Galenus

základní aminokyseliny

Základní aminokyseliny

Povahu aminokyseliny určuje postranní řetězec

Třídit aminokyseliny do nějakých skupin z pohledu výživy nemá téměř žádný význam. Přesto z čistě popisných důvodů a z důvodů určité přehlednosti lze pro potřeby tohoto článku využít historicky nejstaršího způsobu třídění. Aminokyseliny vyskytující se běžně v bílkovinách se dělí podle charakteru postranního řetězce.

Neutrální aminokyseliny

Tyto alifatické aminokyseliny obsahují v postranním řetězci pouze uhlík a vodík, chovají se tedy neutrálně. Patří sem glycin, alanin, valin, leucin a isoleucin. Valin, leucin a isoleucin patří k esenciálním aminokyselinám, lidský organismus je tedy nedokáže sám syntetizovat a je odkázán na příjem potravou.

 

04-0119 základní aminokyseliny 

 

Hydroxykyseliny

Tyto aminokyseliny obsahují v postranním řetězci hydroxylovou skupinu. Patří sem serin a threonin. Threonin je esenciální aminokyselinou.

 

04-0022 základní aminokyseliny

 

Sirné aminokyseliny

Tyto aminokyseliny obsahují v postranním řetězci sulfhydrylovou skupinu. Patří sem cystein, cystin a methionin. Cystein tělo vytváří samo, přičemž jako zdroj síry (sulfhydrylové skupiny) slouží právě methionin. Methionin je esenciální aminokyselinou. Je-li potravou zajištěn dostatečný přísun methioninu, tělo si potřebné množství cysteinu vyrobí samo. Při nedostatku methioninu se esenciální aminokyselinou stává i cystein.

 

 04-0023 základní aminokyseliny

 

Iminové kyseliny

Tento název je nesprávný, má však historický význam a je stále používán. Patří sem prolin a jeho analogy 4-hydroxyprolin a 3-hydroxyprolin.

 

 04-0027 základní aminokyseliny

 

Kyselé aminokyseliny

Tyto aminokyseliny obsahují v postranním řetězci další karboxylovou skupinu. Patří sem kyselina asparágová a kyselina glutámová. Někdy se k nim přiřazují ještě i oba jejich amidy, asparagin a glutamin, i když správněji by s ohledem na hodnotu pK2 měly být zařazeny mezi bazické aminokyseliny.

 

 04-0024 základní aminokyseliny

 

Bazické aminokyseliny

Tyto aminokyseliny obsahují v postranním řetězci bazické aminoskupiny. Patří sem lysin, arginin a histidin. Lysin je esenciální aminokyselinou.

 

 04-0025 základní aminokyseliny

 

Aromatické aminokyseliny

Tyto aminokyseliny obsahují v postranním řetězci aromatické kruhy. Patří sem phenylalanin, tyrosin a tryptofan. Phenylalanin a tryptofan jsou esenciální aminokyseliny.

 

04-0026 základní aminokyseliny 

 

Související články

Význam aminokyselin

Potřeba aminokyselin

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.

Zajímavé stránky

Dr. Zdravíčko Vám radí

Hubnutí s Kerbetem