Galenus

Osteoporóza, řídnutí kostí, osteopenie, osteo

Co je Osteo a jak působí?

Osteo je doplněk stravy pro zpevnění kostí, jehož složení bylo speciálně navrženo pro případy diagnostikovaného řídnutí kostí (osteopenie a osteoporózy). Obsažené účinné látky se zapojují do mechanismů remodelace kostního minerálu.

Je dodáván v balení po 100 tabletách, doporučené dávkování je 1 až 3 tablety za den podle stupně zřídnutí kostí. Konzumace se doporučuje po hlavním jídle, polknuté tablety je třeba zapít vodou nebo minerálkou. Konzumace nalačno může vyvolat pocit tlaku v žaludku po dobu několika minut (než se tableta rozpadne).

03-0126 osteo

Patří Osteo mezi léčiva?

Osteo je přípravek z kategorie doplňků stravy. Patří mezi volně prodejné přípravky, které nejsou vázány na lékařský předpis. Je určen pro zpevnění kostní tkáně, zejména pro podpoření tvorby kostního minerálu. Svým složením podporuje i procesy tvorby kostní matrix (organická složka kosti, jakási prostorová síťovina, v jejíchž dutinách je fixován tvořící se kostní minerál).

Proč je Osteo tak výhodné pro kosti?

V kostech neustále probíhá přestavba kostní tkáně. Tento proces (nazývaný také remodelace kostní tkáně) je poměrně složitý a vyžaduje součinnost mnoha látek, od prvků počínaje a hormony konče. Složení a poměr všech účinných látek v přípravku Osteo je uzpůsoben tomu, aby byly maximálně podpořeny remodelační procesy v kostní tkáni. Týká se to jak organické části kosti (síťovina), tak i kostního minerálu.

Jak probíhá obnova kostního minerálu?

V celé kostře se denně rozloží a opětovně vytvoří asi 2 g kostní tkáně, což odpovídá přibližně 500 mg uvolněného a opětovně zabudovaného vápníku. Asi 20% z tohoto množství (100 mg) ledviny vyloučí močí. Stejné množství tedy musí být dodáno z potravy, aby nedocházelo k odvápňování a řídnutí kostí. Aby se však kostní minerál mohl vytvořit, musí být splněny určité podmínky. První podmínkou je, že v potravě musí být zajištěn dostatečný přísun vápníku. To samo o sobě nestačí, protože vápník se musí dostat přes střevní sliznici do krve. Tento přestup je bez přítomnosti vitamínu D prakticky nemožný a tak druhou podmínkou je zajištění odpovídajícího množství vitamínu D v trávenině.

Tělo nedokáže v kostech ukládat samotný vápník, musí z něj vzniknout kostní minerál. V okamžiku, kdy se tedy vápník dostane do krve, je následně krví přiveden do kostní tkáně, kde probíhají reakce vedoucí k tvorbě kostního minerálu. Základem kostního minerálu je fosforečnan vápenatý, který obsahuje další příměsi. Třetí podmínkou je tedy současná přítomnost dalších minerálních prvků. Pokud tyto prvky nebudou přítomny, kostní minerál nemůže vzniknout, krev odvede vápník do ledvin a následně je vyloučen močí z těla ven.

Takže vápník je rozhodující, ale samotný nestačí?

Přesně tak. Proto i u lidí, kteří konzumují dostatek vápníku, může být zaznamenán úbytek kostní hmoty a odvápnění. Vitamín D je totiž živočišný vitamín a doposud nebyl nalezen v žádné rostlinné tkáni. Pokud člověk nekonzumuje ryby (především rybí tuk) a nepohybuje se na slunci, má málo vitamínu D a vápník přijatý potravou prostě projde střevem do stolice, aniž by jej tělo dokázalo využít. Z denzitometrických vyšetření je jednoznačně prokázáno, že mezi vegetariány je významně zvýšený výskyt případů odvápnění kostí. Tím ovšem není řečeno, že každý vegetarián musí mít úbytek kostní tkáně. Hlavním zdrojem vápníku jsou mléčné výrobky, a pokud tyto nejsou konzumovány, musí být zdroj vápníku nahrazen. V případě vitamínu D je situace podstatně složitější, protože bez živočišných zdrojů náhrada není možná (pokud nejsou zařazeny vhodné doplňky stravy). V případě prvků je třeba pohlídat příjem fosforu, hořčíku, manganu, zinku, mědi a fluoru. Ostatní prvky většinou potrava obsahuje v dostatečném množství.

Záleží i na formě vápníku?

Aby se mohla jakákoliv látka do těla vstřebat, musí být rozpuštěna ve vodě, jinak se nedokáže přes střevní stěnu do krve dostat. Většina sloučenin vápníku je ve vodě velice špatně rozpustná, ale pokud je v žaludku dostatek volné kyseliny, tato dokáže tyto nerozpustné sloučeniny aspoň částečně rozkládat. Vzniklý chlorid vápenatý je velmi dobře ve vodě rozpustný a tedy i dobře vstřebatelný. Jakékoliv doplňky stravy obsahující anorganické sloučeniny vápníku, jako je například oxid, uhličitan nebo síran vápenatý, musí být proto konzumovány před jídlem a v žaludku nesmí být zbytky žádné potravy. Z tohoto důvodu se doporučuje takové přípravky konzumovat ráno po procitnutí a nalačno. V těchto případech se však často objevuje nevolnost, proto se používají v moderních přípravcích organické formy vápníku, především laktát (mléčnan) nebo citrát vápenatý. Jsou to sloučeniny ve vodě dobře rozpustné a lze je tedy konzumovat i po jídle. Laktát nedráždí sliznici žaludku vůbec, citrát mírně, ve srovnání s anorganickými sloučeninami se však jedná o zanedbatelnou odezvu.

Využitelnost vápníku z mléčnanu je asi 38%, z citrátu přibližně 36%, z mléčných výrobků 30 až 34%, z rostlinných zdrojů 16 až 22%, z uhličitanu vápenatého nalačno 6 až 8%, po jídle méně než 3%. Vstřebávání vápníku podporuje vyšší obsah živočišných bílkovin v potravě.

Jak může Osteo kosti zpevnit?

Osteo se vyznačuje vysokým obsahem vápníku ve formě, která není závislá na kyselosti žaludku, a přesto je výborně vstřebatelná. Kromě vápníku obsahuje ještě další látky nezbytné pro účinné zabudování vápníku do kostí. Poměr všech přítomných látek je uzpůsoben tomu, aby se žádná z nich nemohla stát limitujícím faktorem jak při transportu do cílových míst, tak i při vlastní tvorbě kostního minerálu.

Jak Osteo užívat?

Osteo patří mezi velmi účinné přípravky na zpevňování kostí. Při mírném snížení kostní hustoty stačí 1 tableta denně, a pokud člověk v daný den konzumoval tvrdý sýr nebo tvaroh, může dokonce v tento den užívání přípravku Osteo vynechat. Pokud je úbytek kostní hmoty vyšší než 10%, měla by být zajištěna pravidelná konzumace 1 tablety denně vždy po hlavním jídle (oběd případně večeře). V případě diagnostikované osteoporózy by mělo být zajištěno užívání 2 tablet denně nebo 1 tableta v kombinaci s mléčnými výrobky v průběhu dne. V případě úplné a trvalé absence v konzumaci mléčných výrobků je třeba dávku o tabletu zvýšit. Užívání přípravku Osteo vyžaduje dodržení pitného režimu.

Je Osteo vhodné pro ženy v období menopauzy?

Z výsledků čtyřletého denzitometrického sledování lze konstatovat, že je velmi vhodné zařadit užívání přípravku Osteo pro ženy přibližně od věku 45 až 47 let v dávce cca 4 tablet týdně (přibližně obden 1 tabletu). Je to ideální doba pro případné zpevnění kostí před nástupem menopauzy. V období menopauzy prakticky u všech žen dochází k úbytku kostního minerálu a kosti řídnou. Zvyšuje se tak pravděpodobnost zlomeniny (zejména krčku stehenní kosti). Tento režim se doporučuje dodržet dlouhodobě přibližně do věku 52 až 54 let (optimálně aspoň 3 roky po začátku menopauzy). Investice cca 2,60 Kč každý druhý den se však mnohonásobně vyplatí.

Související články

Osteoporóza

Projekt Osteo

Těhotenství a výživa

Kojení

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.

Zajímavé stránky

www.osteo-osteoporoza.cz

www.drzdravicko.cz

www.kerbet.cz