Galenus

Když je zvýšený cukr a cholesterol

Když je zvýšený cukr a cholesterol

Cíl projektu

Projekt je zaměřen na vzdělávání diabetiků, zejména nově diagnostikovaných. 

Způsob realizace

Osvěta je prováděna několika formami. Je plošně využíván vzdělávací leták s uvedením diabetického desatera, který popisuje v 10 bodech jednoduchou a výstižnou formou základní zásady, kterými by se měl diabetik řídit.

Na leták navazuje webová aplikace výživového programu, který nabízí diabetikům celou škálu různých jídelníčků včetně receptů na přípravu vhodných jídel. Stránky www.kerbet.cz však neobsahují jen uvedený výživový program, ale nabízí celou řadu praktických rad a pokynů.

Ve spolupráci s místní samosprávou nebo s diabetiky sdruženými v zájmových spolcích lze uskutečnit specializovanou přednášku zaměřenou především na vysvětlení úlohy inzulínu, na správný způsob stravování, volbu vyhovujících jídel, sestavování denních jídelníčků podle zásad moderní diabetologie a také správnou volbu pohybové aktivity úměrnou věku a fyzickým možnostem diabetika. Přednáška může být pro větší názornost a pro zpestření doplněna měřením rozložení tuku v těle a při zajištění lůžka se může přivézt i speciální přístroj pro měření obsahu a rozložení útrobního tuku (ten je ze zdravotního hlediska nejvíce rizikový).

Pro rychlou informovanost diabetiků o novinkách je postupně budován informační kanál pomocí sociálních sítí.

Do projektu se zapojilo i pracoviště pro studium energetického metabolismu, které nabízí díky modernímu vybavení nejen kvalitní vyšetření, ale i fundovaný poradenský servis s cílem nastavit optimální režim pro zvládnutí diabetu. 

Zapojení dalších subjektů

Do projektu se postupně zapojují diabetologické ordinace a poradny, kterým je zdarma poskytován vzdělávací leták s Diabetickým desaterem. Prostřednictvím těchto ordinací a poraden je možné získat i podrobnější informace k výživovému programu Kerbet, který mohou diabetici využívat zcela zdarma. U diabetiků s nadváhou je také možné zajistit specializované vyšetření, na jehož základě je možné nastavit individuální režim směřující k dosažení váhy potřebné pro úspěšné zvládání diabetu.

Stránky www.galenus.cz se do projektu zapojily především zařazením článků osvětlujících problematiku diabetu. Články jsou zpracované v souladu s trendy moderní diabetologie. Obsahem by měly uspokojit i pro náročné pacienty, kteří se nespokojí jen s obecnými informacemi, ale chtějí problematiku diabetu pochopit na vědeckém základě a v širších souvislostech. Stránky galenus.cz také poskytly bezplatně reklamní plochu pro propagaci webové aplikace Kerbet.

Související články

Cukrovka

Dieta při cukrovce

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.

Zajímavé stránky

Kerbet

DiaChrom