prvku v těle. Při příjmu výrazně nižším se objevují příznaky deficitu, při výrazně vyšším příjmu pak příznaky toxicity (dobře zdokumentované např. u fluoru, selenu, arzenu, olova, které byly dlouhou dobu považované za vyloženě toxické prvky). Ve skutečnosti lze toxické považovat všechny stávají esenciální prvky, pokud se konzumují v nadměrném množství. Určitým parametrem je index relativní toxicity, což je poměr mezi minimální toxickou denní dávkou a nejvyšším přípustným množstvím prvku v denní dávce.

 

03-0343 index relativní toxicity
 

Z přehledu je patrné, že selen, který se dříve považoval za toxický prvek, má relativní toxicitu podobnou železu nebo vápníku.

Cílem výživářů je zajistit, aby příjem jednotlivých prvků byl bezpečný a adekvátní. Při koncentracích prvku mezi bezpečnou a toxickou hladinou může existovat farmakologický účinek prvku. Jak požadovanou, tak toxickou koncentraci prvku (esenciálního i neesenciálního) ovlivňují dietetické složky zvyšující nebo snižující jeho biologickou účinnost. Relativní biologická využitelnost se definuje jako podíl prvku v potravině, který se absorbuje a využívá ve srovnání s čistým standardem. Biologická využitelnost prvku se nejčastěji snižuje vytvářením chelátů ve střevech (vzniká pevný a nerozpustný komplex) nebo v přítomnosti konkurenčního antagonisty (např. fytát obsažený v semenech tvoří cheláty se zinkem a snižuje tak jeho biologickou využitelnost). Někdy se navzájem mohou ovlivňovat i dva esenciální prvky. Přkladem je snížení absorpce a využití mědi v případech, kdy je konzumováno nadměrné množství zinku.

Jaká je funkce vitamínů?

Role jednotlivých vitamínů byla objevena a popsána počátkem 20. století. Bylo zjištěno, že vitamíny D, E, B6, B12 a kyselina listová ovlivňují buňky imunitního systému. S výjimkou vitamínu D působí všechny podpůrně na některou jeho složku. Vitamín D je ve svém účinku na imunitní systém poněkud specifický - jeho nedostatek vede ke zvýšené náchylnosti k některým infekcím, v tomto případě funguje jako autostimulans. Avšak deficit vitamínu D je zároveň spojen s vyšším rizikem rozvoje autoimunitního onemocnění, v tomto případě funguje vitamín D jako imunosupresivní látka.

03-0342 maso s houbami

Vitamíny E a β-karoten jsou známé jako antioxidanty. Eliminují účinek kyslíkových radikálů, které způsobují poškození tkání a iniciují vznik některých onemocnění.

Kyselina listová, vitamíny Ba B12 hrají roli v metabolismu homocysteinu, zapojují se do mechanismů směřujících ke snižování jeho koncentrace v krvi. Bylo popsáno několik mechanismů, kterými by zvýšená hladina homocysteinu mohla přispívat k rozvoji kardiovaskulárních onemocnění.

 

03-0339 potřeba vitamínů
 

Všechny vitamíny rozpustné ve vodě jsou kofaktory enzymů, které se podílejí na regulaci energetického metabolismu v našem těle. Je tedy zřejmé, že i mírný nedostatek těchto látek znamená významné ovlivnění vybraných enzymových reakcí, což fyziologicky může vyústit ve zvýšenou únavu. V mnoha studiích bylo zjištěno, že současné stravovací návyky nepokrývají kompletně požadavky našeho organismu a vedou k nedostatku těchto vitamínů a k následné únavě a ztrátě vitality.

Jaký význam má pro tělo koenzym Q10?

Koenzym Q10 je sloučenina funkčně podobná vitamínům a je obsažena ve většině lidských buněk. Koenzym Q10 je pro náš organismus nepostradatelný a uplatňuje se při buněčném dýchání a při získávání energie. Jedná se o jeden z rozhodujících katalyzátorů energetického metabolismu a s jistou nadsázkou lze řict, že jeho množství v buňce určuje i její výkonnost. Jeho struktura ho také předurčuje jako strážce lipidových membrán a mitochondrií před působením volných radikálů. Koenzym Q10 je zčásti přijímán potravou, zčásti si jej tělo vytváří samo. S přibývajícím věkem jeho produkce klesá a výkonnost těla se stává více závislá na dodávce koenzymu Q10 potravou. Proto je dodávka koenzymu Q10 (například formou doplňku stravy Multi plus) pro starší osoby tak důležitá.

 

03-0344 koenzym Q

 

Nejvyšší koncentrace koenzymu Q10 je v srdci, v plících a v ledvinách. Avšak již ve 40 letech má člověk v srdečním svalu se srovnání s 20letým asi o 30 % méně této látky. Rovněž v dalších tkáních se začíná po čtyřicítce projevovat úbytek koenzymu Q10. Jeho nedostatek v těle má za důsledek i celkové oslabení organismu, ztrátu vitality, snižuje se schopnost koncentrace a fyzické aktivity a urychluje se proces stárnutí (týká se to jak orgánů v těle, tak i kůže, protože klesá rychlost regenerace buněk).

Doplňování koenzymu Q10 do těla formou doplňku stravy vede ke zpomalení procesů stárnutí organismu a především zabraňuje předčasnému stárnutí a projevům, které jsou s témto spojeny (únava a stárnutí pokožky a tvorba vrásek). Také se může prodloužit i předpokládaná délka života.

Související články

Vitamíny

Minerální prvky

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.

Sochorová K., Lukášová M. - Vitamínové přípravky, Praktické lékárenství 2009, 5 (1).

Kvasničková A. - Minerální látky a stopové prvky. Esenciální minerální prvky ve výživě. 

Zajímavé stránky

Multi plus

Dr. Zdravíčko Vám radí

Hubnutí s Kerbetem