Galenus

Abortus, potrat, abortivní, abortiva

Abortus

Vypuzení nebo odstranění plodu z dělohy před ukončením 28. týdne těhotenství, kdy plod ještě není schopen samostatného přežití. Zahrnuje potrat samovolný (spontánní) a potrat umělý (interrupci) včetně kriminálního. Samovolný potrat se projevuje obvykle krvácením, později otevřením děložního hrdla a odtokem plodové vody. Vymizí rovněž ostatní známky těhotenství. Někdy se potrat zachytí na samém začátku jako tzv. hrozící potrat (abortus imminens). Velmi časné potraty nemusejí být ani zachyceny a mohou se projevovat jen jako opožděné silnější menstruační krvácení.

U některých poruch se potraty opakují (habituální potrat). Příčin samovolných potratů je hodně. Může jít o defekt zárodku či plodu neschopného života nebo je příčina v organismu matky (gynekologická onemocnění či vady, celkové choroby a infekce např. toxoplasmóza, hormonální poruchy, antifosfolipidový syndrom aj.). U nedostatečnosti děložního hrdla je možné provést jeho cerkláž.

Podobné a související pojmy

Abortivní Ne plně vyvinutý. Při abortivním průběhu nemoci nejsou patrny všechny příznaky a průběh je netypický. Probíhají tak některé infekční nemoci, zejména je-li organismus schopen včas infekci potlačit.
Abortiva Způsobující potrat.

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.