Galenus

Perkutánní transluminální koronární angioplastika

PTCA

Perkutánní transluminální koronární angioplastika (PTCA) je léčebný výkon u ischemické choroby srdeční s prokázaným zúžením některé z věnčitých tepen. Toto zúžení lze odstranit rozšířením speciálními cévkami, zaváděnými do koronárního řečiště stehenní tepnou v třísle. Na konci katétru je balónek, jehož nafouknutím dojde k odstranění stenózy (zúžení).

Podobné a související pojmy

Stenóza cévy Chorobné zúžení cévy.
Katétr Cévka. Používá se močový a srdeční katétr.

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.